Sunteți pe pagina 1din 1

Danciu (Anastasiei) Elena-Cerasela

Contabilitate si Informatica de Gestiune


IF, Anul I, Sem. I

BILANȚ
ACTIV PASIV
CLIENȚI 5300 CLIENȚI CREDITORI 2400
CECURI 7000 CREDITE BANCARE 24500
CONSTRUCȚII 55000 SALARII 7900
CONT CURENT 15000 FURNIZORI 8800
CASĂ 7000 CAPITAL SOCIAL 96700
TERENURI 40800 REZERVE LEGALE 3000
MĂRFURI 5000 ALTE REZERVE 5900
AMENAJĂRI TERENURI 12000 IMPOZIT PROFIT 2800
MATERII PRIME 5700 PROFIT CURENT 20800
ACTIVE BIOLOGICE 24000 PROFIT REPORTAT 12000
MĂRCI COMERCIALE 14000 DIVIDENTE 6000
TOTAL 190800 TOTAL 190800

Valoarea activelor imobilizate necorporale- marci comerciale =14000 lei

Valoarea activelor imobilizate corporale-constructii+terenuri+amenajari de terenuri+active


biologice productive=55000+40800+12000+24000=131800lei

Stocuri-materii prime+ marfuri= 5700+5000=10700lei

Datorii comerciale-furnizori + clienti creditori+ credite bancare pe termen scurt=


=8800+2400+24500=35700lei