Sunteți pe pagina 1din 24

Proiectele de e-Leaning în

educație și cercetare
CNIV & ICVL

CNIV and ICVL Projects – ÎNVĂȚĂMÂNT VIRTUAL


http://www.c3.cniv.ro | http://www.c3.icvl.eu
Conf. dr. Marin Vlada, University of Bucharest
10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 1
Științele sunt modele și reprezentări virtuale ale cunoașterii

INTRODUCERE - O IDEE DE PORNIRE


CONCEPTELE & TEORIILE sunt într-o continuă dimamică (se
schimbă, unele chiar dispar etc.) în mai toate științele (sigur la cele
exacte!), deoarece științele se dezvoltă printr-o anumită evoluție în
domeniul cunoașterii
Evoluția CONCEPTELOR ar trebui să fie în atenția profesorilor în
precesul predării-învățării, deoarece dacă este corect înțeles
conceptul, atunci învățarea nu mai este superficială și elevii înțeleg
mai ușor teoriile și apoi aplicațiile. Câți profesori fac acest lucru?
Ex. Matematică – Graficul unei funcții, Derivata unei funcții etc.
Ex. Informatică – memorie virtuală, algoritm, scheme logice, metoda
backtraking, OOP etc.
Ex. Șt. Odobleja-părinele ciberneticii, medic militar, nefiind
matematician avea stilul prezentării de DEFINIȚII (sistem, limbaj, legile
gândirii etc.)

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 2


10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 3
Anul 2012-10 ani de CNIV, Turneul CNIV & ICVL

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 4


Anul 2017-15 ani de CNIV, Turneul CNIV & ICVL

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 5


Anul 2020-15 ani de ICVL, Turneul CNIV & ICVL

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 6


2003-2017: Activităţi CNIV- Imagini

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 7


Întâlnirea informaticienilor-26 sept. 2019, Lansarea vol. I, II,
“Istoria informaticii românești”, FMI, amf. S. Haret

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 8


Întâlnirea informaticienilor-26 sept. 2019, Lansarea vol. I, II,
“Istoria informaticii românești”, FMI, amf. S. Haret

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 9


10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 10
Fenomenul informaticii românești - Aspecte de prioritate

 Gabriel Sudan (1899-1977) și studiul funcțiilor recursive- 1927


 Cibernetica s-a născut în România - Cibernetica lui Ștefan
Odobleja (1902-1978)- 1938/1939
 Matematicianul Grigore C. Moisil (1906-1978) - fondatorul
informaticii românești și teoria algebrică a mecanismelor
automate - 1959
 Matematicianul Tiberiu Popoviciu și calculatorul românesc
DACICC de la Cluj-Napoca -1963
 Wilhelm Löwenfeld și Iosif Kaufmann, creatorii calculatorului
MECIPT de la Timișoara – 1961
 Solomon Marcus (1925-2916), matematicianul de frontieră și al
interdisciplinarității - 1964
 Matematicianul Sergiu Rudeanu (1930-2019) și structurile
matematicii discrete

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 11


Să nu-l uităm pe GRIGORE C. MOISIL!
“Explozivul cel mai puternic nu este toluenul, nici
bomba atomică, ci ideea omenească.” Grigore C.
Moisil
 Grigore C. Moisil (1906-1973), Primul român care a
primit (post-mortem, 1996) Computer Pioneer
Award of IEEE Computer
Ref.: https://www.computer.org/profiles/grigore-moisil

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 12


Proiectul "Ștefan Odobleja, părintele ciberneticii" -
https://odobleja.ro/

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 13


1. David Hilbert, Wilhelm Acherman, Alonzo Church, Kurt Gödel,
Alan Turing, John von Neumann, Norbert Wiener, Noam Chomsky

 COMPUTING (hardware & software)

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 14


2. Gabriel Sudan, Ștefan Odobleja, Grigore C. Moisil, Tiberiu
Popoviciu, Victor Toma, Wilhelm Löwenfeld, Iosif Kaufmann,
Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu (domeniul COMPUTING)

 COMPUTING (hardware & software)

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 15


Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), membru post-mortem al
Academiei Române, părintele ciberneticii generalizate

