Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115


Tel./Fax: +40-234/517715
E-mail: fsmss@ub.ro

Lector Univ. Drd. Dobreci Lucian


Lista contribuţiilor ştiinţifice şi de cercetare
1. ”Ameliorarea şi îmbunătăţirea capacităţii generale de efort la pacienţii cu insufucuenţă
cardiacă congestivă clasa III NYHA”, Sport Medicine Journal Supliment 3/2010.
ISSN 1841-0162 (B+, Indexat în Copernicus), Craiova, pg. 395-408;
2. ”Eficietizarea tratamentului edemului periferic la pacienţii cu ICC cls. III NYHA prin
mijloace kinetoterapeutice”, Studia Universitatis Babeş-Bolyaai, Educatio Artis
Gymnasticae, Nr. 3, ISSN 2065-9547, Cluj Napoca
3. ”Îmbunătăţirea parametrilor fiziologici cardio-vasculari în valvulopatiile operate, prin
mijloace kinetoterapeutice”, lucrare publicată în Revista Gymnasium, nr. 14, anul
VIII, 2008, cu ocazia Conferinţei Internaţionale Qualitative strategies for improving of
the academic educational system in a European vision, 28-29 noiembrie 2008.
4. “Eficienţa tehnicilor de terapie manuală în scoliozele idiopatice grave – faza post
operatorie” lucrare publicată în Revista Gymnasium, nr. 13, anul VIII, 2008, cu ocazia
Conferinţei Internaţionale Qualitative strategies for improving of the academic
educational system in a European vision, 28-29 noiembrie 2008.
5. ”Studiu privind eficienta manipulărilor vertebrale in recuperarea retrolistezisului la
foste gimnaste de performanta”, în revista de Medicină Sportivă, Revista Societăţii
Române de Medicină Sportivă, tip revistă BDI nr. 15 an 2008, indexat în bazele de
date Copernicus International şi QT 261 Sport Medicine Bookmarks.
6. ”Ameliorarea alterarii musculaturii scheletice la pacientii cu ICC cl. II-III NYHA prin
mijloace kinetoterapeutice” în revista de Medicină Sportivă, Revista Societăţii
Române de Medicină Sportivă, tip revistă BDI nr. 16 an 2008, indexat în bazele de
date Copernicus International şi QT 261 Sport Medicine Bookmarks.
7. ”Eficien a trac iunilor vertebrale în durerile cervicale la pacienţii sub 35 de ani”,
lucrare prezentată în cadrul Mesei rodunde cu titlul ”Fibromialgia” organizate cu
prilejul ”Săptămânii europene de luptă împotriva durerii”, de către Asociaţia de
Algeziologie din România, Filiala Bacău, pe data de 25.10.2008.
8. ”Studiu privind eficienţa masajului clasic şi a reflexoterapiei în tratamentul
tulburărilor funcţionale ale vezicii biliare la vârsta a III-a”, Volumul II, Editura
Universităţii din Piteşti, Localitatea Piteşti,ISSN – 1453-1194, 2006, Vol. II.
9. ”Aspecte privind recuperarea şi optimizarea funcţiilor cardiace în insuficienţa cardiacă
prin metode kinetoterapeutice” în cadrul Conferinţei „Zilele Spitalului Clinic de
Recuperare Iaşi”, ediţia a V-a, organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.
T. Popa Iaşi şi Colegiul medicilor din România, filiala Iaşi, în data de 29-31 martie
2007, Iaşi, 7 credite EMC obţinute pentru lucrare prezentată.
10. ”Recuperarea şi optimizarea funcţiilor cardiace în insuficienţa cardiacă prin tratament
kinetoterapeutic” la International Scientific Conference „Physical education and sport
from a european perspective”, organizată de Universitatea Ovidiu din Constanţa,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 18-20 mai 2007.
11. ”Eficienţa integrării reflexoterapiei în tratamentul kinetoterapeutic la pacienţii cu
infarct miocardic acut – prezentare de caz”, la al V-lea Congres Internaţional se
Somatoterapie şi Conferinţa Internaţională Direcţii de dezvoltare ale activităţilor
corporale, 8-10.11.2001, Bacău, organizate de Universitatea Bacău, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport şi Asociaţia Română de Somatoterapie sub egida CSSR, în
cadrul secţiunii Kinetoterapie.
12. ”Stress-ul – prieten sau duşman? (studiu efectuat pe un lot de studenţi ai anilor III şi
IV ai Secţiei de Kinetoterapie Bacău)”, la al V-lea Congres Internaţional se
Somatoterapie şi Conferinţa Internaţională Direcţii de dezvoltare ale activităţilor
corporale, 8-10.11.2001, Bacău, organizate de Universitatea Bacău, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport şi Asociaţia Română de Somatoterapie sub egida CSSR, în
cadrul secţiunii Kinetoterapie.
13. ”Eficienţa reflexoterapiei în cadrul tratamentului kinetoterapeutic la pacienţii cu IMA
– perioada de spitalizare” la al IV-lea Congres Naţional de Kinetoterapie „Eficienţa
practicii kinetoterapeutice în instituţiile de profil”, Bucureşti, 21-22.11.2003.
14. ”Recuperarea în primele zile post I.M.A. (1-5 zile) – în perioada de imobilizare la pat,
Rezumat publicat în proceedingul conferinţei The Third International conferences of
kinetic therapy – Therapy of pain desideratum or reality”, organizat Universitatea
Bacău, FEFS, la Slănic-Moldova, 11-13.10.2002, pag. 16, ISSN: 1224-884.
15. ”Combaterea durerii din cadrul afecţiunilor ginecologice prin tratament ginecologic”,
rezumat publicat în proceedingul conferinţei The Third International conferences of
kinetic therapy – Therapy of pain desideratum or reality”, organizat Universitatea
Bacău, FEFS, la Slănic-Moldova, 11-13.10.2002, pag. 17, ISSN: 1224-8843

Mai 2011
Lector univ. Drd. Dobreci Lucian