Sunteți pe pagina 1din 12

Lucrare practică nr.

Tema : Determinarea vitezei de circulație a automobilului izolat pe un sector


de drum
Viteza de circulație a autovehiculelor depinde de proprietățile dinamice ale lor, condițiile
rutiere (mărimile elementelor geometrice ale drumurilor, îmbinarea reciprocă a lor, uniformitatea și
rugozitatea îmbrăcămintei rutiere etc.), dorința conducătorului auto,condițiile climaterice etc.

În lucrarea practică nr.2 trebuie de determinat influența condițiilor rutiere asupra vitezei de
circulație a aunui autovehicul izolat de tip autoturism.

Metodele de calcul ale vitezei de circulație a unui autovehicul izolat,care sunt bazate pe
realizările teoriei automobilului dau posibilitatea de a calcula vitezele de circulație maximale ale unui
autoturism izolat în orice punct al profilului longitudinal drumului auto.

Viteza de circulație a autovehiculului în limetele curbelor verticale a profilului longitudinal se


determină prin formula următoare:
2
V= √ (V 0 ± Z )∗e−2 nx ± mx ± Z (3.1)

n= bg/𝛿G, (3.2)

m= G/br, (3.3)

Z= m/2n±[ a−G( f ± i l) ] /b (3.4)

𝛿 =1.04+k*u2c (3.5)

Unde:

V 0−¿ viteza în punctul inițial al curbei verticale în care X=0, m/s;

e – baza logaritmului natural ( e=2,718)

Z,m,n- coeficienții, mărimea cărora se determină prin formulele (3.2, 3.3, 3.4)

a,b-parametrii ce caracterizează dependența forței de tracțiune de viteza de circulație a


automobilului folosind diferite raporturi de transmisie a cutiei de viteze.

X- distanța de la punctul inițial al sectorului profilului longitudinal pe care se determină viteza


de circulație,m.

g- accelerația căderii libere m/s 2

δ -coeficientul ce ține seama de influența pieselor autovehiculelor care sunt in rotație.

G-greutatea automobilului, N.

r -raza curbei verticale,m.

f – coeficientul rezistenței la rulare (conform tabelului 2.1) [1]

i l−¿declivitatea longitudinale a drumului, exprimată în fracții zecimale;


k – coeficientul egal cu 0,03-0,05 pentru autoturisme și cu 0,05-0,07 pentru autocamioane și
autobuze.

uc - raportul de transmisie al cutiei de viteze.

În formulele 3.1 și 3.4 semnele din rîndul superior se folosesc pentru curbe verticale convexe,
iar semnele din rîndul inferior pentru curbe verticale concave. Declivitatea longitudinală i l are semnul
pozitiv în rampă și semnul negativ în pantă.
2
V= √ (V 0 −L )∗ e−2nx L (3.6)

L = [a-G(f±i l ¿ ¿ /b (3.7)

Z = m/2n ± L (3.8)

Formulele 3.9 – 3.12 se folosesc pentru determinarea pozițiilor punctelor pe diagramele


vitezelor unde V=Vmax sau V=Vmin pentru un anumit raport de transmisie al cutiei de viteze.

Xv min= (ln[ 2n(V 20 + Z ¿ /m¿ ¿/2 n (3.9)

V min= √ m X min −Z +m/2 n (3.10)

Xv max = (ln[ 2n(Z−V 20 ¿/m¿ ¿ /2 n (3.11)

V min= Z − m −m X max
√ 2n
(3.12)

În calcule viteza inițială la începutul sectorului de drum nr.1 este egală cu 30 km/h.În
continuarea calculelor cu viteza obținută la sfîrșitul sectorului de drum precedent.

Diagramele vitezelor de circulație a unui autoturism izolat trebuie întocmite în sensul direct și
opus pe toată lungimea sectorului de drum prezentat în sarcina individuală a studentului.

Pentru înlesnirea și accelerarea calculelor mărimilor vitezelor de circulație este elaborat


programul “VITEZA” pentru mașina electronica de calcul MEC.

Modelul de folosire a programului este prezentat mai jos.

Datele pe care utilizatorul programului le pregătește pentru introducerea în MEC sunt:

- mărimile distanțelor și declivităților longitudinale respective din sarcina individual


- viteza inițială V ¿=30 km/h
- viteza de calcul a drumului(care a fost argumentată în lecția practică nr. 1) V c =120 km/h
- intervalul de imprimare este egal cu 100 m din cauza că un pichet corespunde distanței de
100 m.
- Luând în considerație particularitățile programului “VITEZA” informația despre
mărimile distanțelor și declivităților longitudinale trebuie de introdus în MEC conform exemplului din
îndrumar (pagina 12) [1].

