Sunteți pe pagina 1din 2

De acord, De acord,

Profesor coordonator Responsabil Comisie Curriculum

……………………… …………………………………..

Domnule Director,

Subsemnatul(a), ………………………………………………………….,
elev(ă) al Liceului „Radu Miron” Vaslui – Școala Postliceală Sanitară, anul III,
specializarea …………………………………………………., vă rog să îmi aprobați
înscrierea la Examenul de certificare a calificării profesionale, sesiunea
………………………….. 2021. Proiectul de absolvire va avea tema
………………………………………………………………………………………….
Îndrumător de proiect este domnul/doamna
……………………………………………

Data Semnătura
Domnului Director al Liceului „Radu Miron” Vaslui – Școala Postliceală Sanitară.

S-ar putea să vă placă și