Sunteți pe pagina 1din 1

ION VATAMANU

1937- 1993

După absolvirea şcolii medii lucrează ca învăţător în satul de baştină din regiunea
Cernăuţi. A absolvit apoi Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de chimie. Lucrînd la
Academia de Ştiinţe a Moldovei, îi apare culegerea de debut Primii fulgi. A publicat mai
multe cărţi de poezie, traduceri. În creaţia sa îl preocupă problemele prezentului, în mod
special tema dragostei pentru plaiul natal, dar şi problema războiului.
Mama este o poezie în proză, în care scriitorul exprimă sentimentele unei mame care
şi-a pierdut în război soţul şi cei trei feciori.