Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a I - a

1. Cine a mâncat cei doi iezi din povestea "Capra cu trei iezi'?
a.ursul ; b.capra; c.lupul; d.pisica; e.vulpea.

2.Care sunt culorile steagului Ńării noastre?


a. verde-galben-alb; b.rosu-galben-albastru; c.alb-rosu-galben; d.verde-
albastru-galben; e.galben-violet-alb.

3.CărŃile de pe care învăŃăm noi la şcoală se numesc:


a. carti de joc; b.instructiuni de folosire; c.carti tehnice; d.manuale
scolare; e.carti de literatura.

4."ScufiŃa roşie" este :


a. o poveste; b.o poezie; c.legendă; d.dans; e.un cântec.

5.Cum se numeşte insecta care vara cântă şi iarna vine la furnică să ceară cu împrumut
de-ale gurii?
a.greiere; b.omidă; c.gândac de bucătărie; d.fluture; e.muscă.

6. Câte cuvinte are propoziŃia? “Maria mănâncă mere roşii”


a.şase; b.trei; c.cinci; d.patru; e.două.

7. În povestea” Ursul păcălit de vulpe” ursul îşi rupe coada la:


a.pescuit; b.la uşa liftului; c.în pădure; d.şi-a prins-o în creanga unui copac;
e.a cazut pe coadă şi şi-a rupt-o.

8. Care animal, dintre cele enumerate mai jos,trăieşte domesticit pe lângă casa omului:
a.câinele; b.vulpea; c.ursul; d.şarpele; e.leul.

9. Porumbelul este:
a.animal; b.plantă; c.peşte; d.insectă; e.pasăre.

10. Ce mamifer trage sania lui “Moş Crăciun”?


a.renul; b.calul; c.boul; d.măgarul; e.ursul.

11. Câte luni are anul calendaristic?


a.11; b.12; c.9; d.10; e.13.

12. Luna ianuarie este:


a.prima lună a anului; b.a 5-a lună a anului; c.a 7-a lună a anului; d.a 2-a
lună a anului; e.ultima lună a anului.

13. În povestea” Albă ca zăpada” erau:


a. 6 pitici; b. 4 pitici; c.7 pitici; d. 5 pitici; e. 9 pitici.

14. “Cenuşăreasa “ şi-a pierdut la bal:


a.pantoful; b.geanta; c.şortul; d.plasa; e. mancarea;

15. Pietonii trebuie să traverseze strada:


a.înaintea maşinii; b.după ce au trecut maşinile; c.înaintea ultimei
maşini; d.când trec cele mai multe maşini; e.înaintea bicicletelor.

16. Merele se culeg din:


a. copac; b.pământ; c.aer; d.apă; e.piaŃă.
La clasele I si a II-a nu sunt subiecte non-grila!
Clasa a III - a

1. Cine a scris poezia “ Mai am un singur dor”?


a.Ion Slavici; b. Ion Creangă; c. Mihai Eminescu;
d. Vasile Alecsandri; e. George Coşbuc.

2. Când aştepŃi la trecerea de pietoni nesemaforizată în ce direcŃie te uiŃi?


a. stânga; b. dreapta; c.înaint;e d. sus; e. jos.

3. Culorile semaforului sunt:


a. verde-roşu-galben; b. albastru-verde-roşu; c. roşu-alb-galben; d. verde-galben-
albastru; e. verde-galben-alb.

4.Ce reprezintă culoarea galbenă a semaforului?


a.puteŃi trece; b. treceŃi repede; c. asteptaŃi culoarea următoare a semaforului;
d. trec maşinile; e.trec bicicletele.

5.Care este forma de salut către un profesor?


a. salut! ; b. bună ziua! ; c. bună! ; d. sarut-mâna!.

6.SunteŃi în tramvai. Urcă o bătrână. Tu te afli pe scaun. Cum procedezi?


a. cedezi locul; b. te uiŃi nepăsător pe geam; c. te faci că nu vezi bătrâna;
d. nu vrei sa te ridici de pe scaun; e. vorbeşti urât la adresa celor care te ceartă că nu vrei
să cedezi locul bătrânei.

7.Ce este mărul:


a. legumă; b.fruct; c. floare; d. cereală; e. rădăcină;

8. Din ce punct cardinal răsare soarele:


a. vest; b.nord; c.est; d. vest; e. de sus.

9. VestimentaŃia adecvată pentru scoală este:


a. uniformă; b. blugii; c. flanea; d. cămaşă; e. tricou.

10.” Cine fură azi un ou/ mâine va fura .......... ”


a. bani; b.un porc; c. un cal; d. un bou; e. o găină.

11. Cum se numeşte cereala din făina căreia se fac prăjituri:


a.orz; b. grâu; c. orez; d. mei; e. porumb.

12.Care este oraşul cel mai apropiat de Marea Neagră:


a. Suceava; b. Bucureşti; c. Roman; d. ConstanŃa; e. Târgu Jiu.

13.Cum se numeşte forma de relief în care predomină brazii?


a. deal; b. câmpie; c. munte; d. luncă; e. şes.

14.Peştii îşi iau oxigenul pentru respiraŃie din:


a.apa; b. uscat; c. aer; d pământ; e.peşteră.

15.Copii sub 18 ani sunt considerati :


a. majori; b. adulŃi; c. bătrâni; d. minori; e. vârstnici.

16.Lizuca este personajul feminin din:


a. “Tom Degetel”; b. “Dumbrava minunată”; c.” Mai am un singur dor”;
d. “Crăiaza zapezii”; e.alt răspuns.
Clasa a V - a

1.Poezia “Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie” a fost scrisă de:


a. Mihail Sadoveanu; b. Ion Creangă; c. Tudor Arghezi; d. Elena Farago;
e. Mihai Eminescu.

