Sunteți pe pagina 1din 34

INTRODUCERE IN AGRICULTURA

ECOLOGICA
REGULAMENTELE EUROPENE (EC)
834/2007 ȘI 889/2008

Productie animaliera ecologica


Mamifere & Pasari
Productie animaliera ecologica
Mamifere & Pasari

1. Domeniul de aplicare
2. Principii de creștere
3. Originea animalelor
4. Reguli de conversie
5. Hrănirea
6. Prevenirea bolilor și tratamentul veterinar
7. Gestionarea animalelor
Animale – 1. Domeniu de aplicare

Art. 7 REG 889/08


Anexa III REG 889/08
 Pentru carne şi lapte: bovine (inclusiv bizoni şi speciile Bubalus),
ecvidee, ovine, caprine
 Pentru carne şi ouă: găini ouătoare, păsări de curte (pui îngrășat /
pui de carne, bibilici, rațe, curcani, gâște)
 Pentru carne: porcine

N.B. Alte producții de animale care sunt reglementate de Regulamentul


European:

Albine: miere, propolis, laptisor de matca, ceara "din apicultura”


Animale de acvacultură (peşti, creveţi, moluşte, echinoderme)
2 –Principii de crestere (1)

Art. 5 & 11 din REG 834/07

➢ Creșterea conform circuitului: Sol Plante Animale

➢ Sunt permise operațiuni mixte pentru specii diferite în unități separate complet
(clădiri, pășuni, terenuri, animale, produse de intrare utilizate)
➢ Producție legată de sol:
- accesul la zone în aer liber
➢ - răspândirea gunoiului de grajd
2 –Principii de crestere (2)

Art. 17 REG 889/08


 UTILIZAREA PĂŞUNILOR

Animalele neecologice pot folosi si păşuni ecologice pentru o perioadă


limitată în fiecare an, cu condiţia ca aceste animale sa provina din creştere
extensivă şi că animalele din efectivele ecologice sa nu fie prezente în acelaşi
timp pe pasune.

 Animalele ecologice pot sa păsca pe teren comunal cu respectarea


urmatoarelor 3 condiţii:

- Terenul nu a fost tratat cu produse interzise timp de cel puţin 3 ani;


- Animalele neecologice să provină de la gospodarii extensibile;
- Produsele animaliere ce provin de la animale ecologice în timpul utilizării
terenului în cauză să nu fie considerate ca provenind din producție ecologică,
cu excepția cazului în care se poate dovedi o separare adecvată de animalele
neecologice.
2 – Principii de creștere(3)

Art 17 REC 889/08

 UTILIZAREA păşunilor pe timpul perioadei de Transhumanţă

Animalele ecologice pot păşuna pe teren neecologic în cazul în


care sunt mutate pe jos de la o zonă de pășunat la alta;

Cantitatea de furaje neecologice, în această perioadă, nu poate să depășească 10 % din


rația totală anuală de furaje. Această cifră este calculată ca un procent din
materia uscată de furaje de origine agricolă.
3 – Originea animalelor (1)

ACHIZITIA DE ANIMALE NEECOLOGICE SI REGULI DE CONVERSIE:

Regulile de conversie descrise la Art 38 din 889/08 se aplica in cazul utilizarii de animale neecologice.
In plus fata de perioada de conversie se descriu urmatoarele conditii de achizitionare a acestora:

1. In scop de reproducere: Art.14 834/07:


2. Mamifere: Art. 9 889/08
a) in cazul constituirii pt prima data a unui septel: mamifere tinere neecologice cu respectarea unor
varste/cantitati maxime;
b) în scopul reînnoirii unui șeptel: masculi si female adulte nulipare neecologice: pentru femele se aplica
restrictii/an privind % permis
c) % de mai sus pot fi majorat cu o autorizatie de la MADR
3. Pasari: Art. 42 din 889/08: cu autorizatie prealabila se pot introduce pasari neecologice daca se respecta limita
de varsta impusa

janv.-21
3 – Originea animalelor (1)

Art. 8 & 9 REG 889/08


 Principiu
➢ Selecționarea speciilor și liniilor capabile la adaptarea la condițiile locale;
➢ Reînnoirea efectivului prin nașterea în unitatea ecologică sau prin
achiziționarea din altă exploatație ecologică.

