Sunteți pe pagina 1din 59

pentru certificarea competențelor profesionale

nivel 4
Calificarea profesională: Tehnician în activități
economice

Profesor îndrumător, Candidat,


Botezatu Mărioara Mihai Cristina
Ramona

2021

1
TEMA PROIECTULUI:

IMPOZITUL PE DIVIDENDE

2
CUPRINS

Argument ...................................................................................................................................1
Capitolul I
1.1. Noțiuni de finanțe si fiscalitate.......................................................................................3
1.2. Legăturile finanțelor cu alte discipline...........................................................................6
1.3. Noțiunea de impozit si taxă............................................................................................7
1.4. Clasificarea impozitelor..................................................................................................8
Capitolul II
2.1. Despre dividende............................................................................................................10
2.2. Impozitul pe dividende..................................................................................................12
2.3. Metodologia de calcul, determinarea si virarea a impozitului pe dividende la bugetul de
stat...............................................................................................................................................14
Capitolul III
3.1. Prezentarea F.E................................................................................................................15
3.2. Organizarea F.E...............................................................................................................16
3.3. Impozitul pe dividende in cadrul F.E............................................................................18
Anexe.........................................................................................................................................28
Biblografie.................................................................................................................................58

3
Argument

Am ales tema “Impozitul pe dividende” deoarece, consider


ca etapa repartizării profitului este una dintre cele mai importante
pentru acționari, aceasta reprezentând momentul încasării
resurselor investite pe parcursul exercițiului financiar. De
asemenea, dorința de cunoaștere s-a dezvoltat in cadrul firmei de
exercițiu “F.E. GOLDEN WINE MK S.A.”.
Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de
învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie
modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o
abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii
pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor
dobândite în pregătirea profesională. . Cu timpul am realizat ca
experiența firmei de exercițiu transmite mai mult decât aptitudinile
de a lucra in cadrul unei societăți, aceasta dezvolta spiritul de a
lucra in echipă, de accepta divergenta dintre opinii, si de a ajunge
la o concluzie comuna fără prezența unor critici răutacioase.
Finanțele sunt relațiile economico-sociale, care îmbracă forma
bănească si prin intermediul cărora se mobilizează si gestionează
repartizarea fondurilor bănești aflate la dispoziția statului,
agentului economic, persoane fizice, asociații, etc. in vederea
satisfacerii nevoilor colective si individuale. Relațiile financiare au
apărut odată cu statul ca forma de organizare, astfel ca intre
acestea exista o legătura de interdependenta. Caracterul istoric este
redat de faptul ca relațiile financiare au apărut si vor dispărea odată
cu staul.

Caracteristica relațiilor financiare:


• Relațiile financiare sunt o parte a relațiilor economice. Apartenența
relațiilor financiare la cele economice este determinata de faptul că

4
sunt suportul bănesc a unor raporturi intre proprietăți și modifică
patrimoniul partenerilor sau cel puțin structura acestuia. O astfel de
relație, de regula are caracter de continuitate, ceea ce presupune
generarea a unei obligații adică o obligație ce nu se stinge imediat
• Relaţiile financiare au loc organizat, adică pe bază legală şi de
regulă cu caracter de continuitate
• Relațiile financiare au caracter definitiv (plata impozitelor, taxelor,
amenzilor)
• Relațiile financiare presupun in principiu transferuri bănești fără
contra-prestație directa si imediata si fără titlu rambursabil.
Plătitorii de impozite creează statului resurse financiare cu care
acesta işi indeplineşte funcţiile sale. In virtutea acestui fapt, ca şi a
inţelesului şi obiectivului funcţiei sociale a statului, de exemplu, ei
pot pretinde, in măsura in care indeplinesc unele condiţii, să
beneficieze de invăţămant general gratuit pentru copiii lor sau de
alte servicii sociale gratuite presupuse de funcţiile statului.
Relaţiile financiare pot fi publice sau private, după cum statul
apare in cadrul lor ca autoritate publică sau nu..

