Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa………………… Data……………

Numele şi prenumele……………………………

FIŞĂ DE LUCRU
Alegeţi răspunsul corect.
1. Cele mai importante relaţii într-un ecosistem sunt:
a) relaţiile de reproducere;
b) relaţiile de răspândire;
c) relaţiile trofice;
d) migraţiile.

2. Ecosistemele sunt organizate pe:


a) vârste;
b) sexe;
c) categorii trofice.

3. Categoriile trofice sunt următoarele:


a) producatori, consumatori şi paraziţi;
b) producători, consumatori şi descompunători;
c) producători, consumatori şi saprofage.

4. Producătorii:
a) sut numai primari;
b) există promari şi secundari;
c) secundari sunt organisme bine dezvoltate.

5. Producătorii primari sunt reprezentaţi de:


a) plante verzi superioare şi bacterii;
b) plante verzi acvatice şi fitoplancton;
c) plante verzi terestre şi fitoplancton.

6. Producătorii:
a) realizează fotosinteza;
b) stau la baza lanţului trofic;
c) sunt consumaţi de categoria următoare;
d) toare răspunsurile sunt corecte.

7. Consumatorii sunt:
a) animale heterotrofe;
b) se hrănesc numai cu carne;
c) toţi se hrănesc cu producătorii.

8. După felul hranei, consumatorii pot fi:


a) de patru ordine;
b) de trei ordine;
c) de un singur ordin.

9. Consumatorii de ordinul I:
a) sunt prădători;
b) consumă numai materie vegetală moartă;
c) sunt animale fitofage.

10. Consumatorii de ordinul II:


a) se hrănesc cu plante;
b) sunt paraziţii plantelor;
c) sunt zoofagi.

11. Consumatorii de ordinul III:


a) sunt numai zoofagi;
b) sunt prădători sau răpitori mari;
c) nu au nici un duşman.

12. Consumatorii de ordinul IV:


a) sunt paraziţii tuturor animalelor;
b) sunt paraziţii interni ai marilor carnivore;
c) sunt paraziţii consumatorilor de ordinul III.

13. Omnivorele:
a) pot fi numai consumatori de ordinul I;
b) pot fi numai consumatori de ordinul II;
c) pot fi consumatori de ordinul I, II şi III.

14. Animalele saprofage:


a) se hrănesc cu materie vegetală şi animală;
b) pot fi omnivore;
c) se hrănesc cu dejecţii sau detritus organic.

15. Descompunătorii:
a) se hrănesc cu materia organică aflată în descompunere;
b) sunt saprofage;
c) sunt omnivore.

16. Ciupercile microscopice:


a) sunt singurele reducătoare;
b) acţionează asupra materiei aflată ăn putrefacţie;
c) acţionează asupra materiei vegetale.

17. Bacteriile:
a) găsesc condiţii prielnice descompunând materia de natură animală;
b) acţionează la nivelul aerului şi plantelor;
c) sunt prezente numai ocazional în ecosisteme.

18. Puneţi numere de ordine principalelor categorii trofice:


Consumatori secundari
Consumatori terţiari
Producători primari
Descompunători
Consumatori primari

19. Alegeţi răspunsul corect din coloana dreaptă corespunzător noţiunilor din stânga.
Producători Reducători
Descompunători Heterotrofi
Consumatori Autotrofi

20. Explicaţi ce reprezintă imaginea şi înşiruirea de organisme.


21. Rezolvaţi rebusul.

1. L 1. Producător primar acvatic.


2. Îşi desfăşoară activitatea ziua.
2. A
3. Bufniţa este … .
3. N 4. Consumă puricii plantelor.
4. Ţ 5. Relaţii de hrănire sau … .
5. T 6. Verigile comune alcătuiesc o …
6. R 7. Consumă fitoplanctonul.
8. Râma consumă … moarte.
7. O 9. Într-un lanţ trofic există 3-5
8. F ….
9. I 10. Omul poate fi … de mai
10. C multe ordine.

22. Ce reprezintă imaginea? Puneţi săgeţile şi clasificaţi organismele.

23. Explicaţi imaginea.

Adevărat (A) sau fals (F).


24. Toată hrana dintr-o verigă trofică este transferată la consumatori.
25. Balena şi elefantul consumă multă hrană şi nu au duşmani naturali în afară de om.
26. Animalele zoofage consumă mai multă enetgie pentru a obţine hrana decât cele fitofage.
27. Într-un lanţ trofic omul nu poate fi ultima verigă.
NOTĂ: - Se acordă 3 puncte din oficiu;
- Fiecare subiect este notat cu 1 punct.
- Întregul punctaj obţinut se împarte la 3.