Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Propunător:Toader Mariana
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lieşti, Jud. Galaţi
Data: 20. 02 2009
Clasa : a III-a
Obiectul: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Unitatea de invătare : Copilăria
Subiectul: Vizită, după I. L. Caragiale

MOTIVAŢIE
Acest text oferă valenţe educative ce se cer identificate si valorificate pentru
modelarea comportamentului civic al elevilor.
Cadrul gândirii critice si strategiile utilizate oferă posibilitatea elevilor să-şi
exprime intr-o manieră personală propriile gânduri, opinii sau sentimente referitoare
la subiectul aflat în discuţie şi facilitează desprinderea unor judecăţi de valoare .

OBIECTIVELE:
O1: să citească textul  ,, VIZITĂ”, de I. L. Caragiale , in ritm propriu, selectând
fragmente/expresii, care i-au surprins  ;
O2: să argumenteze o părere personală  ;
O3: să desprindă informatii de detaliu din textul citit ;
O4: să alcătuiască un cvintet pornind de la conţinutul textului  ;
O5: să lucreze individual, în grup şi în perechi ;
O6: să valorifice în enunţuri proprii idei, cuvinte, expresii din text.

CONDIŢII PRELIMINARE:

Elevii trebuie să manifeste capacitatea de a citi fluent si expresiv un text la


prima vedere, să sesizeze semnificatia cuvintelor in funcţie de contextul dat, să dea
dovada de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog.

MANAGEMENTUL RESURSELOR SI TIMPULUI:


 RESURSE INFORMATIONALE: textul suport, coli pentru scris,
markere, fisa jurnalul cu dublă intrare , steluţe .
 RESURSE PROCEDURALE: creionul vorbitor , exercitiul de scriere
liberă, brainstarmingul , organizatorul verbal ,jurnalul cu dublă intrare,
explozia stelară , investigaţia comună, cvintetul;
 RESURSE DE TIMP: 45 minute;
 RESURSE UMANE: 25 de elevi.

GRUPAREA: individual, în perechi ,5 grupe de cate 5 elevi.

EVALUAREA:

 răspunsurile la întrebările învătătorului;


 modul de argumentare a propriilor opinii ;
 consemnările din jurnalul dublu;
 prin realizarea cvintetului ;
 produse ale activităţii :steluţe , desene.

LECŢIA PROPRIU-ZISĂ
Evocarea
 Exerciţiu de spargere a gheţii(2 min. )
Solicit elevilor să prezinte o ,,năzdrăvănie”pe care au făcut-o şi care a fost sau nu
a fost aflată de către părinţi.
 Exerciţiu de scriere liberă(5 min. )
Elevilor li se cere să scrie tot ce le trece prin minte în legătură cu însuşiri sau
defecte pe care le poate avea un COPIL .
Se realizează un brainstorming pornind de la răspunsurile elevilor.(Anexa1)
 Oganizatorul verbal: anunţarea subiectului şi a obiectivelor activitaţii. (1min. )

Realizarea sensului
Citirea de către elevi a textului ,, Vizită” , de I. L. Caragiale (5 min. )

 Jurnalul cu dubla intrare(7 min. )


Elevii stabilesc o legatură strânsă între text si propria lor experientă.
(Anexa 2)

 Explozia stelară( 10 minute):


Grupul de elevi va fi împărţit în 5 echipe a câte 5 elevi. Tema o reprezintă
personajul principal, Ionel , modul său de purtare şi faptele lui. Se împart echipelor
steluţele pe care ei vor formula întrebări de bază începând cu cuvintele : Cine? Ce?
Când? Unde? De ce?... Fiecare elev din echipă va trebui să formuleze câte o întrebare.
Se lipesc steluţele pe coala de flipchart , se citesc întrebările formulate de elevi şi
se răspunde la acestea.

REFLECŢIE

 Investigaţia comună(10 min. )


Pentru a intra în profunzimea textului se propune spre
reflecţie următoarea întrebare :
Consideraţi că Ionel , prin comportamentul pe care-l are , dă dovadă de o
persoană educată ? Argumentaţi răspunsul !
Se cere elevilor să răspundă în scris la intrebare . Încep dezbaterea . Voi
adresa întrebări pentru a incuraja dezbaterea , voi cere lămuriri , argumente .În baza
argumentelor aduse , elevii trebuie să creadă că fiecare are dreptate .
În finalul dezbaterii le spun elevilor faptul că penru a fi respectaţi trebuie
ca la rândul nostru să -i respectăm pe cei din jur . Solicit elevilor să precizeze ce
însuşiri şi ce defecte din cele prezentate de ei în braistorming se potrivesc personajului
Ionel.

EVALUAREA:
Scriere liberă  : CVINTET (5 min.)
Pornind de la conţinutul textului solicit alcătuirea unei poezii .
Elevii îşi citesc cvintetele in faţa clasei, stând pe un scaun numit Tronul
scriitorului.

DUPĂ LECTIE:
Găsiţi un alt final al textului din momentul în care Ionel iese afară cu cheseaua
de dulceaţă.

ANEXA 1
BRAINSTORMING

CO
PIL
ANEXA 2
ANEXA 3

EXPLOZIA STELARA-
FORMULARE DE INTREBARI DIN LECTIE

CINE?

CUM? CE?

IONEL

CAND?
UNDE?
ANEXA 4

CVINTETUL

1 cuvânt cheie al textului ( substantiv)


2 adjective
3 verbe ( se termină în –ind sau în –înd )
O propoziţie alcătuită din 4 cuvinte
1 cuvânt cheie care exprimă esenţa problemei (substantiv)