Sunteți pe pagina 1din 2

Se dă textul:

Eu am numai trei picioare, Dar copiii răi la suflet


Și de-abia mă mișc: țop, țop, Sunt urâți, precum e-acel
Râd când mă-ntâlnesc copiii, Care m-a șchiopat pe mine,
Și mă cheamă „cuciu șchiop”. Și nu-i pot iubi defel...

Frații mei ceilalți se joacă M-a lovit din răutate


Cu copiii toți, dar eu Cu o piatră în picior,
Nu pot alerga ca dânșii, Și-am zăcut, și-am plâns atâta,
Că sunt șchiop și cad mereu! De credeam că am să mor...

Și stau singur toată ziua Acum vine și-mi dă zahăr


Și plâng mult când mă gândesc Și ar vrea să-mi fie bun,
Că tot șchiop voi fi de-acuma Și-aș putea să-l mușc odată
Și tot trist am să trăiesc. De picior, să mă răzbun,

Și când mă gândesc ce bine Dar îl las așa, să vadă


M-aș juca și eu acum, Răul, că un biet cățel
Și-aș lătra și eu din poartă Are inima mai bună
La copiii de pe drum!... Decât a avut-o el.

Cât sunt de frumoși copiii


Cei cuminți, și cât de mult (Elena Farago, Cățelușul șchiop)
Mi-ar plăcea să stau cu dânșii,
Să mă joc și să-i ascult!

Cerințe:
1. (1,5 p.) Demonstrați, în 8-10 rânduri, valoarea formativ-educativă a textului dat.
2. (1,5 p.) Indicați elementele de versificație: măsura, ritmul, rima.
3. (2 p.) Identificați pronumele din text, indicând felul, cazul și funcția lor sintactică.
4. (0,5 p.) Descoperiți, în text, patru omonime.
5. (1 p.) Alegeți grupa/clasa la care s-ar putea studia acest text, argumentând alegerea făcută
și indicând modificările/adaptările făcute pentru a fi receptat cu ușurință.
6. (2,5 p.) Descrieți o secvență din activitatea didactică de la grupa/clasa aleasă, evidențiind
metoda de predare-învățare, forma de organizare a clasei, conținuturile învățării, forme de
evaluare continuă.

Se acordă un punct din oficiu.

1. (1,5 p.) Demonstrați, în 8-10 rânduri, valoarea formativ-educativă a textului dat.


Poeta Elena Farago a creat mici poezii, captivante prin muzicalitatea lor si prin puterea de
adaptare la intelegerea copilului.
Poezia Căţeluşul şchiop este o fabulă a cărei morală este cuprinsă nu numai în ultima
strofă (prin contrastul dintre bunătatea căţelului şi răutatea copilului) ci în întreaga poezie,
îndemnând la grija faţă de micile vieţuitoare. Durerea căţelului este dată de singurătate, că este
şchiop, iar de-acum are să trăiască tot trist si singur, cu gândul la copiii cei buni şi cuminţi cu
care ar putea să se joace şi să latre din poartă. În plan opus îi prezintă pe copiii răi la suflet care
sunt urâţi, aşa cum a fost cel care l-a şchiopat şi pe care nu îl poate iubi, pentru că l-a lovit din
răutate. Atunci a plâns atât de mult încât credea că moare. Dar atitudinea copilului s-a schimbat
într-un final şi acum vine să îi dea zahăr transformându-se din copil rău într-un copil bun. În
momentul când se apropie copilul de căţel să-i dea zahăr, în mintea căţelului încolţeşte dorinţa de
răzbunare, că ar putea să-l muşte de picior spre a se răzbuna.Căţelul se opreşte şi îi atribuie
calificativul de copil rău şi îl lasă aşa.... să se convingă singur copilul că e rău, iar căţelul are o
inimă mult mai bună decât a copilului.
Adresandu-se copiilor, poeziile Elenei Farago au cateva caracteristici specifice liricii
pentru copii : se adresează afectivităţii copiilor , creand imagini frumoase despre universul
inconjurator .
Au o tematica variată oferind informatii despre comportamentul si calitatile fiintelor,
plantelor, lucrurilor care fac parte din universul copiilor, modele de acţiune.
Produc multă plăcere prin rimă şi muzicalitate; redau fapte, idei, tablouri si sentimente
intr-o forma foarte concisa; au mesaj bine construit, o concluzie usor de retinut si cu valente
educative.
Este una dintre cele mai frumoase poezii destinate copiilor.