Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 20 octombrie, 2016

Obiective:

- dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă şi orală;


-cunoaşterea vieţii şi operei poetului Dumitru Matcovschi;
- dezvoltarea capacităţilor de recitare ;
- dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor;

Strategiididactice:
Metode și procedee: conversaţia, răspunsul la întrebări, descrierea,
asocierea, jocul lexical, scrierea liberă, evaluarea.

Forme de organizare a activităţii:activitatea pe echipe.

Resurse didactice: portretul poetului, vitrina de cărţi,ştergare naţionale,


desene, imagini, fotografii despre Moldova, un copac frunze cu citate ,cretă
colorată, set de frunze decorative,un colac, videoproiector, laptop, fişe de
lucru, tricolor, prezentare Power Point.
DESFĂŞURARE:

Pe fonul unei melodii (vioară şi nai) profesorul recită:

Toamnele cînd vin, codru-i de aramă

Ceru-i de cocori, zarea-i de năframă


Sfîntă Casă Mare Moldova are
Şi ni-e sufletul iarăşi sărbătoare.
-Bine aţi venit în Casa Mare a Toamnei, unde sufletul e mai bogat, gîndurile
mai bune . Unde credinţa cultivă lumină, vorba rămîne dulce rai, iar omenia
naşte adevărul.
La mijloc de toamnă, într-o localitate binecuvîntată de Dumnezeu s-a
născut un poet. Lacrima şi durerea, curajul şi bărbăţia moştenită de la părinţi
l-au făcut o personalitate notorie în panteonul valorilor noastre naționale -.
Dumitru Matcovschi.
Astăzi , 20 octombrie la data naşterii poetului, venim cu un omagiu
celui care a scris despre tot ce e mai sfînt pe pămînt, care a cîntat și a plîns
prin poezia sa bucuriile și durerile neamului moldovenesc.
Vom desfăşura o victorină literară cu genericul:
”Dumitru Matcovschi- poet al dorului, al neamului, al ţării.”

Motto:
“Eu am crezut şi cred , mai
cred ca-ntîia oară,că nu-i
poet fără de ţară. “
D. Matcovschi
PROBELE VICTORINEI:
1 PROBĂ- Prezentarea echipelor.
2 PROBĂ-Răspundeţirepedeşi corect.
3 PROBĂ-Descrie, asociază, compară!
4 PROBĂ- Vraja cuvintelor!
5 PROBĂ-Proba –sinonimelor.
6 PROBĂ-Scrierea liberă!
EVALUAREA

1 PROBĂ -Prezentarea echipelor

2 PROBĂ-Răspundeţi repede şi corect!


1. Numiţi anii de viaţă ai poetului.
2. Locul copilăriei sale.
3. Numiţi volumul cu care a debutat tînărul poet.
4. La ce reviste a activat D. Matcovschi?
5. Ce a scris D. Matcovschi?
6. Poetul ce era aproape gîndului şi inimii lui D. Matcovschi.
7. Cîte poeme i-au fost dedicate clasicului Eminescu? Explicaţi numărulde poeme?
8. Interpreţi şi compozitori de seamă ce au cîntat versurile lui D. Matcovschi.
9. Numiţi două premii cu care a fost destins poetul.
10. Continuaţi versurile: „Sîntem un crez,, .........”
11.Cu ce se identifică poetul în poezia „Omul”?
12.Ce simbolizează nucul?
13.Ce valori umane desprindem din poeziile lui D. Matcovschi?
14.Numiți calificativele ce caracterizează patria în poezia „Eu nu sînt pasăre”.
15.

3 PROBA-Descrie, asociază, compară!

Ce este OMUL?

Descrie, asociază, compară

importanţa lui lui cu ceva sfînt


(o frunză verde, un strop de apă )

Ce este PATRIA?

Descrie, asociază, compară

frumusețea ei cu ceva sfînt


(cuib de rîndunele; leagănul copilăriei...)

4 PROBĂ-Vraja cuvintelor!
Începînd de la cuvîntul evidenţiat, mişcîndu-vă în direcţia acelor de ceasornic,
veţi descifra două maxime ale poetului D. Matcovschi.
1. Vatră mai dulce-n lume nu-i decît Patria mea.
2. Eşti floare de dor Basarabie!
3. De ce nu știm să ne iubim părinții?
4. Poezia este dragostea mea dintîi.
5 PROBĂ
Proba –sinonimelor .

Vrednic- Limbă-
Darnic- A rosti-
A relata- Veşnic-
Sfînt- Idee-

6 PROBĂ
SCRIEREA LIBERĂ !
Continuaţi povestea:
„Era odata o insulă,
unde traiau toate
sentimentele şi valorile
umane. Intr-o zi, ele…”

„...au hotărît să-i pedepsească pe cei ce au uitat de ele şi i-a pus la


încercare ,Fiecare dintre valori se credeau importante .Aşa că cei fără
sentimente şi insensibili au avut de înfruntat cele mai grele orori ,cum ar
fi minciuna, durerea, necazul şi şi-a u dat seama că în viaţă sînt şi
povîrnişuri şi oameni îndureraţi şi oameni buni doar că trebuie să ai ochi
să vezi toate acestea...
Pe fonul unei melodii profesorul realizează evaluarea :

EVALUAREA

„Închid stiloul, caietul,


cartea, penarul,
ghiozdanul,
uşa clasei, poarta şcolii
ies în oraş şi mă întreb
la ce îmi foloseşte ceea
ce am învăţat astăzi?”

Cuvînt de îmcheiere:
Păstraţi în suflet simbolurile toamnei , simbolurile poetului spre care ne-am
deschis inimile noastre.
Ne închinăm ţie , Mărite Matcovschi , şi vom încerca să fim aşa cum ne-
ai sfătuit:
“Un pic de bunătate,oamenibuni,
Un picușor-ușor de bunătate
E bunătatea
A
X
A
Aste ilumi
coborîtoare din imensitate
Un pic de bunătate
Oamenibuni.”

VĂ MULŢUMIM!