 Un exemplu concludent este cazul dr. Ștefan Odobleja


(1902-1978), precursor al Ciberneticii generalizate
care, abia în anul 1978, la al IV-lea Congres al
Organizației mondiale pentru sisteme generale și
cibernetică de la Amsterdam, i s-a recunoscut întâietatea
(1938-1939) față de matematicianul Norbert Wiener
(1894-1964), care a fundamentat Cibernetica (1948).
 Din acest motiv, în acel moment lui Norbert Wiener, nu
i-a mai putut fi acordat Premiul Nobel. Președintele
congresului, J. Rose, a hotărât decernarea medaliei de
aur „Norbert Wiener – 30 ani de cibernetică” lui Nicolae
Ceaușescu, conducătorul României.
 https://odobleja.ro/
10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 16
Anul 1927, teză de dr. la D. Hilbert - Gabriel Sudan - Primul
exemplu de funcție recursivă care nu este primitiv recursivă”

 În anul 1978, student fiind la Facultatea de Matematică din


București, secția Informatică, am participat la conferința ținută de
profesorii Solomon Marcus, Cristian Calude-proaspăt asistent și
Ionel Țevi-cercetător la Institutul de Matematică cu tema „Gabriel
Sudan - Primul exemplu de funcție recursivă care nu este primitiv
recursivă”. Rezultatele cercetării au fost publicate în C. Calude, S.
Marcus, I. Ţevy, The First Example of a Recursive Function which
Is Not Primitive Recursive, Historia Mathematica, 6 (1979), pp. 380–
384.
 Peste multi ani, în anul 2017 mi-am amintit de acest eveniment-
episod cu ocazia scrierii unui articol în volumul ICVL 2017: „History
of Informatics. From recursivity to the Turing universal machine and
Horn clauses”, apoi în anul 2018 cu ocazia elaborării vol. I și II din
„Istoria informaticii românești” (proiectul ROINFO 2018-2020).

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 17


Dezvoltarea programării pseudobooleene și calculatoarele
cuantice

 Prof. Cristian Calude – venit din Noua Zeelanda, a fost prezent la


lansarea vol. I și II, ce a avut loc în amf. S. Haret la Facultatea de
Matematica și Informatică, 26 sept. 2019. În prezentarea realizată
cu această ocazie, C. Calude s-a referit la acest episod și a
confirmat aspectele legate de acele cercetări din anii 1974-1978.
 De asemenea, a adus un omagiu prof. Sergiu Rudeanu (1935-
2019) - http://mvlada.blogspot.com/2019/07/in-memoriam-prof-dr-
sergiu-rudeanu.html, pentru contribuția privind dezvoltarea
programării pseudobooleene, ce astazi stă la baza calculatoarelor
cuantice. Solomon Marcus, în cartea “Din gândirea matematică
românească”, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1975, scrie despre
aceste cercetări legate de funcția recursivă G. Sudan.
Cristian Calude Sergiu Rudeanu

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 18


2020: Ce fac elevii şi studenţii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac
specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor?
 De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice
se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de
investigare, de aceea cunoaşterea umană
influenţează dezvoltarea generală a societăţii
umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în
viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu
la aceste schimbări ale cunoaşterii.
 În domeniul educației, şi în special al învăţării şi
perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale
informaţiei şi comunicaţiei (TIC), îmbunătaţirea
teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe
elevi şi studenţi, pe profesori şi părinţi, pe
specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.
10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 19
Învăţare şi Cunoaştere

 LEARNING & KNOWLEDGE:


”Learning is evolution of knowledge
over time” (Roger E. Bohn)

 THINKING: "All what is correct


thinking is either mathematics or ÎNVĂŢARE CUNOAŞTERE
feasible to be transposed in a
mathematical model." (Grigore C.
Moisil)

 LEARNING: "Human development


is accomplished by knowledge and
learning." (ICVL 2006, Vlada and
Ţugui)

 POWER & LEARNING:“Learning is


power” (CNIV 2007, M. Vlada and R. CREATIVITATE
Jugureanu)

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 20


Dezvoltare-Cunoaştere-Învăţare: Virtual Learning

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 21


Procesul şi Complexitatea Învăţării: Virtual Learning

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 22


10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 23
Multumesc!

https://unibuc.ro/user/marin.vlada/

vlada[at]fmi.unibuc.ro

10/28/2020 CNIV 2020 ONLINE, M. Vlada 24

S-ar putea să vă placă și