Sunteți pe pagina 1din 2

REPARTIŢIA PE STAGII A MEDICILOR REZIDENŢI ANUL I CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE

01.01.2019

Medicii confirmaţi rezidenţi pe loc şi post care au ales pentru pregătire centrul universitar Craiova, se vor prezenta la
sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, str. Tabaci nr. 1, pentru alegerea primului stagiu, în zilele de 17-18
decembrie 2018 cu următoarele documente:
 Xerocopie carte de identitate pe care se notează un număr de telefon al medicului rezident
 Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare, din care să rezulte încheierea contractului individual de muncă, pe durată
determinată sau nedeterminată
 Procura notarială pentru medicii rezidenţi care nu pot fi prezenţi
Alegerea stagiului se va face în ordinea descrescătoare a mediilor după următorul program:
17 Decembrie 2018
- ORA 0900 - 1100 DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE
- ORA 1100 - 1230 MEDICINĂ DE FAMILIE
- ORA 1230 DOMENIUL MEDICINĂ - SPECIALITĂŢILE:
o ANATOMIE PATOLOGICĂ,
o ATI,
o BOLI INFECŢIOASE,
o CARDIOLOGIE,
o CHIRURGIE GENERALĂ,
o CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ,
o CHIRURGIE PEDIATRICĂ,
o CHIRURGIE PLASTICĂ,
o CHIRURGIE TORACICĂ,
o DERMATOVENEROLOGIE,
o DIABET ZAHARAT,
o ENDOCRINOLOGIE,
o EPIDEMIOLOGIE

18 Decembrie 2018
- ORA 900 - DOMENIUL MEDICINĂ - SPECIALITĂŢILE:
o FARMACOLOGIE CLINICA,
o GASTROENTEROLOGIE,
o GENETICA MEDICALA,
o HEMATOLOGIE,
o IGIENA ,
o MEDICINA DE LABORATOR,
o MEDICINA DE URGENŢĂ,
o MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE,
o MEDICINA INTERNA,
o MEDICINĂ LEGALĂ,
o NEFROLOGIE,
o NEONATOLOGIE,
o NEUROLOGIE,
o OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE – ora 1100 în prezenţa coordonatorilor de rezidenţiat,
o OFTALMOLOGIE,
o ONCOLOGIE MEDICALĂ,
o ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE,
o ORL,
o PEDIATRIE,
o PNEUMOLOGIE,
o PSIHIATRIE,
o RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ,
o REUMATOLOGIE,
o SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT,
o UROLOGIE.