Sunteți pe pagina 1din 5

Temă de control nr.

3
I.Analiza comparativă a parametrilor dezvoltării fizice și psihice la diferite niveluri de vârstă

1. Realizați o analiză comparativă privind parametrii dezvoltării între copiii preșcolari, școlarii mici și adolescenți, după
următoarele criterii: intervalul de vârstă de referintă, caracteristici fizice relevante, exemple ce ilustrează abilitățile fizice
caracteristice*, stadiul dezvoltării cognitive cf. Piaget, aspecte relevante ale dezvoltării cognitive, exemple ce ilustrează dezvoltarea
cognitivă*, stadiul dezvoltării personalității cf. Erikson, exemple ce ilustrează dezvoltarea personalității*, aspecte specifice ale
dezvoltării Eului Pentru realizarea acestei sarci utilizați următorul cap de tabel.

CRITERII PRESCOLAR SCOLARUL MIC PUBER SI ADOLESCENT


Intervalul de 3-6/7 ani 7-12 ani 12-18 ani
varsta de
referinta
Caracteristicifiz - Procesul de crestere continua - Se intesifică procesul de - Accelerarea si intensificarea creșterii
icerelevante (3-6 ani); osificare al scheletului și - Se dezvoltă musculatura, crește forța
- Sistemele interne se coloanei; - Fizionomia feței suferă schimbări
maturizează - Se dezvoltă musculatura și se - Se produce maturizarea sexuală
- Toți dinții de lapte sunt precizează caracterul de - Se produce schimbarea vocii
prezenți; stângaci sau dreptaci; - Apare insomnia
- Achizițiile in plan motor sunt - Pofta de mâncare este dezordonată si
semnificative, dar și în selectivă
coordonarea oculo-motorie;
Exempleceilust - In planul producției artistice - Grația în mișcări este treptat - Capabili de multiple performante
reazaabilitatilef copilul trece de la mâzgaleală , înlocuită cu aspirația spre sportive: gimnastica, fotbal, atletism;
izicecaracteristi la exprimarea unei forme, apoi forță;
ce la desene complexe; - Poate învata orice sport:
- Se pun bazele deprinderilor mersul pe bicicletă, înnot ,
motorii implicate în patina , handbal etc.;
activitatea de autoservire,de a - Poate să scrie.
manevra unele ustensile de uz
- Se formează deprinderea de
casnic,deprinderi legate de
activitățile vestimentare și mânuire a unor instrumente
sanitare cum sunt:linia,echerul ,
compasul.
Stadiuldezvolta - Preoperational - Operațiile concrete - Operațiile formale
rii cognitive cf.
Piaget
Aspecterelevant - Experienta senzorială este - Aparitia și consolidarea - Sensibilitatea cunoaște o perioadă de
e ale dezvoltarii intens valorificată construcțiilor logice maturizare și de săvarșire funcțională,
cognitive - Se dezvoltă observația, ca înlocuiesc procedeele consolidându-și funcția simbolică
perceptive organizată empirice,intuitive și naive - Este capabil de reciprocitate afectivă
- Se dezvoltă reprezentările, - Observatia dirijată este - Se dezvoltă mult debitul verbal ,fluența
odata cu imbogatirea principala sursă de informații verbală ,flexibilitatea verbală
experienței senzoriale și cu și cea mai importantă baza - Apar atitudinile față de valorile
dezvoltarea limbajului intuitivă pentru generalizările autentice
- Pot fi identificate aptitudini
din gândire - Este capabil de a manifeste o
simple =>funcționarea optima
- La 6-7 ani se constată o multitudine de conduite:conduita
a uno ranalizatori: simțul
ritmului, acuitatea vizuală, lărgire a campului vizual revoltei,conduita închiderii în
simțul culorii, sensibilitate - Se însușește fondul principal sine,conduita exaltării și afirmării
chinestezică de cuvinte și ajunge să - Toate simțurile se dezvoltă și capătă
- Apar primele forme ale numere valoare de semnalizare – postura
gândirii logice - Se dezvoltă limbajul,astfel mersului tactil - mai ales în contextul
- Atenția voluntară îsi reușind să-și planifice relațiilor cu conținut afectiv
prelungește durata activitățile, să exprime - Vorbirea devine mai nuantată și
- Pe lângă joc îsi fac loc și acțiunile ce le au de plastică
activitățile de învatare făcut,ordinea în care vor - In vorbire pătrund expresii
sistematică lucra șablon,clisee verbale,cuvinte parazite,
- Jocurile capată un caracter excesele de exclamații, agramatismele
colectiv
- Încep să se închege primele
atitudini
- Se face trecerea de la emoții la
sentimente
- Se dezvoltă reprezentările
memoriei și ale imaginației
- Se dezvoltă mult latura fonetică
a limbajului
Exempleceilust - Clasifică obiecte după culoare - O operatie de scriere reușește - Sunt capabili să opereze cu
reazadezvoltare sau după marime ; la 7 ani pe un material raționamente ipotetice-deductive și o
acognitiva - Imită ce fa cadulții concret gandire operatională reversibilă
- Isi exprimă stările emoțional e - Intelege ce înseamnă cinste, - Ei pot evalua alternative, pot formula
prin mimică și pantomimică sinceritate, curaj, mândrie ipoteza și pot anticipa consecințe (ex:
- Diferentiază și denumes - Daca la 7-8 ani recunosc 24 matematica superioară)
cculorile fundamentale din 30 de cuvinte percepute și - Elaborează scheme rezumative,
- Memorează mițcări, stari reproduce aproximativ 5,în personale, explicite
afective, imagini, cuvinte ,idei jurul vârstei de 11 ani - se dezvoltă spectrul lecturilor
recunosc 28 si reproduce 11
- Reconstituie imaginea unei
realități(evenimente,fapte
istorice, plante, animale,
personaje
Stadiuldezvolta - Initiativa vs. culpabilitate - Competenta, - Identitate de sine vs. confuzie de rol;
riipersonalitatii harnicievsinferioritate;
cf. Erikson
Exempleceilust - Copiluldoreste (imaginar) - Imaginea de sine - Cei care dobandesc un puternic
reazadezvoltare saposedeparintele de sex opus. esteinfluentata de modul in sentiment al identitatiivor devein
apersonalitatii Dacaparintiivoradopta o care adultiincrezatori in eiinsisi, iarcei care
atitudineintelegatoareva duce adultulapreciazarezultatul esueazavorparcurge o criza de
la consolidareaunui sentiment “muncii” sale. In functie de identitate ,ceeace se vasolda cu esecuri
moral fata de aceste feed-back-uri se in viataadulta.
ceeaceestevoiesice nu
vasimticompetetntsauinferior
estesivareorientainitiativelespr
escopurimairealistesimaiaccpta ,va fi incurajatsa-
bile social. siimbunatateascaabilitatilesa
- Copilul care u nu.
dorestesaexercitemaimultapute
re, va fi dezaprobat, ceeace-l
va face sasimta un sentiment de
vinovatie.
Aspectespecific - Copilulconsideramultebucuriic - Evolueaza de la descrierea de - Cautaraspuns la
e ale afiind ale sale,caapartinandu-I sine in intrebarilecruciale:”Cine sunt?”, “Ce
dezvoltariiEulu (“tatalmeu”,”fratelemeu”)=>s terrmeniicaracteristicilorfizic pot?” , “Cevoi fi?”
i imtulproprietatii e, la - Isi
- Isi concepEulca o parte a definireaEuluiprincaracteristi dorestesadescopereunicitateasioriginal
corpuluisifacconfuzieintre EU , cipsihologicesicaracteristicis itateapropriei finite, sa fie
MINTE si TRUP
ocialepebazacomparatiilorso responsabilsidemn de ceeace face.
- Ei se descriuadesea in ciale
termeniicaracteristicilorfizicesi - Au tendinta de a se
ale Euluiactiv descrieprincomparatie cu
altii

