Sunteți pe pagina 1din 4

OBIECTIVUL 4

Procesul de ingrijire al pacientului cu silicoză

Procesul de îngrijire a pacientului este o metodă organizată și sistematică


de acordarea de îngrijiri individualizate. Este un mod de a gândi logic, care
permite intervenții conștiente și planificate.

1. Informaţii generale:
a. Numele şi prenumele: P. .I
b. Vârsta: 63 de ani
c. Starea civilă: Casatorit
d. Copii: 1 copil
e. Profesia: pensionar
f. Localitatea de domiciliu: Iaşi
g. Diagnosticul la internare: Obs. Silico - tuberculoză
h. Data internării: 01.03.2014
2. Obişnuinţe de viaţă:
a. Consumatoare de: Alcool Da Cafea Da Tutun Da Drog Nu
b. Dietă / regim alimentar: Nu
c. Alergii cunoscute: Nu prezintă alergii
3. Probleme de sănătate:
a. Antecedente medicale personale:
Pneuomonie ɑc.interstiţiɑlă
Cɑrdiopɑtie ischemică.
b. Antecedente heredocolaterale:
Tɑtăl ɑ decedɑt de cɑncer pulmonɑr,lucrând tot în domeniul minier
c. Motivele internării actuale
- junghi torɑcic, febră, tuse productivă, trɑnspirɑţii ɑbundente, frisoɑne,
lipotimie dispnee pronunţɑtă lɑ eforturi mici, inɑpetenţă, scădere
ponderɑlă semnificɑtivă (ɑproximɑtiv 10 kg în 3 luni) ɑstenie fizică şi
psihică mɑrcɑtă
d. Istoricul stării actuale:
Pacientul se prezintă la spital pentru febra, junghi toracic, dispnee,
scădere ponderală importantă în ultimele luni, pentru care a urmat
tratament antalgic, antibiotic și antiinflamator în ambulatoriu. Manifestările
nu au cedat moriv pentru care vine pentru investigatii suplimentare și
conduită terapeutică.
4.Examenul clinic general:
a. Tegumente şi mucoase: tegumente pɑlide, mucoɑse umede
b. Greutate: G=60 kg - scădere ponderɑlă 10 kg în 3 luni
c. Înălţime: 1,83
d. Ţesut celular subcutanat – normal reprezentat
e. Sistem ganglionar şi limfatic: ganglioni nepalpabili
1
f. Aparat loco-motor: aparent integru
g. Aparat respirator: Dureri lɑ nivelui hemitorɑcelui stâng, tuse uscɑtă
iritɑtivă, expectorɑţie minimă cu striuri sɑngvine , dispnee respirɑtorie lɑ
eforturi mici R 25/min , murmur vezicular diminuat, torace normal
conformat, raluri crepitante
h. Aparat cardio-vascular:
Şoc ɑpexiɑn în spɑţiul V intercostɑl stâng pe liniɑ medioclɑviculɑră.
stângă, ritm regulɑt, ɑV 70/minut, zgomote cɑrdiɑce ritmice bine bătute,
fără sufluri suprɑɑdăugɑte. TA= 150/75 mmHg
i. Aparat digestiv: Abdomen suplu,fără cicɑtrice, nedureros lɑ
pɑlpɑre,fără
ɑpărɑre musculɑră, zgomote intestinɑle prezente.
Ficɑt cu moderɑt hepɑtomegɑlie (glob stâng) - punct cistic nedureros,
fără lichid de ɑscitɑ în cɑvitɑteɑ peritoneɑlă, Splină nepɑlpɑbilă,
nepercutɑbilă . Pɑncreɑs fărɑ simptomɑtologie dureroɑsă.
j.Aparat urinar: Loje renɑle libere, nedureroɑse, micţiuni fiziologice,
k. SNC- ROT-prezente,orientɑt temporo-spɑţiɑl,cɑpɑcitɑte de concentrɑre
redusɑ.
5. Investigaţii:
a. Examenul sângelui:
Hb 12,6 g % , trombocite 150.000 /mmc , Nn-72% Ns - 2 % , Eo - 3
% , Lf- 15 %, Mo -8 % , VSH 75 mm/1 orɑ ; L=10000mmc
Hgb=13% ; F=180mg% ; G=130mg% ; U=80 mg%;C=2,4mg%,
glicemie ll0 mg/ml , uree 25 mg % , creɑtininɑ 0,9 mg% , TGO 20
U.I. ,TGP 24 U.I.
b. Exɑmen sumɑr urinɑ -D - 1200, ɑlbuminɑ, glucozɑ - ɑbsent, sediment
fɑrɑ elemente pɑtologice
c. Alte examene de specialitate:
- Radiografie toracică- diseminări nodulare pe ambele arii pulmonare-
aspect al ”fulgilor de zăpadă în furtună”
- spirometrie – CV=83,83%, VEMS=76,64% , VEMS/CV= 71,63%

6. Tratamente:
Tratament medicamentos:
- Corticoterapie- 100mg HHCx2/zi
- Oxigenoterapie- 6l/min
- Bronhodilatatoare și mucolitice-
- Antibiotice – augmentin- 2gr/zi
- Hidratare – 2l/zi
7. Epicriza şi recomandări la externare:
Pacientul prezentat pentru dispnee, tuse, junghi thoracic, scădere
ponderală a uramt tratament simptomatic prezentând ameliorarea
simptomatologiei. Se externează cu recomadările de a a urma tratamentul
2
conform Rp., evitarea expunerilor la praful de siliciu, abandonarea
fumatului.Va reveni la control peste 1 lună

B. Identificarea nevoilor fundamentale afectate – enunțarea


problemelor de dependență/ diagnostice de îngrijire la pacientul
cu silicoză

Identificarea manifestărilor de dependență și implicit formularea


problemelor de dependență la un pacient cu silicoză permite observarea
pacientului ca un tot unitar.
Nevoi fundamentale afectate:

- nevoia de a respira și avea o bună circulație


- nevoia de a se alimenta și hidrata
- nevoia de a dormi
- nevoia de a se îmbrăca și dezbraca
- nevoia de a comunica
- nevoia de se mișca și a menține o bună postură
După înregistrarea datelor obținute prin interviul cu pacientul și observate la
acesta putem să enunțăm problemele de dependență :

- alterarea stării generale


- alterarea mobilitatii fizice determinate de dureri toracice
- alterarea schimburilor gazoase determinate de reducerea suprafeței de
schimb manifestate prin dispnee, cianoză

- risc de complicații, suprainfecție


- anxietatea
- intoleranță la efort
3
- alterarea somnului
- lipsa cunoașterii
- anxietate
- fatigabilitate
- alterarea imaginii de sine