2. a) CONSTITUIREA EFECTIVULUI
 Achiziționarea de animale neecologice tinere pentru creștere, atunci când efectivului
este constituit pentru prima dată
- Bivoli, viţei, mânji sub 6 luni
- Mieii şi iezi sub 60 de zile
- Purcei <35 kg
3 – Originea animalelor(2)

Art. 9 REG 889/08


2. b) Reînnoirea efectivului: Mamifere adulte neecologice, masculi și femele nulipare, care
se cresc în conformitate cu regulile de producție ecologică. Numărul de mamifere
femele este supus următoarelor restricții pe an:

➢ Maximum 10 % din efectivul de cabaline și bovine adulte, inclusiv speciile Bubalus și Bison
➢ Maximum 20 % din efectivul de porcine, ovine și caprine adulte.

 Pentru exploatațiile mici (mai puțin de 10 bovine sau cabaline și mai puțin de 5
ovine/caprine/porcine): maximum un animal pe an.

 NB: perioadele de conversie se aplică pentru aceste animale, în cazul în care femelele sunt
gestante atunci când intră în exploatație, urmașii lor vor fi ecologici, la sfârșitul perioadei de
conversie a mamei
3 – Originea animalelor(3)

Art. 9 REC 889/08

➢ Procentajele prevăzute anterior pot fi majorate până la 40 %, sub rezerva unei autorizări
prealabile din partea autorității competente, în următoarele cazuri speciale:
 în cazul unei extinderi majore a exploatației;
 în cazul schimbării unei rase;
 în cazul în care se inițiază o nouă specializare a efectivului;
 în cazul în care rasele sunt în pericol să fie pierdute, iar în această situație animalele din
rasele în cauză nu trebuie neapărat să fie nulipare.

2. c) Derogări excepționale, emise de Autoritatea Competentă în cazul unei mortalități ridicate


(art. 47a REG 889/08):
 Reînnoire cu animale non-ecologice (fără respectarea % sau de vârstă), în caz de boală
sau de catastrofe atestată de către un terţ sau un veterinar.
3 – Originea animalelor(4)

Art. 42 REG 889/08


3. Utilizarea păsărilor neecologice

Atunci când un efectiv de găini ouătoare sau păsări de curte de îngrăşare este
constituit pentru prima dată sau reînnoit, în caz de indisponibilitate a păsărilor de
curte ecologice, puii pot fi introdusi în cazul în care acestia au mai puţin de 3 zile
(daca sunt mai mari atunci se aplică regulile de conversie).
Puicute neecologice pentru productia de oua sub 18 sapt pot fi introduce in ferme:
numai cu o autorizatie in prealabil.
Aceste puicuţele trebuie să fi fost hrănite şi îngrijite în conformitate cu metodele de
producţie ecologice.
Indisponibilitatea puicuţelor ecologice trebuie să fie dovedită + furajele şi
tratamentele veterinare în ceea ce priveşte conformitatea trebuie să fie
evaluate de către o terţă parte.

janv.-21
4 – Reguli de conversie (1)

Art. 37&38 REG 889


 CONVERSIA TERENULUI ASOCIAT CU PRODUCTIA ANIMALIERA:
A. Conversia simultana a intregii exploatatii:

 Se referă la intreaga unitate de producție: pășune, teren utilizat pentru furajarea animalelor.
 Poate fi aplicata doar la acele animale care fac parte din efectivele de animale existente in
exploatatie la începutul conversiei și la descendenții acestora
 Animalele sunt furajate în principal cu produse din unitatea proprie (min. 50 %)
 În aceste condiții , perioada de conversie totală pentru teren și animale este de 24 de luni
( nici o cerință cu privire ¾ duratei de viață ecologice pentru producția de carne )

• Atunci când in timpul conversiei, animalele sunt hrănite în întregime cu produse proprii,
conversia animalelor poate începe în 12 luni după inceperea conversiei terenului respectiv.
4 – Reguli de conversie (1)

Art. 37&38 REG 889


 CONVERSIA TERENULUI ASOCIAT CU PRODUCTIA ANIMALIERA:
A. Conversia simultana a intregii exploatatii:

Perioada de conversie poate fi redusă prin derogare de la MADR la 1 an în cazul:


- pășunilor utilizate pentru pasunatul animalelor ierbivore
- suprafețelor în aer liber utilizate de speciile neerbivore (porcine, pasari).

