Sunteți pe pagina 1din 3

Și DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE INTERVENȚII EVALUARE

NURSING Autonome/delegate
P.Respirație ineficientă, Pacientul își va -evaluez respirația(frecvență, amplitudine, -în urma îngrijirilor
E.din cauza limitării cronice îmbunătăți respirația ritm); acordate, respirația
a circulației aerului prin -asigur o poziție confortabilă-semișezândă- s-a îmbunătățit;
căile aeriene și plămâni, pentru a favoriza respirația;
S.manifestată prin cianoză, -monitorizez semnele vitale: TA, puls,
dispnee; respirație și le notez în FO;
-administrez medicație la indicația
medicului( bronhodilatatoare);
- supraveghez efectele terapeutice ale
medicației;
-administrez oxigen pe mască, canulă, sondă
la indicația medicului;
P. Eliberare ineficientă a Pacientul va avea căile -mobilizez secrețiile prin drenaj postural, -în urma îngrijirilor
căilor respiratorii, respiratorii dezobstruate hidratare și tuse asistată; acordate, secrețiile
E. din cauza și permeabile -asigur condiții optime de microclimat, bronșice s-au
bronhoconstricției, ventilație naturală, igiena salonului; diminuat;
secrețiilor și a infecției -încurajarea pacientului să tușească; -pacientul are căile
pulmonare, - educ pacientul să expectoreze , să tușească respiratorii
S. manifestată prin tuse, cu gura închisă, să colecteze sputa în dezobstruate;
tahipnee scuipătoare;
-îi curăț mucoasa bucală;
-administrez bronhodilatatoare, antitusive
antibiotice la indicația medicului;
-discut cu pacientul despre posibilitatea
renunțării la fumat și despre riscurile acestui
viciu ținând cont de afecțiunea pe care o are;

P. Risc de infecție, Pacientul să nu fie sursă -recunosc manifestărilor incipiente ale -în urma îngrijirilor
E.din cauza afectării de infecție infecției( dispnee, astenie, anxietate, acordate, pacientul nu
funcției pulmonare, retenției caracteristicile sputei, apariția febrei); este sursă de infecție;
secrețiilor și a scăderii Se va controla și trata -administrez antibiotice și bronhodilatatoare, -nu se observă niciun
imunității infecția la recomandarea medicului; semn de infecție;

P. Afectarea schimbului de Se va atinge un nivel -monitorizez hipoxemia, somnolența -în urma îngrijirilor
gaze, optim al schimburilor de excesivă, agitația; acordate, cianoza și
E.din cauza obstrucției gaze -recoltez analize –gazometrie- pentru dispneea reduse,
pulmonare cronice și a monitorizarea oxigenului din sânge; tegumentele sunt
deteriorării alveolelor -asigur o poziție confortabilă pentru a normal colorate
pulmonare, permite expansiunea pulmonară;
S. manifestată prin cianoză, -administrez oxigen la indicația medicului;
dispnee, astenie -administrez medicație specific la indicația
medicului;
-pregătesc materiale necesare pentru
intubare în caz de necesitate;
5. Dezechilibru nutritional: Se va îmbunătăți nutriția -evaluez istoricul nutritional al pacientului; -în urma îngrijirilor
în deficit, din cauza -educ pacientul în privința importanței dietei acordate, apetitul
efortului respirator în procesul de vindecare; pacientului s-a
suplimentar, manifestat -asigur mese mici și frecvente, cu conținut îmbunătățit și
prin scădere în greutate caloric și proteic bogat, alimente bogate în greutatea s-a stabilizat;
potasiu( banana, lapte, cartofi, roșii);
-restricționez sodiul dacă apare retenția de
lichide;
-restricționez carbohidrații( cresc cantitatea
de CO2);
-suplimentez lichidele, în perioada
simptomatică;
-asigur igienă bucală corespunzătoare;
-monitorizez greutatea pacientului;
6. Intoleranță la activitate, Se va îmbunătăți -recomand pacientului exerciții fizice -în urma îngrijirilor
din cauza compromiterii toleranța la activitate graduale; acordate, toleranța
funcției pulmonare, -evaluez programul de activitate al pacientului la activități
manifestată prin dispnee, pacientului; s-a îmbunătățit;
astenie fizică, incapacitatea -verific și notez semnele vitale în repaus și
de a duce la capăt activități după activitate, pentru a evita
obișnuite suprasolicitarea;
-învaț pacientul să folosească corect spray-
urile inhalatoare;
7. Insomnie, cauzată de Pacientul își va -asigur un echilibru între activitate și odihnă; -în urma îngrijirilor
hipoxemie, hipercapnee, îmbunătăți somnul -asigur oxigenoterapie nocturnă, la indicația acordate, somnul
dispnee, tuse și zgomote medicului; pacientului s-a
respiratorii, manifestată -la indicația medicului se suprimă îmbunătățit calitativ și
prin dificultatea de a dormi administrarea sedativelor care ar putea cauza cantitativ;
deprimarea funcției respiratorii;
-ofer o băutură caldă înainte de culcare;
8. Adaptare ineficientă, din Se va îmbunătăți -recunosc din timp semnele de anxietate și -în urma intervențiilor
cauza unei boli cronice, capacitatea de adaptare depresie; acordate, s-a remarcat
manifestată prin neliniște, -asigur intervenție psiho-terapeutică la adaptabilitatea
anxietate, pierderea nevoie; crescută la boală a
autonomiei, afectarea -administrez antidepresive, anxiolitice, la pacientului;
interacțiunilor sociale indicația medicului;
-comunic cu pacientul despre sentimentele
lui;

S-ar putea să vă placă și