Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Prefață....................................................................................................................... IX 
Abrevieri ................................................................................................................... XI 
Capitolul I. Contabilitatea capitalurilor .................................................................. 1 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind capitalurile ................................................. 1 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate ........................................................... 7 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind capitalurile................................... 12 
Capitolul II. Contabilitatea imobilizărilor ............................................................ 22 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind imobilizările ............................................. 22 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate ......................................................... 24 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind imobilizările ................................ 32 
Capitolul III. Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție ........ 36 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind stocurile.................................................... 36 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate ......................................................... 39 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind stocurile ....................................... 48 
Capitolul IV. Contabilitatea terților ...................................................................... 51 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind terții .......................................................... 51 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate ......................................................... 52 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind terții ............................................. 63 
Capitolul V. Contabilitatea trezoreriei .................................................................. 68 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind trezoreria .................................................. 68 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate ......................................................... 71 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind trezoreria ..................................... 77 
Capitolul VI. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor ....................................... 82 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind cheltuielile și veniturile ............................ 82 
Secțiunea a 2-a. Aplicații practice rezolvate privind cheltuielile și veniturile ...... 87 
Secțiunea a 3-a. Monografie contabilă privind cheltuielile și veniturile ............... 94 
Capitolul VII. Cazuri practice interpretabile și interpretate ............................ 101 
Secțiunea 1. Penalități de întârziere prevăzute în contractele comerciale ........... 101 
Secțiunea a 2-a. Anularea codului de TVA ......................................................... 105 
Secțiunea a 3-a. Cheltuieli și TVA nedeductibile fiscal – aplicații
și interpretări .................................................................................................... 111 
Secțiunea a 4-a. Tratamentul contabil și fiscal privind TVA
în cazul persoanelor afiliate ............................................................................. 115
Capitolul VIII. Situațiile financiare anuale ......................................................... 123 
Secțiunea 1. Aspecte teoretice privind situațiile financiare anuale ..................... 123 
Secțiunea a 2-a. Redactarea situațiilor financiare anuale .................................... 130 
Secțiunea a 3-a. Model de raport al auditorului independent .............................. 145 
VIII Contabilitate şi gestiune fiscală

Capitolul IX. Declarații fiscale ............................................................................. 152 


Secțiunea 1. Conceptul de declarație fiscală ....................................................... 152 
Secțiunea a 2-a. Semnătura electronică ............................................................... 153 
Secțiunea a 3-a. Corelații privind declarațiile fiscale .......................................... 157 
§1. Corelații privind taxa pe valoarea adăugată .............................................. 157
§2. Corelații privind formularul 100............................................................... 163
Secțiunea a 4-a. Neconcordanțe privind declarațiile fiscale ................................ 167 
Aplicații de rezolvat ............................................................................................... 171 
În loc de încheiere .................................................................................................. 175 
Bibliografie ............................................................................................................. 177