Sunteți pe pagina 1din 5

Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Fereastra magică
Andrei s-a îmbolnăvit foarte tare. El era nevoit să-și petreacă tot timpul în pat. Pentru că nici
colegii nu aveau voie să vină să-l viziteze, el suferea și mai tare. Cu fiecare zi era tot mai trist.
Băiatul nu avea ce să facă, de aceea privea toată ziua pe fereastră.
Timpul trecea, iar el devenea tot mai posomorât. Într-o zi, a văzut la fereastra sa o umbră
ciudată. Era un pinguin care mânca o înghețată. Acesta i-a zis băiețelului: „Salut!” și a plecat. Băiatul
era uimit. Nu înțelegea ce se întâmplă. Deodată, o maimuță veselă a apărut dansând în fața ferestrei.
Băiatul se întreba cum poate fi așa ceva. Zilnic, tot mai multe personaje amuzante apăreau la
fereastra băiatului, făcându-l să râdă cu poftă. El a mai văzut la fereastră un cățel cu ochelari de
soare, un elefant care se rostogolea (кувыркаться) în toate direcțiile.
Băiatul nu a spus nimănui ce se întâmpla la fereastră. În scurt timp, s-a însănătoșit și a venit
la lecții. Ajuns la școală, el a început să le povestească colegilor ce a văzut la fereastră. În timp ce
povestea, a observat că, din geanta unui coleg, se vedea un costum, unul dintre acelea în care s-au
deghizat (замаскироваться) colegii ca să-l înveselească.
Din acea zi, băiatul a hotărât să-i susțină întotdeauna pe cei mai triști. El voia ca oamenii
necăjiți să nu fie singuri.

Nr. Itemi Punctaj

1. Completează enunțurile folosind textul. L


0
a. Băiatul ___________________________________________________________ 1
2
____________________________________________________________________
3
b. Într-o zi __________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. Fereastra magică ___________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Scrie, pentru cuvintele date, câte: L


un sinonim: un antonim: 0
1
a reveni ____________________ a apărea_________________________ 2
3
a privi ____________________ posomorât _______________________ 4

3. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul a susține să aibă sensuri diferite. L


a susține (a afirma) ____________________________________________________ 0
1
_____________________________________________________________________ 2
a susține (a ajuta)_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Formulează, în baza textului, patru întrebări pentru băiat.

Ce

L
Cine 0
1

2
Cum 3

De ce

5. Caracterizează-i, în trei enunțuri, pe colegi în numele băiatului.

L
0
1

2
3

6. Formulează două concluzii în baza textului citit.

0
1

2
7. Scrie, în spațiile libere, verbele dintre paranteze la modul conjunctiv, timpul prezent L
0
(ce să facă?). 1

Bătrânul a vrut (a-și împărtăși)________________________________ experiența. 2


L-a învățat pe băiat cum (a se comporta) ________________________ cu cei în etate, 3
4
cu semenii. Băiatul a înțeles: Dacă vrei (a găsi) _________________dragoste și
respect, trebuie (a fi) ______________________ și tu om bun.
8. Scrie, în spațiile libere, formele potrivite ale substantivelor dintre paranteze. L
0
Când Maria Cebotari a împlinit șapte ani, (mamă) ________________a sădit un măr în
1
sănătatea (fiică) _________________________. Mama și Maria îngrijeau (copăcel) 2
3
___________________________ cu multă (dragoste) ______________________ .
4

Continuă dialogul cu șase replici complete.


9. Nu folosi replici de tipul: Bună ziua! La revedere!
- Există un cod al bunelor maniere. Tu îl cunoști?

L
0
1
2
3
4
5
6

10. Scrie, în baza posterului publicitar, o invitație Violetei în numele fratelui Cristian.
Respectă rigorile de aranjare a textului în pagină.

L
INVITAȚIE
0
_______________________________________ 1
_______________________________________ 2
3
_______________________________________ 4
_______________________________________ 5
_______________________________________ L
_______________________________________ 0
1
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
11. Scrie, în opt enunțuri, un eseu, pornind de la afirmația:
Prietenia este cea mai mare bogăție.
Respectă condițiile:
∙ explică ce înseamnă prietenie;
∙ argumentează cu un exemplu din literatura română;
∙ formulează concluzii.

L
0
1

L
0
1

L
0
1

L
0
1
2

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Total: 61 de puncte