Statul are doua funcții si anume: funcția statului in plan


intern si funcția statului in plan extern. Una dintre funcțiile
statului in plan intern este ca acesta stabilește legislația prin
intermediul parlamentului, iar una dintre funcțiile statului in plan
extern este ca acesta prin instituțiile sale (parlamentul, camera de
comerț) încheie acorduri care stau la baza schimburilor economice,
culturale, etc. dintre tara noastră si alte state.
Cosider că una dintre meseriile de viitor pentru tânăra
generație, o reprezintă cea de antreprenor, deoarece tinerii din ziua
de azi doresc să fie independenți din punct de vedere financiar, iar
ideea de a munci pentru visul altor persoane nu este prea plăcuta.
Însă meseria de antreprenor nu este deloc una ușoară, astfel că nu

5
mulți ar face față unui astfel de job. A fi antreprenor de succes se
învaţă. În plus, iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri se învaţă în
permanenţă, dar cel mai bine atunci când propriile experienţe şi ale
celorlalţi, inclusiv greşelile, sunt luate în considerare cu mare
atenţie. Principalul avantaj al întreprinzătorilor îl reprezintă ideile
și dorința de a crea ceva care să aibă succes, proiectul fiind
exclusiv al lor.
Antreprenoriatul este singura sursă ce poate crea şi dezvolta noi
locuri de muncă. Acesta trebuie privit drept activitate pusă în
slujba obiectivelor companiei şi subordonat scopului acesteia -
maximizarea profitului. Antreprenoriatul este considerat un motor
al dezvoltării, cel care preia riscurile şi responsabilităţile unei
afaceri. Avantajele meseriei de antreprenor sunt:
➢ ești propriul tău șef și deții controlul asupra viitorului tău
➢ libertatea de a alege (de exemplu, iți poți stabili orele de lucru, iți
poți alege angajații. Există mai multe oportunități de a lua decizii)
➢ mai multe oportunități de a-ți pune in valoare talentul, calificările,
cunoștințele si creativitatea
➢ recompense financiare (de exemplu venitul, profitul si avantajele
fiscale)
➢ siguranța locului de munca (iți creezi propriul loc de munca)
➢ mai puțină rutină
➢ satisfacție personală/respect pentru propria persoană, împlinire
personală
Pe lângă toate aceste aspecte pozitive, există și părți negative:
➢ este posibil sa muncești mai multe ore decât un program de lucru
obișnuit
➢ veniturile nu sunt întotdeauna garantate și regulate în comparație
cu salariul primit in cazul in care ai lucra pentru altcineva
➢ stres
➢ risc financiar
➢ sacrificii (mai puțin timp petrecut cu familia, uneori este nevoie
chiar si de sacrificii financiare pentru a reuși)

6
➢ responsabilitate
➢ atenție sporită la legislație și documentele necesare

Având în vedere acest lucru, pentru un bun antreprenor este important:


• să cunoască bine piaţa ţintă
• să conducă în mod eficient finanţele
• să se promoveze bine, pentru a fi vizibil pe piaţă
• să aleagă bine echipa cu care va lucra
• să cunoască situaţia economică care poate influenţa rezultatul
muncii sale
• să evalueze riscurile.
În urma celor prezentate, aleg să urmez una dintre facultățile
economice, pentru a putea acumula mai multe cunoștințe despre
domeniul economic-financiar, urmând ca in viitorul apropiat să îmi
înființez propria afacere.

7
Capitolul I

1.1. Noțiuni de finanțe si fiscalitate

Finanțele sau relațiile financiare au apărut odată cu statul ca


forma de organizare, intre acestea existând o relație de
interdependenta. Finanțele au apărut ca urmare a necesității
existentei unei resurse care sa permită statului sa funcționeze,
având caracter istoric, adică, au apărut si vor dispărea odată cu
statul. Statul ca forma de organizare, exista si funcționează ca
urmare a instituțiilor organismelor care organizează in numele sau.

1.1 Definiție:
Finanțele sau relațiile financiare sunt relațiile economico-
sociale care îmbracă forma bănească si prin intermediul
cărora se mobilizează si gestionează repartizarea fondurilor
bănești aflate la dispoziția statului, agentului economic,
persoanelor fizice, asociații, in vederea satisfacerii nevoilor
colective ( ex: iluminatul public) si individuale (ex: alocații,
pensiile).
1.2. Funcțiile finanțelor
Funcțiile finanțelor se împart in doua categorii, funcția
de repartiție si funcția de control.
1.2.1. Funcția de repartiție
- prezinta mai multe momente care se repartizează
continuu si concomitent.
Momentele funcției de repartiție:
1.2.1.1. Distribuirea poate fi:
1.2.1.1.1.Primară

8
1.2.1.1.2. Secundară
1.2.1.1.1.Distribuirea primara este procesul prin care
produsul intern brut este repartizat intre participanții direcți.
Produs intern brut (PIB) reprezintă rezultatul activităților
economice la nivelul economiei naționale. In urma distribuirii
primare, participanții direcți obțin venituri primare.
Participanții direcți pot fi:
• agenții economici: obțin venituri primare sub forma de venit
• statul in calitate de agent economic: obține venituri primare sub
forma de profit
• persoanele fizice/juridice in calitate de acționar: obțin venituri
primare sub forma de dividende
• salariații/angajații: obțin venituri primare sub forma de salariu

1.2.1.1.2. Distribuirea secundara este procesul prin care


participanții direcți cedează o parte din veniturile obținute
participanților indirecți (salariații). In urma distribuirii secundare,
participanții direcți obțin venituri secundare.

