Sunteți pe pagina 1din 19

Plante avasculare

Muschii si ferigile

Prof.Stoica Anca
Filumul Muşchii (Bryophyta)
20 000 sp.
• Plante mici , ierboase, veşnic verzi.
• Corpul tulpini
frunze
rizoizi ( nu au ţesut
conducător, nu pot asigura
nutriţia radiculară)
• Absorb apa cu toată suprafaţa corpului.
• Preferă locuri umede din păduri, izvoare,
mlaştini, stînci aride.
gametofit (n)(dominant)
Corpul (corm)
sporofit (mic)
Sporofitul parazitează pe gametofit.
funcţia reproductivă,
Gametofitul
fotosinteza
Sporofitul are funcţia de formare a sporilor.
Nutriţia: autotrofă (clorofila), heterotrofă
Substanţe de rezervă: aminoacizi, proteine,
Hidraţi de carbon, uleiuri.
Clasa muşchilor hepatici
• Include muşchi care păstrează multe din
caracterele algelor.
• Fierea pămîntului (Marchanţia polymorfha)
Veţuieşte în locuri umede, umbrite, lîngă
mlaştini, izvoare.
Corpul este turtit, tîrîtor:
Pe partea inferioară- rizoizii (înfing în pămînt)
Pe partea superioară – îngroşare- propagule-
muguraşi ce asigură înmulţirea vegetativă.
Fierea pămîntului
Clasa MUŞCHILOR FRUNZOŞI
Inul cucului (Politrichum commune)
- Cel mai răspândit muşchi la noi.
Are o tulpină lungă, cilindrică,
poziţie verticală, prinsă de pîmînt cu
rizoizi; poartă numeroase frunze
dispuse spiralat, înguste ascuţite la
vîrf.
Tulpina şi frunzele (partea
mediană) sunt formate din mai multe
tipuri de ţesuturi:
•Epiderma- la exterior
• Scoarţă din celule bogate în
clorofilă.
• Central- celule mici- fascicul
primitiv.
• La vîrful tulpinii – o celulă ce se
divide în 3 direcţii (asigură creşterea
în lungime).
Absorbţia apei – prin osmoză.
Importanţa muşchilor:

1.Circuitul substanţelor şi energiei în natură.


2.Nu sunt pretenţioşi, de aceea populează
substraturi sărace, unde nu pot creşte alte plante
(pietre, stînci, depresiuni etc.)
3.Prin pierirea lor pregătesc substrat pentru alte
plante.
4.Componenţii pincipali ai vegetaţiei mlaştinilor.
5.Muşchiul de turbă este folosit pentru
proprietăţile sale antiseptice, termoizolatoare (în
construcţii), şi de absorbţie a apei în medicină-
material de pansament.
Reprezentanţii
Hypnum cupressiforme Pogonatum urnigerum
Tortula ruralis Polytrchum juniperinum
Homalothecium Atrichum
sericeum undulatum
Funaria Hydrometrica-
Franghiuţa
Ferigile
• Sunt primele plante vasculare pe uscat.
• 12000 specii.
• Preferă locurile umede, umbroase, sunt şi forme
acvatice, şi care trăiesc pe stînci golaşe.
• sporofit (dominant)
• Corpul
gametofit (stadia de spor)
rădăcină
Corpul tulpină
frunză (peţiol, teacă, limb)- au
vase conducătoare.
F-ţia frunzei: fotosinteza, formarea sporilor
Comparativ cu muşchii
ferigile dispun de ţesut
conducător, reprezentat de
traheide şi tuburi perforate,
fără celule anexe.
Importanţa ferigilor
 rizomul ferigii – la combaterea helminţilor.
Ghirlande – plante decorative, frunzele
pentru formarea buchetelor .
 coada calului - remediu pentru rinichi.
Formarea zăcămintelor de cărbune.
Reprezentanţii
Acul pămîntului Spinarea lupului
Limba cerbului -
navalnic Creasta cucoşului