Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă

Clasa VI
Numele, prenumele______________________________________, data_________________
Citeşte cu atenţie documentul de mai jos şi răspunde la întrebările propuse:
,, Dacă a fost vreodată un principe demn de glorie pentru faptele eroice, apoi acesta este seniorul
Mihai, principe al valahilor, care a dobândit într-o mare bătălie Țara Transilvaniei, apoi aleasa
Țară a Moldovei..” (din scrisoarea lui BernardinoBeccari către Ieremia Movilă, 18 mai 1600)
1. Identifică şi scrie care este ideea de bază a documentului 1p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Scrie numele personalităţii istorice la care se referă documentul şi prezintă rolul acestei
persnalităţi prin 3 argumente: 2p
Peronalitatea istorică este ______________________________________________________
Argumentele :
I. _______________________________________________________________________
II. _______________________________________________________________________
III. _______________________________________________________________________
3. Scrie anii corespunzători evenimentelor de mai jos şi plasează anii pe axa cronologică:
A. Bătălia de la Călugăreni - ____________ 2,5p
B. Bătălia de la Iezerul Cahulului - ______________
C. Instaurarea suzeranității otomane în Țara Moldovei - ___________

2p
4.Încadrează termenii daţi în enunţuri cu sens istoric : miniatură, tribut, letopiseț, suzeranitate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Redactează un mic eseu cu titlul ,,Modul de viață și cultura în spațiul românesc în sec. XVI”,
utilizînd ani, personalităţi, noțiuni la temă 2,5 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________