1.2.1.2. Mobilizarea este procesul prin care participanții direcți și


indirecți cedează o parte din veniturile obținute, acestea fiind puse
la dispoziția statului. In urma mobilizării se formează venituri
publice. De asemenea, aceasta se realizează prin intermediul
instrumentelor fiscale: impozite, taxe, contribuții.

1.2.1.3. Dirijarea este procesul prin care veniturile publice de la


dispoziția statului sunt dirijate si repartizate pe destinații.
Repartizarea veniturilor publice se face in funcție de necesitățile
fiecărei perioade in parte, iar efectul dirijării îl constituie
efectuarea cheltuielilor publice.

9
1.2.2. Funcția de control
- reprezintă un atribut al statului. Instituțiile statului cu
atribuții de control sunt:
1.2.2.1. La nivel central
a. ministerul de finanțe
b. departamente de control la nivelul primului ministru,
guvern, Minister, parlament
1.2.2.2.La nivel teritorial
a. departamente de control de la nivelul administrării fiscale,
primăriei la consiliul local

1.2. Legăturile finanțelor cu alte discipline

Relațiile fiscalitate-contabilitate
Contabilitatea reprezintă o sursă privilegiată de informații
pentru organele fiscale, majoritatea obligațiilor fiscale fiind stabile
pe baza datelor din contabilitate. De-alungul timpului s-a încercat
să se stabilească cine influențează mai mult pe cine, astfel autorii
români au lansat următoarele scenarii:
• Contabilitatea este influențată de fiscalitate, cu diferite de grade de
intervenție
• Contabilitate este independentă de finanțe
• Contabilitate influențează fiscalitatea
În toate cazurile, un lucru este cert: există o interdependență între
contabilitate și fiscalitate.
Influențele contabilității asupra dreptului fiscal se explică
destul de simplu prin faptul că fiscalitatea a fost nevoită să
găsească reguli de evaluare, de delimitare in timp, de amortizare,
reguli de care contabilitatea dispunea deja. Principiul congruenței
intre contabilitate și fiscalitate are ca obiectiv crearea cadrului
necesar pentru ca operațiunile întreprinderii să fie tratate în același

10
fel în contabilitate și fiscalitate, în vederea simplificării sarcinii
administrației fiscale pe de-o parte, și a ușurării sarcinii
întreprinderii la întocmirea declarațiilor fiscale. Principiul
congruenței înseamnă:

• Regulile de contabilizare si evaluare aplicate in contabilitate sunt


obligatorii și din punct de vedere fiscal
• Există reguli fiscale specifice pentru unele elemente
• Avantajele fiscale de natura amortizărilor sau a rezervelor scutite
de impozit sunt acordate cu condiția înregistrării in contabilitate
Diferența dintre dreptul fiscal și dreptul contabil se poate
explica prin diferența de finalitate între aceste două discipline: în
timp ce una are ca obiectiv stabilirea bazelor de calcul pentru
impozite , grija celeilalte este de a stabili reguli care să se adapteze
mai bine funcțiilor contabilității
Într-o mai mică măsură, fiscalitate se îmbină cu matematica,
aceasta stând la baza fiscalității, chiar și a contabilității. Fără
operațiile matematice, procesul de calculare a impozitelor, taxelor,
accizelor, salariilor n-ar fi posibil.

1.3. Noțiunea de impozit si taxă

1.3.1. Definiție
Impozitul este plata bănească, generală, definitivă și
obligatorie, făcută de o persoana fizică și/ juridică la bugetul
de stat fără e implica o contra-prestație directă și imediată.
1.3.2 Trăsături:
• Plată bănească: conform legislației toate impozitele sunt virate la
bugetul de stat

11
• Plată generală: toți cei care obțin venituri contribuie la formarea
veniturilor publice
• Plată obligatorie: orice impozit este introdus prin lege
• Plată definitivă: plățile făcute in contul impozitului rămân definitiv
la dispoziția statului
1.3.3 Definiție
Taxa reprezintă o sumă de bani percepută de o instituție
publică pentru serviciile prestate.
1.3.4.Principalele taxe sunt:
• taxele vamale
• timbru cultural
• timbru fiscal

