Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT, APROBAT,

Consiliul de Administrație SENAT UNIVERSITAR

28.09.2020 29.09.2020

TAXE DOCTORAT 2020/2021

1 Taxă doctorat cu frecvență, admiși 2015, 2016, 2017, 2018, 10.000 Ron/an
2019,2020.
2 Taxă doctorat cu frecvență, admiși 2014 6000 Ron/an
3 Taxă doctorat cu frecvenţă, doctoranzi nonUE (conform 7000 Euro/an
O.G. nr. 22/2009 si a Hotărârii Senatului din data de
28.04.2015)
4 Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat pentru studenții 2000 Ron
doctoranzii care depăşesc 6 ani de studii doctorale
(menținerea aprobarii C.A. 17.01.2017 )
5 Taxă de susţinere a tezei de doctorat pentru doctoranzii 1000 Euro
non UE înmatriculaţi la doctorat care depăşesc 6 ani de
studii doctorale
6 Taxă înscriere la doctorat
 Cadre didactice UMF „Carol Davila” 200 de lei
 Candidaţii din afara UMF „Carol Davila” 500 de lei
 Candidaţii UE 500 de lei
7 Taxă test de limba doctoranzi români 100 de lei

8 Taxă test de limba doctoranzi straini 400 Euro

9 Taxă solicitare adeverință student doctorand în regim de 50 de lei


urgență
10 Taxă de susținere teză de abilitare 3000 ron

11 Taxă pentru relurea calității de student doctorand 500 ron