Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 3

I. Analiză comparativă a parametrilor dezvoltării fizice şi psihice la diferite niveluri de vârstă

1. Realizaţi o analiză comparativă privind parametri dezvoltării între copiii preşcolari, şcolarii
mici  şi adolescenţi, după următoarele criterii: intervalul de vârstă de referinţă, caracteristici
fizice relevante, exemple ce ilustrează abilităţile fizice caracteristice*, stadiul dezvoltării
cognitive cf. Piaget, aspecte relevante ale dezvoltării cognitive, exemple ce ilustrează dezvoltarea
cognitivă*, stadiul dezvoltării personalităţii cf. Erikson, exemple ce ilustrează dezvoltarea
personalităţii*, aspecte specifice ale dezvoltării Eului  

 Pentru realizarea acestei sarcini utilizaţi următorul cap de tabel

Criterii Preşcolar Şcolarul mic Puber şi adolescent

Intervalul de vârstă de 3-6 ani 6/7-10 ani 11-20 ani


referinţă

Caracteristici fizice  -înățime  -înălțime  -se produce


relevante schimbarea vocii
-dezvoltarea structurilor -greutate
mușchiilor -se dezvoltă
-se dezvoltă musculatura musculatura, creşte
forţa şi puterea fizică
Exemple ce ilustrează  -între 90-116 cm  -fete:131 cm  -creștere în înălțime și
abilităţile fizice greutate
caracteristice -pielea devine mai băieți:132 cm
elastică și mai densă
-fete:28 kg

băieți:29 kg
Stadiul dezvoltării  -stadiul gândirii  -stadiul operațiilor  -se trece de la nivelul
cognitive cf. Piaget preoperatorii concrete operațiilor concrete la
stadiul operațiilor
formale
Aspecte relevante ale  -dezvoltarea  -se dezvoltă atenția  -se dezvolta
dezvoltării cognitive analizatorilor voluntară capacitatea de a raţiona
ipotetico-deductiv
-se dezvoltă memoria -memoria reproductivă
este foarte eficientă -limbajul
adolescentului se
îmbogăţeşte cu
concepte abstracte
Exemple ce ilustrează  -se dezvoltă senzațiile,  -îsi dorește să învețe - emite ipoteze,
dezvoltarea cognitivă percepțiile și -poate învăța o poezie de formulează concluzii,
reprezentările trei strofe repede soluţii

-memorează ușor poezii  -folosește un limbaj


specific, particular,
uneori încărcat cu
expresii stridente
Stadiul dezvoltării  -conflict între inițiativă  -criză între sentimentul  -trece printr-o criza de
personalităţii cf. și vinovăție competenței versus identitate
Erikson, sentimentul inferiorității

Exemple ce ilustrează  -se dezvoltă relațiile cu  --compararea  -fuge de acasă o


dezvoltarea alți copii rezultatelor elevului cu perioadă
personalităţii ale fratelui său mai mare
-conflictele îi determină -se izolează
să înțeleagă că și ceilalți -evidențierea trăsăturilor
trăiesc diferite emoții altor copii -ascultă multă muzică
Aspecte specifice ale  -se joacă cu copii, nu  -se împrietenește cu cei  -trăiește emoții
dezvoltării Eului   doar singuri de același sex puternice

-dintr-o ceartă își dă -caută un echilibru în


seamă că un copil e viață
supărat pe el

* Exemplele ce ilustrează dezvoltarea fizică, cognitivă şi dezvltarea personalităţii vor fi preluate


din experienţă proprie, observaţie empirică, din activităţile practice sau vor face la referire la
studii de caz din literatura de specialitate

2. Formulaţi pentru fiecare categorie de vârstă câte 5 implicaţii educaţionale care decurg din
tabelul completat

S-ar putea să vă placă și