Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor –


Anul şcolar 2020 - 2021

Timp de lucru: 50 minute

I. Alegeţi pentru fiecare item litera corespunzătoare răspunsului corect.

1.​ Ce combinaţie de taste se foloseşte pentru a putea comuta între două ferestre?
a. ​Alt+F4 b​. ​Alt+Tab c. ​Alt+Shift d. ​Ctrl+Alt

2.​ Care din următoarele este un exemplu de software:


a. ​tastatură b. ​sistem de operare c. ​memorie USB d. ​plotter

3.​ Doriţi să îmbunătăţiţi performanţele calculatorului dumneavoastră. Ce tip de memorie cumpăraţi?


a. ​ROM b. ​RAM c. ​Cache d.​ Virtuală

4​. Viteza unui CPU este măsurată în:


a. ​BPS b. ​Mhz c. ​MB d.​ DPI

5.​ Care dintre următoarele taste sau combinaţie de taste au directă legătură în funcţionalitate cu Clipboard-ul?
​a. ​Page Up ​+​Ctrl b. ​Scroll Lock c. ​Print Screen d.​ Alt​+​Shift

6.​ Internetul este o reţea:


a. ​GAN b. ​LAN c. ​WAN d.​ MAN

7.​ Care este scopul unui firewall:


a. eliminarea fişierelor virusate b. creşterea vitezei de procesare a datelor
c. creşterea vitezei de conectare la Internet d. prevenirea accesului neautorizat pe
calculator

8.​ Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este:


a. ​xls/xlsx b. ​pot/potx c. ​ppt/pptx d. ​pps/ppsx

9.​ Celula ​H8, ​situată într-o foaie de calcul Microsoft Excel, se găseşte la:
a. I​ntersecţia coloanei H cu b. Intersecţia coloanei H cu
linia 8 linia 8
c. Intersecţia liniei H cu d. Intersecţia coloanei 8 cu
linia H linia 8

10​. Precizaţi care sunt elementele principale ale unei baze de date:
a. Valori, rapoarte, etichete b. Informatii, tipuri de date, operatori
c. Câmpuri, înregistrări, tabele d. Coloane, rânduri, identificatori

II. Scrieţi răspunsurile corespunzătoare fiecărei cerinţe:

1.​ Subliniaţi termenii care ​NU​ reprezintă dispozitive atât de intrare cât şi de ieşire:
Boxe Imprimantă Scanner ​Touchscreen ​ Mouse Monitor Modem
2. În câmpul de editare a formulelor din ​Microsoft Excel este scrisă funcţia ​=AVERAGE(A8:D8)​. Se
precizează că în grupul de celule menţionat sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
3. Enumeraţi patru factori de ordin tehnic ce pot influenţa performanţele computerului.
4. Scrieţi un motiv pentru care este recomandat ca antivirusul să se updateze regulat. Daţi exemplu de două
aplicaţii antivirus.

Barem de notare:
​ 1 p oficiu
I. 0.5 p x 10 II. 1 p x 4
RASPUNSURI PUNCTUL II
2 .În câmpul de editare a formulelor din ​Microsoft Excel este scrisă funcţia ​=AVERAGE(A8:D8)​. Se precizează
că în grupul de celule menţionat sunt valori numerice. Descrieţi care este efectul acestei funcţii.
Aceasta functie ajuta la calcularea mediei aritmetice a numerelor cuprinse in grupul de celule (A8;D8)

3Enumeraţi patru factori de ordin tehnic ce pot influenţa performanţele computerului.


● a)dimensiune hard-disk-ului
● b)dimensiunea memoriei cache
● c)dimensiunea memoriei RAM
● d)viteza procesorului .

4 Scrieţi un motiv pentru care este recomandat ca antivirusul să se updateze regulat. Daţi exemplu de două
aplicaţii antivirus.
● Antivirusul trebuie updatat regulat pentru a ne proteja toate datele impotriva amenintarilor digitale
● Exemplu antivirus : ESET; BITDEFENDER