Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “FUNDENI”

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:BABIAC IONUT MIHAI


ANUL III AMG – 3C
FIŞA DE LUCRU

TITLUL PROCEDURII- ADMINISTRAREA OXIGENULUI

● Definiție:
Reprezinta administrarea de oxigen pecale inhalatorie, in scopul imbunatatirii aerului
inspirat cu oxigen in concentratiidiferite putandu-se ajunge pana la 100%.
OBIECTIVELE PROCEDURII(SCOPUL)
- Aprovizionarea ţesuturilor cu oxigen în caz de hipoxie
1. Pregătirea materialelor:
- Sondă de cauciuc sau material plastic, sterilă
- Leucoplast
- Mănuşi de cauciuc
2. Pregătirea psihică:
- Informaţi pacientul asupra necesităţii administrării oxigenului
- Se explică procedura pentru a obţine colaborarea
-Se asigură pacientul de inofensivitatea procedurii;
3. Pregătirea fizică:
Asiguraţi pacientului o poziţie comodă
- Se verifică libertatea căilor respiratorii
4. Efectuarea procedurii – ROLUL ASISTENTEI MEDICALE:
- Se verifică prescripţia medicală şi debitul de O2 recomandat pe
minut
- Identificăm pacientul şi stabilim o relaţie de colaborare
- Măsurăm distanţa de la narină până la lobul urechii (aproximativ 6-
8 cm)
- Introducem sonda în narină perpendicular pe planul feţei pentru a nu lovi
cornetele nazale (când se înclină în sus) sau planşeul fosei nazale (când se
înclină în jos)
- Umezim sonda pentru a favoriza înaintarea
- Ne asigurăm că sonda a ajuns la profunzimea dorită
- Fixăm sonda cu leucoplast
- Fixăm debitul (6 l/min) conform prescripţiei
5. Îngrijirea pacientului:
- Se supraveghează bolnavul şi controlaţi frecvent permeabilitatea sondei, observaţi
faciesul
- Se asigură îngrijirea nasului şi cavităţii bucale deoarece O2 usucă mucoasa
- Schimbăm zilnic sonda şi narina folosind mănuşi
- Controlăm frecvenţa respiraţiei
6. Reorganizarea locului de muncă:
- Se îndepărtează sondele de unică folosinţă
-Se curăţă sondele de cauciuc şi pregătiţi pentru sterilizare
- Când indicaţia de administrare a oxigenului încetează, se îndepărtează cu grijă
sursa de oxigen.
7. Notarea procedurii:
- Se notează data şi ora începutului şi sfârşitului
oxigenoterapiei
- Notăm debitul /min
- Notăm reacţia pacientului, semnele vitale (în special
respiraţia), culoarea
tegumentelor, schimbări ale stării de conştienţă
8. Evaluarea eficacităţii procedurii
a) rezultate aşteptate/dorite:
ezultate aşteptate/dorite:
- Pacientul are respiraţie normală sau prezintă ameliorarea stării iniţiale
- Pacientul exprimă stare de confort, prezintă tegumente normal colorate,
mucoasele sunt intacte.
b) rezultate nedorite / ce faceţi?
- Sonda iese în afară deoarece nu a fost introdusă corect
- repetăm cu atenţie manevra de introducere şi asiguraţi-vă că s-a atins
profunzimea necesară
- Pacientul se balonează
- sonda a fost introdusă prea profund şi O2 ajunge în stomac; retragem
sonda până aproape de vălul palatin
- Mucoasele pacientului sunt uscate, iritate
- reducem presiunea oxigenului dacă observaţi deprimarea funcţiei
respiratorii şi anunţaţi medicul
- verificăm funcţionarea umidificatorului
- schimbăm narina la introducerea sondei
- mobilizăm din când în când sonda.