După mesajul MEC că calculul s-a terminat trebuie de inchis fereastra programului “ vit 2 file”
si de deschis fisierul “Name” unde se află rezultatele calculelor, care vor fi prezentate pe ecranul MEC
în modul următor:
Sens direct:

*************************************

**** GAZ-24-10

Vc=120

----------------------------------

L= 0 I=90 V= 30 j= 2 Ksec=1.0

L= 100 I=90 V= 49 j= 2 Ksec=1.0/1.63

L= 200 I=90 V= 57 j= 3 Ksec=1.0/1.16

L= 300 I= 0 V= 58 j= 3 Ksec=1.0/1.01

L= 400 I= 0 V= 73 j= 3 Ksec=1.0/1.25

L= 500 I= 0 V= 82 j= 3 Ksec=1.0/1.12

L= 600 I= 0 V= 87 j= 3 Ksec=1.0/1.06

L= 700 I= 0 V=101/48 j= 4 Ksec=1.0/0.55

L= 800 I=-75 V=116/48 j= 4 Ksec=1.0

L= 900 I=-75 V=127/48 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1000 I=60 V=136/131 j= 4 Ksec=0.9/2.72

L=1100 I=60 V=135 j= 4 Ksec=0.9/1.03

L=1200 I=60 V=134 j= 4 Ksec=0.9

L=1300 I=60 V=133 j= 4 Ksec=0.9

L=1400 I=50 V=133 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1500 I=50 V=133 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1600 I=50 V=133 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1700 I=-70 V=137/23 j= 4 Ksec=0.9/0.17

L=1800 I=-70 V=142/23 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=1900 I=-70 V=145/23 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2000 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/6.30

L=2100 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2200 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2300 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0


L=2400 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2500 I=40 V=143/90 j= 4 Ksec=0.8/0.62

L=2600 I=40 V=142/90 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2700 I=40 V=140/90 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=2800 I=40 V=139/119 j= 4 Ksec=0.9/1.32

L=2900 I=-20 V=141/62 j= 4 Ksec=0.8/0.52

L=3000 I=-20 V=143/62 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3100 I=-20 V=144/62 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3200 I=-20 V=145 j= 4 Ksec=0.8/2.33

L=3300 I=-20 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3400 I=85 V=141 j= 4 Ksec=0.8/0.97

L=3500 I=85 V=138 j= 4 Ksec=0.9/0.97

L=3600 I=85 V=135 j= 4 Ksec=0.9/0.97

L=3700 I=-30 V=136 j= 4 Ksec=0.9/1.007

L=3800 I=-30 V=140/41 j= 4 Ksec=0.9/0.30

L=3900 I=-65 V=143/41 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=4000 I=-65 V=145 j= 4 Ksec=0.8/3.53

L=4100 I=-65 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=4150 I=-65 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

----------------------------------

V=130.1483 T=1.9132

*****Basarab Petru IMT 141 /// La revedere ** Good-bye then *unde:

L- distanța, m;
I- declivitatea longitudinală, ‰;
V- viteza de circulație a autoturismului GAZ -24 -10;
j- raportul de transmisie a cutiei de viteze;
Ksec- coeficientul de siguranță

Pentru determinarea mărimilor vitezelor de circulație în sensul opus trebuie de introdus datele
inițiale din nou, luînd în considerație schimbarea semnului declivității longitudinale și succesivității
introducerii datelor, adică la declivitatea pantei înainte de valoare se va pune semnul “-„ de exemplu
L=335; I=- 50%.
În urma introducerii datelor pe ecranul MEC rezultatele calculelor mărimilor vitezelor de
circulație în sensul opus vor fi prezentate astfel:

*************************************

**** GAZ-24-10

Vc=120

----------------------------------

L= 0 I=65 V= 30 j= 2 Ksec=1.0

L= 100 I=65 V= 52 j= 2 Ksec=1.0/1.73

L= 200 I=65 V= 60 j= 3 Ksec=1.0/1.15

L= 300 I=30 V= 67/41 j= 3 Ksec=1.0/0.68

L= 400 I=30 V= 74/41 j= 3 Ksec=1.0/1.0

L= 500 I=-85 V= 78 j= 3 Ksec=1.0/1.90

L= 600 I=-85 V=100 j= 4 Ksec=1.0/1.28

L= 700 I=-85 V=117 j= 4 Ksec=1.0/1.17

L= 800 I=-85 V=129 j= 4 Ksec=0.9/1.10

L= 900 I=20 V=133 j= 4 Ksec=0.9/1.03

L=1000 I=20 V=135 j= 4 Ksec=0.9/1.01

L=1100 I=20 V=136/62 j= 4 Ksec=0.9/0.45

L=1200 I=20 V=137/62 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1300 I=20 V=138/62 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=1400 I=-40 V=141/119 j= 4 Ksec=0.8/1.91

