Sunteți pe pagina 1din 1

Istorie

Completaţi propoziţiile cu noţiunile corespunzătoare:

1. Izvoarele istorice sunt de două feluri: __________________ şi


__________________

2. Uneltele, armele, locuinţele, mormintele formează categoria izvoarelor


____________

3. Documentele, actele, tratatele, legile se păstrează în ___________________

4. Ştiinţa care se ocupă cu măsurarea timpului istoric se numeşte ___________

5. Perioada de timp de 100 de ani se numeşte _________ sau ....................

6. Locul unde se păstrează obiectele care prezintă un interes istoric, ştiinţific sau
artistic se numeşte:

a) muzeu b) arhivă c) bibliotecă

7. Scrierea istoriei se bazează pe :

a) arheologice b) cartografice c) izvoare istorice

8. Mileniul durează:

a) 10 ani b) 100 ani c) 1000 ani