Sunteți pe pagina 1din 2

ADELINA STRUCTURE SRL

NUME.........................
PRENUME.............................

TEST DE SECURITATE ÎN MUNCĂ


Lucru la înălţime

1. Pentru lucrul la înălţime se folosesc:


a) mănuşi sau palmare de protecţie;
b) genunchiere;
c) centura de siguranţă.
2. Şorţurile din piele se folosesc ca protecţie la?
a) lucrări de tranşare şi tăiere;
b) lucrări de turnare;
c) lucrări de sudură.
3. Protector, parte a unei maşini utilizată special pentru a asigura protecţia prin intermediul unui
obstacol:
a) chimic;
b) biologic;
c) fizic.
4. Care sunt limitele de vârstă pentru salariaţii care nu sunt admişi pentru lucrul la înălţime:
a) sub 18 ani şi peste 55;
b) sub 25 ani şi peste 60;
c) sub 16 ani şi peste 45.
5. Lucrul la înălţime, presupune:
a) cel puţin 2 m până la sol;
b) cel puţin 2 m până la o bază care nu prezintă pericol de cădere în gol;
c) accesul pe o scară fixă, înclinată, la înălţimi mai mari de 3 m.
6. Măsurile de protecţie care trebuie luate împotriva electrocutării prin atingere directă sunt:
a) măsuri tehnice şi măsuri organizatorice;
b) legarea la pământ;
c) nu trebuie luată nici o măsură, acest lucru fiind obligaţia proiectantului.
7. Care este durata instructajului de protecţia muncii la locul de muncă la angajare?
a) 2 ore;
b) 4 ore;
c) 8 ore.
8. Protecţia trunchiului şi a abdomenului se face cu?
a) veste, jachete şi şorţuri;
b) salopete;
c) combinezoane.
9. Priza de pământ este un element conducător sau un ansamblu de elemente conductoare în contact
cu pământul pentru:
a) limitarea trecerii curentului în sol;
b) trecerea curentului în sol;
c) întreruperea trecerii curentului în sol.
10. Accidentele de muncă şi bolile profesionale au consecinţe majore:
a) numai asupra lucrătorului;
b) numai asupra sistemului de muncă;
c) asupra individului, firmei, companiei de asigurări, societăţii în ansamblu.

NOTA:...................................... ADMIS:
ADELINA STRUCTURE SRL

Examinator: RESPINS:

Grila de răspuns:
1- c; 2- c; 3- c; 4-a; 5- a; 6- a; 7- c; 8- a; 9- b; 10- c.