Sunteți pe pagina 1din 1

Proces - verbal de evaluare a dezvoltării copilului

(evaluarea inițială)
Data____________________
Date generale despre copil
Nume, Vârsta: Clasa:
prenume:
Rezultatele evaluării
Constatări pe domeniul dezvoltării fizice (statut fizic, motorica grosieră, fină, mod de deplasare)

Constatări pe domeniul dezvoltării abilităţilor de limbaj/comunicare (limbaj verbal/nonverbal, nivel de


dezvoltare și utilizare)

Constatări pe domeniul dezvoltării cognitive: (nivel de achiziţii generale, percepere, orientare, atenţie,
memorie, gândire, etc.)

Constatări pe domeniul dezvoltării comportamentului socio-emoţional/relaţionare (competenţe sociale,


afectivitate/ emotivitate, nivel și mod de relaţionare cu semenii, persoanele adulte)

Constatări pe domeniul dezvoltării comportamentului adaptiv (nivel de adaptare școlară, socială, nivel
de autoadministrare)

Concluzii/Recomandări

S-ar putea să vă placă și