2. SchiŃa “ Vizita” a fost scrisă de:


a. Ion Crangă b. Ion Luca Caragiale c. Mihail Sadoveanu d. Tudor Arghezi
e. Ioan Slavici

3. Romania este asezata langa :


a. Marea Neagră; b. Marea Caspică; c. Marea Egee; d. Marea
Nordului;
e. Marea Mediterană.

4.Câte laturi are un tringhi?


a. 4; b. 5; c. 3; d. 6; e. 2.

5. CompletaŃi ultimul cuvânt al versului “Iar în păr înfiorate/Or să cadă flori de...”
a. măslin; b. gutui; c. măr; d. tei; e. cireş.

6.Din prelucrarea sfeclei de zahăr se obŃine:


a. zahăr; b. sare; c. ulei; d.miere; e. apă.

7. “ A fost odată ca-n poveşti / A fost ca nicodată / Din rude mari împărăteşti / O prea
frumoasă fată...”este o poezie scrisă de:
a. Tudor Arghezi; b. Otilia Cazimir; c. Mihai Eminescu; d.George Coşbuc;
e.Mihail Sadoveanu.

8.Unde s-a născut prozatorul român Ion Creangă (1837-1890) ?


a. Piteşti; b. Ipoteşti; c. Humuleşti; d. Iaşi; e. Roman.

9.Roma este capitala :


a. Italiei; b. Bulgariei; c. FranŃei; d. Rusiei; e. Germaniei.

10.Cum se numeşte lucrarea în care regăsim fraza:”Răchita strajuită de licurici si flori i-a
găzduit pe cei doi călători”
a. “Albă ca zăpada şi cei 7 pitici”; b.Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie”;
c. “Dumbrava minunată”; d. “Crăiasa zăpezii”; e. “ NeghiniŃă”.

11.Cum se scrie corect numeralul 25?


a. douăzecişicinci; b. două zeci şi cinci; c. douăzeci şi cinci; d. două
zecişicinci; e. douăzecişi cinci.

12.Câte zerouri are cifra două milioane:


a. 5; b. 6; c. 2; d. 4; e. 7.

13.Patrocle din lucrarea lui Mihail Sadoveanu “ Dumbrava minunată este :


a. cal; b. căŃel; c. porc; d. pasăre; e.băieŃel.

14.Partea cea mai dezvoltată a unei compuneri se numeşte:


a. text; b. deznodământ; c. cuprins; d. introducere; e. încheiere.

15.Care dintre cuvintele de mai jos nu au legatură unul cu celălalt?


a.nea; b. zăpadă; c. omăt; d. fulg de zăpadă; e.cascadă.
16.La începutul unui portativ muzical se scrie cheia:
a. sol; b. la; c. do; d. re; e. mi.
Clasa a IX - a

1. Capitala statului Texas este:


a. Dallas; b. New York; c. Londra; d. Chicago; e. San
Francisco.

2. SubstanŃa care predomină în oŃet este:


a. acid acetisalicilic b. acid sulfuric c. acid acetic d. acid clorhidric e. acid
ribonucleic

3. Cine a inventat barometrul?


a. Paganini b. Toricelli c. Marconi d. Fermi e. Proust

4. ZeiŃa frumuseŃii la romani este:


a. Atena b. Diana c. Junona d. Venus e. Minerva

5. Care este formula de calcul a suprafeŃei cercului?


a. 2xπxR b. πxR2 c. π2xR d. 4xπxR3/3 e. π2xR2

6. Un triunghi dreptunghic poate fi:


a. echilateral b. concav c. isoscel d. obtuz e. convex

7. “O samă de cuvinte” este letopiset scris de cronicarul:


a. Miron Costin b. Dimitrie Cantemir c. Grigore Ureche d. Ion Neculce e.
Dosoftei

8. Ce a fost “InchiziŃia”?
a. curent literar b. instituŃie a bisericii catolice c. mare armată d. zeiŃă la
vechii greci e. curent filosofic

9. MunŃii Urali despart:


a. America de Europa b. America de Sud de America de Nord c. Europa de Asia
d. Europa de Africa e. Asia de Oceanul Indian

10. Andora este :


a. stat african b. stat european c. stat asiatic d. o insula e. un arhipelag

11. Numărul π este un număr:


a. imaginar b. natural c. raŃional c. întreg d. transcendental

12. De ce au realizat creştinii cruciadele?


a. pentru încheierea unor tratate de prietenie cu musulmanii b. pentru eliberarea
locurilor sfinte c. pentru comerŃ cu mirodenii d. pentru a descoperi noi rute
geografice
e. pentru cifrele arabe

13. Cine a fost Dante Alighieri?


a. mare inventator italian din secolul al XIV-lea b. mare strateg genovez din secolul al XV-
lea c. mare renascentist italian din secolul al XIV-lea d. mare muzician italian din secolul
al XIV-lea e. mare navigator italian din secolul al XIV

14. Ce stat a fost numit “Bolnavul Europei”?


a. Rusia b. Turcia c. Austria d. Spania e. Anglia

15. Secolul al XIX-lea a fost numit:


a. secolul luminilor b. secolul războaielor c. secolul invenŃiilor şi descoperirilor
tehnice e. secolul vitezei

16. Cine a fost Otto von Bismark?


a. autorul operei literare “Capitalul” b. autorul operei muzicale “Lohengrin” c. inventatorul
primului tren electric d. autorul pilei electrice e. autorul principal al transformării
Germaniei în prima mare putere europeană .
Plus inca 5 puncte asemanatoare, plus un al 22-lea punct nongrila!