L=1500 I=-40 V=144/90 j= 4 Ksec=0.8/0.75

L=1600 I=-40 V=145/90 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=1700 I=-40 V=145/90 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=1800 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.61

L=1900 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2000 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2100 I= 0 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=2200 I=70 V=143 j= 4 Ksec=0.8/0.98


L=2300 I=70 V=140/23 j= 4 Ksec=0.9/0.16

L=2400 I=70 V=137/23 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=2500 I=-50 V=135/23 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=2600 I=-50 V=140 j= 4 Ksec=0.9/6.08

L=2700 I=-50 V=144 j= 4 Ksec=0.8/1.02

L=2800 I=-60 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.006

L=2900 I=-60 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3000 I=-60 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3100 I=-60 V=145 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=3200 I=75 V=143/130 j= 4 Ksec=0.8/0.89

L=3300 I=75 V=139/48 j= 4 Ksec=0.9/0.36

L=3400 I=75 V=137/48 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=3500 I= 0 V=138/48 j= 4 Ksec=0.9/1.0

L=3600 I= 0 V=140 j= 4 Ksec=0.9/2.91

L=3700 I= 0 V=141 j= 4 Ksec=0.8/1.007

L=3800 I= 0 V=142 j= 4 Ksec=0.8/1.007

L=3900 I=-90 V=145/132 j= 4 Ksec=0.8/0.92

L=4000 I=-90 V=145/73 j= 4 Ksec=0.8/0.55

L=4100 I=-90 V=145/73 j= 4 Ksec=0.8/1.0

L=4150 I=-90 V=145/132 j= 4 Ksec=0.8/1.8

----------------------------------

V=132.5898 T=1.8780

*****Basarab Petru IMT 141 /// La revedere ** Good-bye then *

Rezultatele calculelor vitezelor de circulație în sensul direct și opus se folosesc pentru


aprecierea gradului de asigurare al siguranței de circulație prin metoda coeficienților de siguranță
(Ksec). Cu acest scop trebuie de determinat mărimile admisibile ale sectorului de drum folosind
formulele ( 3.13, 3.15, 3.16 și 3.17)

Viteza maximă admisibilă în limitele curbelor circulare în plan se determină prin


formula:
V adm= √ 127∗R (µ ± i t ) (3.13)

1. V adm = √ 127∗200(0,12+0,09)=73 km/h

Pc 01+00 – Pc 02+00 V=73 km/h

2. V adm = √ 127∗400(0,12−0,075)= 47.81 km/h

Pc 07+00 – Pc 09+00 V=47.81 km/h

3. V adm = √ 127∗80(0,12−0,07) = 22.53 km/h

Pc 17+00 – Pc 19+00 V=22.53 km/h

4. V adm = √ 127∗400(0,12+ 0,04) = 90.15 km/h

Pc 25+00 – Pc 27+00 V=90.15 km/h

5. V adm = √ 127∗300(0,12−0,02) = 61.72 km/h

Pc 29+00 – Pc 31+00 V=61.72 km/h

6. V adm = √ 127∗150(0,12−0,03) = 41.40 km/h

Pc 38+00 – Pc 3+00 V=41.40 km/h

Unde:
R- raza curbei circulare, m;

127- coeficientul unităților de măsură care ține seama că raza R este exprimată în metri, iar
viteza V in km/h;

µ- coeficientul forței transversale,care se determină prin formula (15)

i t – declivitatea transversală a părții carosabile: i t=−20 ‰ pentru bombamentul în formă de


acoperiș cu două versante plane; i t=+ 40 ‰ pentru bombamentul în formă de streașină cu o singură
înclinație transversal îndreptată spre centrul curbei.

Mărimea coeficientului forței transversale µ se determină din condițiile de asigurare a


stabilității autovehiculului ce parcurge o curbă circulară:

µ=0,18-0,0005*V c = 0,18-0,0005*120=0,12 (3.14)

unde V c este viteza de calcul care se determină în funcție de categoria tehnică a drumului și
forma reliefului( lecția practică nr.1).

