Sunteți pe pagina 1din 2

DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE INTERVENȚII EVALUARE

NURSING AUTONOME/ DELEGATE

P. Scăderea debitului Pacientul să aibă valori -asigur condiții de mediu în salon; În urma îngrijirilor
cardiac, tensionale în limite -pregătesc pacientul fizic și psihic în vederea acordate, pacientul
E. din cauza, scăderii normale. efectuării unor tehnici: EKG; prezintă valori
forței de contracție a -măsor zilnic sau ori de câte ori este nevoie tensionale în limite
ventriculului stg, TA, puls, respirație și le notez în FO, normale
S. manifestată prin, - asigur o alimentație echilibrată ținând cont și
valori tensionale mari, de afecțiunile existente: hipocaloric –în
cefalee occipitală, vertij obezitate, hipolipidic – în ATS, reducerea
aportului de sare, lichide administrare
fracționat pentru a evita creșterea bruscă a
TA;
-recoltez analize de laborator la indicația
medicului;
-efectuez zilnic bilanțul ingesta/excreta;
-administrez pacientului medicație la indicația
medicului
P. Lipsa de cunoștințe, Pacientul să-și -explorez nivelul de cunoștințe a pacientului În urma îngrijirilor
E. cauzată de, noutatea îmbunătățească privind boala, modul de manifestare, modul acordate, pacientul a
situației de boală, cunoștințele; de participare la intervenții și la procesul de acumulat noi cunoștințe
tratament, Pacientul să dobândescă recuperare; despre boala sa și a
S. manifestată prin atitudini, obiceiuri și -stimulez dorința de cunoaștere; dobândit atitudini,
percepție și înțelegere deprinderi noi. -motivez importanța acumulării de noi obiceiuri și deprinderi
greșită a bolii cunoștințe; noi.
-conștientizez pacientul asupra propriei
responsabilități privind sănătatea;
-verific dacă pacientul a înțeles corect mesajul
transmis și dacă și-a însușit cunoștințele;
- insist asupra respectării regimului alimentar,
programului rational de viață și de muncă;
P. Intoleranță la efort, Pacientul să aibă o -educ pacientul să evite eforturile mari, În urma îngrijirilor
E. din cauza, valorilor toleranță bună la efort, deoarece cresc TA; acordate, pacientul are o
tensionale crescute, valori tensionale în limite -conștientizez pacientul de importanța toleranță bună la efort.
S. manifestată prin fiziologice activităților fizice zilnice moderate;
fatigabilitate, cefalee, -stabilesc un program de activități fizice cu
vertij, dispnee la efort pacientul;
P. Risc de complicații, Se vor preveni și trata -monitorizez în permanență funcțiile vitale ale În urma îngrijirilor
E. din cauza valorilor complicațiile pacientului; efectuate , pacientul nu
tensionale crescute - mă asigur că alimentația va fi una prezintă complicații,
hiposodată; starea generală s-a
-educ pacientul să nu adopte un stil de viață îmbunătățit
sedentar;
-administrez medicația prescrisă de medic și
verific efectul terapeutic al medicamentelor;
-informez pacientul în legătură cu eventualele
complicații ale HTA și beneficiile
tratamentului;

P.Anxietate, Se va diminua anxietatea -încurajez pacientul să vorbească despre În urma îngrijirilor


E. din cauza valorilor temerile și îngrijorările sale privind boala, efectuate, starea de
tensionale ridicate, a complicațiile, tratamentul; anxietate s-a diminuat.
complicațiilor ce pot - furnizez informații clare și deschise asupra
surveni, bolii, a prognosticului, a îngriirilor
E. manifestată prin facies programate;
caracteristic, tahipnee, - explic motivele pentru care trebuie să facă
tahicardie anumite investigații;

HTA- PLAN DE ÎNGRIJIRE

S-ar putea să vă placă și