Sunteți pe pagina 1din 1

TERMINOLOGIE MATEMATICĂ

Să repetăm !
Numere naturale
 Consecutive(în ordine crescătoare): 1, 2, 3...
 Concecutive(în ordine descrescătoare): 9, 8, 7...
 Pare: 2, 4, 6, 8...
 Impare: 3, 5, 7, 9...
 Concecutive pare în ordine crescătoare: 12, 14, 16...
 Consecutive impare în ordine descrescătoare:31, 29, 27...
 Numere cu cifre identice(Z=U): 11, 22, 33...
 Numere în care Z>U cu 1:10, 21, 32, 43,54, 65, 76, 87, 98.
 Numere în care Z<U cu 2:13, 24, 35, 46, 57, 68, 79
 Răsturnatul numerelor 56, 89=65, 98
 Se dă numărul 24. Predecesorul său este 23(vecinul mai mic), iar
succesorul lui este 25(vecinul mai mare).

OPERAȚII CU NUMERE NATURALE


ADUNAREA SCĂDEREA
Termeni Descăzut
Plus Scăzător
Egal Minus
Sumă sau total Egal
Mărește cu... Diferență sau rest
Mai mult cu... decât... Micșorează cu...
Adaugă... Mai puțin cu...decât...
Ia... din..