Această perioadă poate fi redusă la 6 luni, în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus
unor tratamente nepermise în cursul anului trecut
( procedura de derogare)
4 – Reguli de conversie (2)

Art 38 REG 889


B. CONVERSIA NESIMULTANĂ

Regulile de conversie pentru animale încep odată ce toate cerinţele de creștere sunt
îndeplinite, în special cele de furajare:

• 12 luni şi cel puţin ¾ din viaţă: ecvidee, bovine pentru carne;


• 6 luni: rumegătoare mici, suine și bovine pt lapte;
• 10 săptămâni: păsări de curte și pentru producţia de carne aduse înainte
ca acestea să aibă 3 zile;
• 6 săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producția de ouă.
5 –Hrănirea (1)

Art 19 & 20 REG 889/ modificare prin 505/2012

 Se interzice menținerea animalelor într-o stare care poate favoriza anemia sau supunerea
acestora la regimuri care pot favoriza anemia
 Hrănire forţată este interzisă;

 Hrana pentru animalele :


 Erbivore: cel puţin 60% din furaje trebuie să provină din unitatea proprie, sau dacă nu este
posibil, să fie produse în cooperare cu alte exploataţii agricole ecologice în principal din
aceeaşi regiune.
 Porcinele si pasari : cel puțin 20 % din hrană trebuie să provină de la unitatea respectivă
sau, dacă acest lucru nu este fezabil, să fie produsă în aceeași regiune în cooperare cu alte
exploatații ecologice sau cu alți operatori din sectorul hranei pentru animale..

.
5 –Hrănirea (2)

Art. 20 REG 889

 Toate animalele tinere trebuie să fie hrănite cu lapte matern pentru o


perioadă minimă de:
 3 luni pentru bovine şi ecvidee
 45 de zile pentru ovine şi caprine
 40 de zile pentru porcine
5 –Hrănirea (3)

Art. 21 REG 889


A. Furaje în conversie:

 Până la 30 % din formula nutritivă a rațiilor în medie poate conține furaje în


conversie anul II.
 În cazul în care aceste furaje în conversie provin din exploataţia proprie,
acest procent poate fi de 100%.

 Aceste cifre sunt calculate anual sau în timpul duratei de viaţă a


animalelor ca % din total substanta uscată ingerata de origine vegetală.
5 –Hrănirea (4)

Art. 21 REG 889

 Până la 20% din cantitatea medie totală de hrană oferită animalelor poate
proveni din păsunat sau nutret verde de pe pășunile permanente sau
parcelele cu plante perene în conformitate cu gestionarea ecologică a
terenurilor in conversie anul I.
 Aceste furaje din conversie anul I, trebuie să provină de la exploataţia în
sine, dar care nu provin de pe terenuri folosite ca ecologice in ultimii cinci
ani.
 Procentul total combinat de produse din exploatatie proprie din CONVERSIE
anul I si II nu depășește 30% din ratie sau reteta.
5 –Hrănirea (5)

Art. 20 REG 889

 Erbivore : Sistemele de creştere bazat pe utilizarea maximă a păşunilor


pentru păscut
 Cel puţin 60% din SU din raţiile zilnice constă în furaje grosiere, furaje
proaspete sau uscate sau însilozate (animalele pot fi hrănite cu 100%
din siloz).
 O reducere de 50% pentru animalele din producția de lapte pentru o
perioadă maximă de 3 luni la începutul perioadei de lactație

 Porcine și Păsări: furaje grosiere, proaspete, uscate sau furaje însilozate


care trebuie să fie adăugate la raţia zilnică (nu exista % minim).
5 –Hrănirea (6)

Art 22&43 REG 889+ REG 505/12

B. Utilizarea furajelor neecologice de origine agricolă:


Toate speciile:
 Materiilor prime pentru nutreturi enumerate în anexa V.2
 Mirodenii, plante aromatice și melase neecologice, cu condiția:
1. să nu fie disponibile în formă ecologică;
2. să fie produse sau pregătite fără solvenți chimici;
3. utilizarea lor să fie limitată la 1 % din rația/reteta de hrană.
Porcine si pasari: 5% furaje proteice (dacă nu sunt disponibile în formă ecologica) pe o perioda de
12 luni.
 Cifre calculate anual sau în timpul duratei de viaţă a animalelor (cazul purceilor), ca % din
total substanta uscata ingerata, de origine agricolă.
 Acest % este permis numai in cazul unei derogari conf. Art.22 din 834/07.
Produse din pescuit durabil: fara % maxim, dar utilizarea de hidrolizate proteice din pește este
limitată numai pentru animalele tinere.
5 –Hrănirea (7)