Pentru drumuri în condiții de munte mărimea admisibilă a coeficientului µad= 0,2, în celelalte
cazuri µad≤ 0,15
Viteza maximală admisibilă a vehiculelor în limitele curbelor circulare în plan, luând în
considerație dinstanța de vizibilitate Sv limitată,se determină prin formula:

2 2


V adm= 127 ( φl −i l ) ¿ ¿
C e∗φl
(3.15)

Unde:

φl- coeficientul de aderență longitudinală;

i l -declivitatea longitutinală a sectorului de drum unde se află curba circuulară, fracții zecimale.

C e- coeficientul condițiilor de frânare este egal cu 1,3 pentru autoturisme și 1,8 pentru
autocamioane și autobuze;

l 0- distanța de siguranță, l 0=10 m;

Sv - distanța de vizibilitate,m;

Sv = √ 4 RB (3.16)

(3.16)

Unde B este lățimea platformei drumului care depinde de categoria tehnică a drumului și se
determină prin tabelul 2.2 (din indrumar pagina 16).

Pe rampe cu declivități longitudinale mari ce se termină cu palier ¿ =0 ‰) mărimea vitezei


maximale admisibile se determină prin relația:

V adm= 127 ( φl +il ) ¿ ¿


√ Ce
(3.17)

Declivitatea longitudinală se consideră mare,dacă mărimea ei depășește i lmax (tab.2.3).

Pentru frângerea convexă a profilului longitudinal cu declivități longitudinale adiacente i l 1 și i l 2


viteza maximală admisibilă se determină prin formula:

V adm= 127 ( φl +il 1 ) ( φl+ il 2 ) ¿ ¿


√ C e∗φ l
(3.18)

V adm= 127 ( 0,5+ 0,05 )( 0,5+ 0,07 ) (379,47−10) =150,43 km/h


1.
√ 1,3∗0,5

Pc 14+00 – Pc 20+00 V=150,43 km/h


V adm= 127 ( 0,3+ 0,04 ) ( 0,3+0,02 ) (379,47−10) = 119,35 km/h
2.
√ 1,3∗0,3

Pc 25+00 – Pc 31+00 V=119,35 km/h

V adm= 127 ( 0,6+ 0,085 ) ( 0,6+0,03 ) (379,47−10) = 161,12 km/h


3.
√ 1,3∗0,6

Pc 35+00 – Pc 38+00 V=161,12 km/h

Unde Sv este distanța de vizibilitate (m), mărimea căreia se determină cu formula:

Sv = √ 9.6∗Rconvex =√ 9.6∗15000 = 379,47

V adm= 127 ( φl +il ) ¿ ¿


√ Ce

V adm= 127 ( 0,4 +0,09 ) · 369,47=132


√ 1,3

Pc 00+00−Pc 03+00 = 132 km/h

V adm= 127 ( 0,4 +0,075 ) · 369,47=130,93


√ 1,3

Pc 07+ 00−10+ 00=130,93 km/h

Unde Rconvex este raza curbei verticale convexe în profilul longitudinal din sarcina individuală a
studentului sau din tabelul 2.4,m.

Conform rezultatelor obținute după folosirea formulelor mărimea vitezei maximale


admisibile este exprimată în calculele de mai sus arătînd și zona de influenză a vitezei.

Introducerea corectărilor este necesară numai în cazurile cînd mărimea V adm este mai
mică decît rezultatele obținute după folosirea MEC.

Folosind rezultatele calculelor vitezelor de circulație a unui autoturism trebuie de construit


diagramele de schimbare a vitezei de circulație în sensuri direct și opus (anexa 1).
Concluzie:

In urma efectuării acestei lucrări am determinat viteza de circulație a automobilului pe sectorul


de drum studiat. Pentru determinarea vitezei am folosit programul “VITEZA”. Care o calculează în
dependență de mărimile longitudinale și declivităților pe parcursul întregului sector de drum.

Programul determină mărimile vitezelor de circulație însă nu ține cont de curbele și razele
acestora care se întîlnesc pe parcursul drumului. Astfel pentru a corecta viteza în aceste zone utilizăm
formulele sus menționate în dependență de tipul curbei: concavă sau convexă. In urma recalculării
observăm cum viteza scade brusc in zona curbei. De asemeni pe sectoarele cu bombamentele în formă
de streașină relevăm o scădere considerabilă a vitezei.
Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Inginerie Mecanică,Industrială și Transporturi

Departamentul Transporturi

Programul Inginerie și Management în Transport

Disciplina : ,,Drumuri auto’’


Lucrare practică nr. 3
Tema: Determinarea vitezei de circulație a
automobilului izolat pe un sector de drum

A elaborat: st. gr.IMT-141, BASARAB Petru

A verificat: l.u., DODON Alexandru


Chișinău 2017

S-ar putea să vă placă și