Sunteți pe pagina 1din 2

5.

DISTINCŢII ACADEMICE
“DOCTOR HONORIS CAUSA “
ALE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAŢI

Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi a propus şi


susţinut acordarea titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, pentru mai multe personalităţi ştiinţifice, profesori ale unor
prestigioase instituţii de învăţământ din străinătate: USA, Japonia, Franţa, Spania,
Olanda cu care facultatea noastră a avut colaborări pe diferite planuri.
De asemenea, un număr de personalităţi ale ştiinţei inginereşti din ţară:
Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Braşov au devenit Doctor Honoris Causa ai
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Mai mult, academicieni, cu activităţi în domeniul ingineriei, au acceptat
acordarea de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, a Titlului de Doctor
Honoris Causa.

LISTĂ PROFESORI STRĂINI

Nr. Nume/ Universitatea/ Anul


prenume instituţia de origine acordarii
1 BEJAN ADRIAN Duke-University, USA 1996
2 JEAN-LOUP Ecole Supérieure des Mines de 1996
CHENOT Paris, France
3 PIERRE BOTHOREL Bordeaux University, France 1997
4 FELIPE MONTOYA Universidad de Valladolid, Spain 1999
MORENO
5 TOSHIHISA Kobe University of Mercantile 2001
NISHIOKA Marine, Japan
6 ANTONIO JOSE DE Universidad de Valladolid, Spain 2003
SAJA
7 CRISTIAN Ecole des mines – Paris, France 2004
TEODOSIU
8 AKITAKE RIKEN Research Institute, Japan 2006
MAKINOUCHI

77
LISTĂ PROFESORI ROMÂNI

Nr. Nume/ Universitatea/ Anul


prenume instituţia de origine acordării
1 CONSTANTIN GALLIN Delft University, Holland 1995
2 GHEORGHE Academia Română 1999
BUZDUGAN
3 OPREA FLOREA Universitatea „Dunărea de Jos” 1999
Galaţi
4 RADU MIRON Universitatea Tehnică 2000
„Gheorghe Asachi” din Iaşi
5 RADU VOINEA President of the Technical 2000
Academy of Sciences
6 ALEXANDRU Universitatea “Politehnica“ 2002
FRANSUA Bucureşti
7 DAN PAVELESCU ICI -Bucharest, Romania 2003
8 MARIUS PECULEA Romanian Academy 2005
9 TRAIAN DUMITRESCU Universitatea „Valahia” 2005
Târgoviste
10 OCTAVIAN PRUTEANU Universitatea “Gheorghe 2008
Asachi” din Iaşi
11 MIRCEA COZMÎNCĂ Universitatea Tehnică 2009
„Gheorghe Asachi” din Iaşi.
12 FLOREA CHIRIAC Universitatea de Construcţii- 2010
Bucureşti
13 PETRU BERCE Universitatea Tehnica Cluj 2011
Napoca
14 NICOLAE ILIESCU Universitatea “Politehnica“ 2011
Bucureşti
15 IOAN CURTU Universitatea “Transilvania“ 2011
Braşov
16 ANTON HADĂR Universitatea “Politehnica“ 2012
Bucureşti
17 LAURENŢIU Universitatea Tehnică 2013
SLĂTINEANU „Gheorghe Asachi” din Iaşi
18 VALERIU JINESCU Universitatea “Politehnica“ 2013
Bucureşti

78