Art 22 & Anexa V REG 889

 Doar unele materii prime sunt permise pentru toate speciile:


1. Materii prime de origine minerala (anexa V 1).
2. Materii prime ecologice de origine vegetală.
3. Materii prime ecologice de origine animală;
4. Aditivii pentru hrana animalelor enumerați în anexa VI.
5. Sarea de mare, sarea gemă grunjoasă.
5 –Hrănirea (8)

Art 22 & anexa VI REG 889

 Unii aditivi pentru hrana animalelor prevăzuti în anexa VI pot fi utilizati cu condiţii
specifice:
1. Aditivi nutriţionali: oligoelemente, vitamine naturale şi sintetice identice cu
naturale (pentru porcine, doar A, D & E pentru rumegătoare)(Anexa VI1).
2. Aditivi zoo-tehnici (enzime și micro-organisme) (Anexa VI 1).
3. Aditivi tehnologici (conservanţi, antioxidanţi, agenţi anti-coagulare)(Anexa VI1).
4. Alte substanțe: drojdii (Anexa VI 2).
5. Aditivi senzoriali: aromatizanti compuși extrasi din produse agricole (Anexa VI 2).
Toate materiile prime și substanțele utilizate trebuie să fie garantate «non-OMG».
Utilizarea promotorilor de creștere și aminoacizi de sinteză este INTERZISA.
6 –Prevenirea bolilor/Tratamente
veterinare(1)
Art 14.1.e REG 834 & 24 REG 889

 Prevenirea bolilor se bazează pe:


1. Selecția rasei (adaptate la condiţiile locale);
2. Practicile de gestionare adaptate la nevoile de creștere;
3. Calitatea hranei pentru animale;
4. Densitatea adecvată a efectivelor;
5. Adăpostirea adecvată și corespunzătoare menținută în condiții de igienă.

 Fiecare animal bolnav sau rănit trebuie tratate imediat:


prioritate au produselor fitoterapeutice si homeopatice, oligoelemente şi
vitamine (anexa VI 1.1 REG 889), minerale (anexa V.3 REG 889).
6 –Prevenirea bolii/Tratamente veterinare (2)

Art 14.1.e REG 834 & 24 REG 889


Dacă măsurile anterioare se dovedesc ineficiente:
 Se pot folosi produse medicinale veterinare alopate, chimice de sinteză
inclusiv antibiotice, pentru a vindeca animalele (folosit ca un tratament preventiv
interzis) sub supravegherea unui medic veterinar.
 Definirea unui tratament veterinar: toate etapele unui tratament curativ sau preventiv
împotriva apariţiei unei boli specifice.
 Maxim 3 tratamente in 12 luni pentru animalele care trăiesc mai mult de 1 an sau 1
tratament pentru animale a căror ciclu de viaţă este de sub 1 an (purcei, miei).
 Animalele în cauză sunt declasificate şi trebuie sa reinceapa perioade de conversie.
 În acest calcul, nu sunt luate in considerare vaccinari, tratamente pentru
paraziţi şi a schemelor de eradicare obligatorii.
Pentru a garanta integritatea producției ecologice se adopta măsuri restrictive :
dublarea perioadei de retragere de pe piață după utilizarea acestor medicamente.
Dacă nu există nici o perioadă de retragere, trebuie să se aplice o limită de 48 de ore,
timp de asteptare.
6 –Prevenirea bolii/
Tratamente veterinare (3)
Art. 23 REG 889

 Utilizarea substanţelor pentru stimularea creşterii sau a producţiei (de


exemplu antibiotice fără prescriptie veterinara)= INTERZISĂ
 Utilizarea hormonilor sau a substanţelor similare pentru controlul
reproducerii (de exemplu, inducerea sau sincronizarea estrului) =
INTERZISA

• Adăposturile, țarcurile, echipamentele și ustensilele trebuie să fie curăţate şi


dezinfectate numai cu produsele enumerate în anexa VII din REG 889/08.

