Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele..................................... Data..............................

TEST DE EVALUARE
MATEMATICĂ

1. Scrie cu cifre următoarele numere:


● cinci sute nouӑzeci şi şapte = _______________________________
● treisprezece mii opt = _______________________________
● nouӑ sute zece mii patru sute douӑzeci = _______________________________

2. Ordonați numerele în ordine descrescătoare:


10 023, 256, 1 025, 75 000, 125 236, 3 540, 10 032
....................................................................................................................................

3. Completează spaţiile punctate cu unul din semnele: „<, =, >”:


• 2 012 … 2 021 • 45 987 … 4 987 • 9.999 … 99 999

4. Calculează:
1254 + 256=
2587 – 1858=
879 + 758=
714 – 137 =
56 x 6=
153 x 5=
72 : 8 =

5. Află numărul necunoscut:


a + 83 = 215 b x 10 = 90 72 : c = 8
a = ……………… b = ……………… c = ………………
a = ……. b = ……. c = …….
….. + 83 = 215 …… x 10 = 90 72 : …… = 8

1
6. Calculează:
15 x 4 + (200:10) – 72: 8 + (62 x 3 - 86)+ 9 =
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

7. Un copil a citit într-o zi 24 de pagini dintr-o carte, în ziua următoare de 3 ori mai
puțin, iar până la terminarea cărții mai avea de citit 19 pagini. Câte pagini are
cartea?
Rezolvare:
……………………………………………………………………………………………
……....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
…....................................................................................................................................
R:
8. Uneşte corespunzător:
Masa corpurilor ziua ruleta
Lungimea gramul ceasul
Timpul metrul cântarul

9. Denumeşte formele şi corpurile geometrice:

………………………..

………………………...

…………………………

2
TEST DE EVALUARE
MATEMATICĂ

MATRICE DE SPECIFICAȚII

CONȚINUTURI CUNOAȘTERE ÎNȚELEGERE APLICARE ANALIZĂ


OBIECTIVE
Numerele naturale
în concentrul
0-1 000
*
000(scriere,
ordonare)
Operații cu
numere naturale în
concentrul 0-10
*
000
Probleme care se
rezolvă prin
operații cunoscute
* *
Unități de masură
*
Elemente de
geometrie
*

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

ITEMI CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1. Răspuns correct şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: scrie corect: scrie corect, corect: scrie scrie niciun
corect, cu cifre, cu cifre, două dintre corect, cu cifre, un număr/ le greşeşte pe
toate cele trei numerele date. singur număr. toate.
numere date.
2. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: ordonează corect: ordonează corect: ordonează scrie correct niciun
corect toate corect 5-6 numere. corect 2-4 numere . număr / îi greşeşte pe
numerele. toţi.
3. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: scrie corect: scrie corect corect: scrie corect un scrie niciun
corect toate cele trei două semne singur semn semn matematic/ le
semne matematice. matematice. matematic. greşeşte pe toate.
4. Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Nu rezolvă corect
complet: rezolvă corect: rezolvă corect: rezolvă niciun exerciţiu.

3
corect toate cele corect 5-7 exerciţii corect 2-4 exerciţii
opt exerciţii date date. date.
5. Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: rezolvă corect: efectuează corect: efectuează efectuează 1-2
corect exerciţiul, cu corect 6-8 calcule. corect 3-5 calcule. calcule/ nu
toate cele 9 calcule efectuează niciun
efectuate correct. calcul/ greseste
toate calculele.
6. Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: află toate corect: află două corect: află un găseste niciun număr
cele trei numere Numere necunoscute. număr necunoscut. necunoscut/ nu
necunoscute. efectuează niciun
calcul.
7. Răspuns correct si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet: rezolvă corect: rezolvă corect: rezolvă rezolvă
problema cu plan problema cu plan, dar problema cu plan, dar problema cu plan si
si toate calculele greseste un calcul. greseste greseste calculele/ nu
corecte. calculele/ rezolvă efectuează
corect, fără plan. niciun calcul.
8. Realizează Realizează Realizează Nu realizează nicio
corespondenţa corespondenţa pentru corespondenţa pentru corespondenţă
integral (6 două măsuri (4 o măsură (2 corectă.
raspunsuri corecte). raspunsuri corecte). răspunsuri corecte).
9. Denumește toate Denumește numai Denumește numai un Nu denumește nici un
elementele. două elemente. element. element.