2. Formulatipentrufiecarecategorie de varstacate 5 implicatiieducationale care decurg din tabelulcompletat.

PRESCOLAR:
 Solicitarea cat maimultorclasificari, dupa diverse caracteristici ale obiectelor: forma, culoare, marime, material,
utilizare, etc. Acesteavorcontribuii la dezvoltareaoperatiilorgandiriidarsi la formareaconceptelor.
 Solicitatareacopilului de a seria in ordinecrescatoaresaudescrescatoare. Acesteavorcontribuii la formareaconceptului
de numarsi la dezvoltareareversibilitatiigandirii.
 Ocazionarea cat maimultorexperiente perceptive care sacuprinda cat maimultecazuriparticularea ale
aceleasicategorii, plasareaunuiobiect in diverse context, diversificareaunorsituatii de viata, etc.
 Utilizareainstructiunilorverbalescurtesi cat mai concrete. Ajutati-va de obiecte, imagini, desenepentru a
facilitaformareareprezentarilor.
 Utilizareasimbolurilor (inima=dragoste ,trifoi=noroc etc.)

SCOLARUL MIC
 Obiectiveleinvatarii in claselemicitrebuiesaaiba in vederedezvoltareaactivitatilor de conservare a invariantuluisi de
clasificare a obiectelorsiideilor.
 Multiplicareaexperientelorsenzoriale. Eleviimici au nevoie de obiecte concrete cu care sa se construiasca ,pe care sa
le compare si cu ajutorulacestorasarezolveproblema.
 Promovareainvatarii sub forma de joc; asigurand in acestfel o motivatiepozitivasiunclimatpropricepentru o
experientaevolutiva.
 Copiiitrebuiesaaibaposibilitatea de a face propriileinterpretarisisa le prezinte in fata clasei (jocul de rol
,dramatizari,)
 Acordareauneiatentiideosebite a nivelului de dezvoltare la care se
aflafiecarecopilsiadecvareasarcinilorastfelincatsapoata fi rezolvate la acestnivelsisaasigureformareaunornoiabilitati
cognitive.

ADOLESCENTUL
 Ajutareacopiilor“ sainvete cum sainvete”;
 Profesorulcaorganizator, colaborator, stimulator sighidtrebuiesaacorde o atentiedeosebitaactivitatilor de
invataresievaluare care trebuiesa fie adaptate la nivelul de dezvoltareconceptuala a copilului.
 Atitudinilesiactiunileprofesorilortrebuiesa fie discrete sisuple,bazatepe o bunacunoastere,peincrederesiintelegere,pe
dialog geschissisincer,peincurajareacontactelorsiconfidentelor.Cu cat procesul educative va fi maiindividualizat cu
atatvorcrestesanseleformariiuneipersonalitatiarmonioase,responsabile,angajata social
 Demersurile educative trebuiesaporneasca de la cauzereale ale comportamentelor,aledificultatilorpe care acestia le
intampina
 In” tratarea” adolescentilorestenecesarsa se eviteatitudinile extreme care se instaleaza la uniiprofesori in astfel de
situatii-la un pol atitudinile de neangajare,expectativepasiva,dezarmare,abandon-bazatepe de o parte peideeacaastfel
de fenomenesuntinevitabile,insolubile,pe de alta parte pe idea caele se vorrezolva de la sine,odata cu
trecereavarstei;lacelalaltpol,atitudinile de tutelaresidirijareexcesiva,deamestec brutal in viataadolescentilor-sustinute
de parereaeficienteicontroluluiriguros.