 Rodenticide (doar în capcane) şi pesticidele enumerate în anexa II, de REC


889/08 pot fi utilizate pentru eliminarea insectelor şi a altor dăunători din
clădiri şi instalaţii.
6 –Prevenirea bolii/
Tratamente veterinare (3)
Art.23 din REG 889/08

 Păsările sunt scoase din clădiri de fiecare dată când se schimbă lotul= se
asigura vidul sanitar
 Deasemeni atunci când s-a încheiat creșterea unui lot de păsări, țarcurile
terbuie golite pentru a permite vegetației să crească din nou.
 Operatorul trebuie să păstreze documente justificative privind respectarea
acestei perioade.
 Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care păsările de curte nu sunt
crescute în loturi, și nu sunt ținute în țarcuri și se pot deplasa libere pe toată
durata zilei
7-Managementul animalelor(1)

 Practici de creștere
Art. 14.1.c REG 834
 Reproducția trebuie să se facă pe cale naturala (Înseminarea artificială- Permisă)
 Reproducția artificială (de exempu clonarea) sau transferul embrionar INTERZIS
Art. 18 REG 889
 Ataşarea de benzi elastice pe cozile oilor, scurtarea cozilor sau a coarnelor nu se
efectuează în mod sistematic. Unele operaţiuni pot fi autorizate de către autoritatea
competentă din motive de siguranţă sau pentru a îmbunătăţi igiena, bunăstarea sau
sănătatea animalelor
 Aceste operaţiuni trebuie să fie efectuate la vârsta cea mai potrivită, de personal
calificat şi de aplicat cu anestezie sau analgezice.
Castrarea fizică este permisă, în aceleaşi condiţii (inclusiv pentru purcei din
01/01/2012)

janv.-21
7-Managementul animalelor(2)

Art. 18 REG 889


 TRANSPORT ŞI SACRIFICAREA ANIMALELOR

➢ Orice suferinţă trebuie să fie redusa pe parcursul duratei de viaţă a animalelor, inclusiv în
momentul sacrificării, la încărcarea şi descărcarea animalelor care trebuie să fie
efectuate fără utilizarea de stimulare electrica.
➢ Utilizarea de tranchilizante alopatice pentru transport este interzisă. Durata de transport
trebuie să fie reduse la minimum.
➢ Păsările de curte trebuie să fie crescute până ating o vârstă minimă, excepţia cazului în
care acestea provin din speciile cu creştere lentă (listă care urmează să fie stabilită de
către autorităţile competente).
➢ Cu excepţia pentru rasele cu creştere lentă, vârsta minimă de sacrificare sunt indicate în
articolul 12.5 din REC 889/08 (de exemplu, 81 de zile pentru pui).
29 7- Managementul animalelor(3)

EC: Art. 14.1.b REG 834


PRIPONIREA ANIMALELOR
 Legarea sau izolarea animalelor este interzisă cu excepția unor animale individuale,
pentru o perioadă limitată de timp, ea trebuie să fie justificată de siguranță,
bunăstare sau din motive veterinare.
 PRIPONIREA BOVINELOR
EC: art. 39, 95 din Reg.889/08 RO: Art 7, 1 (e) OM 181/12
➢ Ca o derogare, priponirea de bovine este posibil pentru clădirile existente înainte de
24/08/2000 numai dacă li se permite să facă mișcare în mod regulat și sunt crescute în
conformitate cu Reg CE
Această măsură de tranziţie este prelungită de către autoritatea competentă
Art. 39 REC 889
Priponirea de bovine este de asemenea posibilă în exploataţii mici (cf. întrucât definiţia
(25) din REC 889/08), cu condiţia ca:
- au acces la păşuni pe parcursul perioadei de păşunat
- au acces la zone în aer de două ori pe săptămână, atunci când păşunatul nu este
posibil.
7-Managementul animalelor(4)

 ACCES LA ZONE ÎN AER LIBER


Art 14, 46 & 95 REC 889
 Erbivorele au acces la păşuni de fiecare dată când condiţiile o permit (cu excepţia
lunilor de iarnă în cazul în care animalele se pot mişca liber în clădirile de iarnă).
 Ultima etapă de îngrăşare a bovinelor adulte pentru producţia de carne poate avea loc
în interior. Perioada nu trebuie să depăşească 1/5 din durata lor de viaţă şi de
perioadă de maxim 3 luni.
 Tauri de peste 1 an trebuie să aibă acces la păşune sau o zonă în aer liber.

