Sunteți pe pagina 1din 1

Stimați colegi,

Acest e-mail este transmis în cadrul etapei de verificare a competenţelor de evaluare şi de


stabilire a grupelor de cadre didactice care doresc să devină membri ai CPEECN,
conform Calendarului constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi
concursurile naţionale, în anul şcolar 2020-2021, și  Metodologiei pentru constituirea corpului
de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale  (aprobate prin OMEC nr.
4979/2020, cu modificările ulterioare).

Așadar, în calitate de candidaţi pentru CPEECN, după verificarea dosarelor de înscriere, veți
susţine o verificare a competenţelor de evaluare.

Pentru realizarea acestei verificări aveți de evaluat câte o lucrare din cadrul ENVIII, BAC, DEF și
TIT. Fiecare lucrare este însoțită de subiectul şi de baremul corespunzător, precum și de
borderoul de evaluare și de notare (în format Excel editabil). În afară de coloanele de punctaj,
vă rugăm să completați și coloanele adiacente.

 
Vă rugăm ca, până la data de 20.11.2020, ora 14.00, să ne transmiteți, prin Reply la acest
mail (cpeecn_09@rocnee.eu), borderoul completat electronic. Vă rugăm să păstrați
formatul documentului Excel și să îl denumiți cu nume, prenume, disciplină, examen
(ENVIII,  BAC, DEF sau TIT) fără diacritice, de exemplu,
Georgescu_Ana_Limba_romana_ENVIII.

Pentru formarea grupelor în vederea parcurgerii programului de formare necesar admiterii în


CPEECN (program acreditat de către MEC şi asigurat de către CNPEE), finalizată după analizarea
verificării competențelor dumneavoastră de evaluare, vă rugăm să completați și ultimele trei
coloane ale borderoului Excel (nr/serie certificat formator; disponibilitatea de a fi formator în
lunile ianuarie, februarie și martie – se completează DA/NU; preferința pentru un anumit tip de
orar – se alege 1 sau 2 – dacă echipa decide să dea această opțiune).

Vă dorim succes!
Echipa de formare CNPEE