Sunteți pe pagina 1din 1

DUMITRU MATCOVSCHI

NĂSCUT ÎN 1939

este poetul care scrie despre tot ce e sfînt.


Scriitorul s-a născut într-un sat de pe malul Nistrului. A avut o copilărie grea care a
coincis în timp cu al doilea război mondial. Dar, avînd părinţi buni şi grijulii, au reuşit să-l treacă
cu bine peste aceşti ani grei, cu foamete, cu nopţi negre ale deportărilor. ?
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, lucrînd apoi la diferite publicaţii periodice
republicane. Debutează cu volumul de poezii Maci în rouă.
Dumitru Matcovschi s-a afirmat în literatură ca poet, prozator, dramaturg, dar, după cum
menţionează însuşi scriitorul, poezia fiindu-i dragostea cea dintîi.

Este academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.