 DENSITATEA ANIMALELOR Art. 15 REC 889


Densitate totală trebuie să fie astfel încât să nu depăşească 170 kg de N/an/ha suprafaţă
agricolă utilizată => vezi Anexa IV a Reg 889/2008 unde sunt descrise limitele
pentru fiecare specie de animale in parte.

janv.-21
7-Managementul animalelor(5)

Art 12 & 14 REG 889


 ACCES LA AER LIBER –PĂSĂRI
 Păsările de curte trebuie să aibă acces la o zonă în aer liber timp de cel puţin 1/3 din
viaţa lor (de exemplu, pentru un pui de 81 de zile: 27 de zile minime de acces la aer
liber).

În cazul în care păsările de curte sunt ţinute în interior datorită restricţiilor sau
obligaţiilor impuse, ele trebuie să aibă acces permanent la masa verde si nutreturi.

Zonele în aer liber pentru păsările de curte trebuie să fie în principal, acoperite cu
vegetaţie şi să fie prevăzute cu instalaţii de protecţie şi permit păsărilor de apă
accesul ușor la un număr adecvat de adăpătoare și jgheaburi cu hrană.

Păsările de apă trebuie să aibă acces la un flux, iaz, lac sau un bazin ori de câte ori
condiţiile meteorologice şi de igienă permit.
7-Managementul animalelor(6)

Art. 10 & 11&12 REG 889


 ADĂPOSTIREA ANIMALELOR

Ventilaţie natural, temperatura și lumină adecvat. Adăpostirea animalelor nu este


obligatorie în regiunile cu condiții climatice care permit animalelor să trăiască afară
Densitate trebuie să ofere confort, și să respecte nevoile animalelor. Acestea trebuie să fie
capabile să stea în mod natural, se întindă cu uşurinţă, sa se întoarcă, să se cureţe şi
să facă toate mişcările naturale (de exemplu, intindere).

Suprafaţa minimă pentru zonele interioare şi exterioare (cu excepţia păşunilor) pentru
diferite specii şi categorii de animale sunt stabilite în anexa III, de REC 889/08.

Cel puţin 1/2 din suprafaţa interioară prevăzută în anexa III trebuie să fie solida: adică
neacoperită cu grătare sau grilaje
Podele netede, dar nu alunecoase.
7-Managementul animalelor(7)

Art. 11 REG 889


 CONDIȚII DE ADĂPOSTIRE

Suprafata de odihna trebuie sa fie confortabilă, curată şi uscată


 Suprafata trebuie să fie presărată cu materiale de litieră (paie sau alte materiale
naturale adecvate), care pot fi îmbogăţite cu produsele minerale enumerate din anexa
I la REG 889/08.
 Adăpostirea vițeilor în țarcuri individuale este interzisă după ce aceștia împlinesc o
săptămână.
 Scroafele trebuie să fie îngrijite în grupuri, cu excepţia cazului în care sunt gestante în
ultimele etape ale sarcinii şi în timpul perioadei de alăptare.
Purceii nu pot fi ținuți pe platforme sau în boxe pentru purcei.
 Păsările de curte nu vor fi ţinute în cuşti.
 Suprafețele destinate mișcării vor permite porcinelor bălegarea sau râmarea. Pentru
râmare se pot folosi mai multe substraturi.
7-Managementul cresterii animalelor(8)

Art 12 REG 889


Condiţiile de adapostire - păsări de curte

 Cel puţin 1/3 din suprafaţa podelei este solidă (fără grătare sau grilaje), acoperite
cu un material de litieră (paie, surcele, nisip sau gazon).
 În adăposturile pentru găinile ouătoare, o parte suficient de mare din suprafaţa
podelei trebuie să fie disponibilă pentru colectarea dejecţiilor.
 Suprafata totala utilizabilă a adăposturilor păsărilor de curte pentru producţia de
carne nu trebuie să depăşească 1600 m2.
 Numărul maxim de animale pe specii intr-un adăpost este prevăzut în articolul
12.2.e), de exemplu, 4800 pui max.
 Adăposturile de păsări de curte trebuie să fie construite într-un mod care să permită
accesul uşor a tuturor păsărilor la suprafețele în aer liber: acestea trebuie să
prezinte trape deieşire / intrare, cu o lungime combinată de cel puţin 4 m pe o
suprafață de 100 m2 din adăpostul pus la dispoziția păsărilor.