Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

privind confirmarea co-finanță rii

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata____________________în calitate de


aplicant al proiectului, finanțat în cadrul Programului Bugetul Civil în municipiul
Chișinău, ediția a III-a, confirm participarea prin co-finanțare la implementarea
proiectului prin contribuția de ______% din suma totală a proiectului.

În cazul în care subsemnatul și/sau partenerii proiectului, nu sunt în măsură de a


cofinanța în termeni prevăzuți, declar pe propria răspundere acceptul de terminare
a proiectului cu rambursarea tuturor pierderilor suportate și sunt în măsură de a
asigura co-finanțarea.

Se va argumenta capacitatea asigurării cofinanțării proiectului:

Data_____________________ Semnătura_________________________

1
În cazul persoanelor fizice: 1%
În cazul persoanelor juridice: 20 %