• taxa pentru certificatul de urbanism


• taxa de drum
• taxa asupra mijloacelor de transport
• taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
• taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
• taxa hotelieră

Asemănări: Impozit și taxă


-ambele sunt plăți bănești

-sunt venituri la dispoziția statului

-persoanele fizice și juridice plătesc taxe și impozite

Deosebiri: Impozit si taxă


Impozit Taxă

-nu implică o contra-prestație -implica o contra-prestație

12
directă și imediată directă și imediată

-are caracter obligatoriu -nu are caracter obligatoriu

-are caracter definitiv -nu are caracter definitiv

-are caracter general -nu are caracter general

1.4. Clasificarea impozitelor

Impozite
1.4.1. Impozite directe: au incidență directă asupra materiei
impozabile
1.4.1.1. Impozite reale: sunt impozitele care nu țin cont de
situația plătitorului sau a plătitorului
Ex: impozitul pe clădiri, pe teren
1.4.1.2. Impozite personale: sunt impozitele care țin cont de
situația plătitorului
Ex: impozitul pe profit, salariu
1.4.2. Impozitele indirecte: nu au incidență directă asupra
impozitului
1.4.2.1. TVA: Taxa pe valoarea adăugată este un impozit
indirect suportat de consumatorul final al
bunului/serviciului respectiv
1.4.2.2. Accizele: sunt impozitele indirecte cunoscute sub
denumirea de taxe de consumație sau impozit
pe viciu si lux
1.4.2.3. Taxe vamale: sunt impozitele indirecte percepute
pentru importul, exportul și tranzitul de bunuri:
-taxe vamale de import
-taxe vamale de export

13
-taxe vamale de tranzit

1.4.2.4. Monopol fiscal: drept exclusiv rezervat statului de a


produce și comercializa bunuri
-monopol fiscal total
-monopol fiscal parțial

14
Capitolul 2
2.1. Despre dividende

2.1.1. Definiție:
Parte din profitul unei societăți pe acțiuni care revine
fiecărui acționar la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, in
raport cu acțiunile pe care le posedă.
În funcție de forma sub care sunt distribuite acționarilor,
dividendele pot fi plătite în numerar sau sub formă de acțiuni
suplimentare.

2.1.2. Tipuri de dividende:


• distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu
modifică procentul de deținere a celorlalte titluri de participare ale
acționarilor
• distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul lichidării
persoanei juridice;
• distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul reducerii de
capital social constituit de către participanți;
• distribuirea de prime de emisiune în mod proporțional cu partea
care îi revine fiecărui participant;
• distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării
titlurilor de participare proprii de către persoana juridică și care nu
modifică procentul titlurilor de participare deținute de acționari.

15
2.1.3. Avantaje si dezavantaje ale dividendelor:

Avantaje Dezavantaje

acționarii beneficiază direct de prin distribuirea de


profiturile companiilor dividende, valoarea acțiunii
unei companii scade, cu o
suma care poate fi mai mare
sau mai mica decât valoarea
dividendului

În funcție de emitent, vorbim despre dividende plătite de


companii și dividende plătite de fonduri. Dividendele plătite prin
fonduri sunt diferite de cele plătite de companii.
Dividendele companiei sunt plătite, de obicei, din profiturile
generate de operațiunile comerciale ale companiei. Fondurile
funcționează pe principiul valorii activului net (VAN), care
reflectă evaluarea deținerilor lor sau prețul activului (activelor) pe
care un fond îl poate urmări.

2.1.4. Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor

În România, legea cadru care reglementează acordarea


dividendelor este Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
articolele 67, 73, 111 și 1171-1172. Dispoziții speciale cu privire la
dividende pentru companiile cotate pe piața de capital din România
se găsesc în Legea nr. 297/2004, articolele 224, 238 și 239 și
Regulamentul CNVM 1/2006.

2.1.5. Cum se evaluează dividendele


Pentru a compara mai multe acțiuni pe baza performanței
lor de plată a dividendelor, investitorii pot utiliza factorul de

16
randament al dividendului care măsoară dividendul în termeni
procentuali din prețul actual de piață al acțiunii companiei.
Rata dividendului poate fi, de asemenea, cotată în funcție de
suma pe care o primește fiecare acțiune – dividende pe acțiune.
În plus față de randamentul dividendelor, o altă măsură
importantă de performanță pentru a evalua randamentele generate
de o anumită investiție este factorul total de rentabilitate. Această
cifră reprezintă dobânzi, dividende și creșteri ale prețului
acțiunilor, printre alte câștiguri de capital.

2.2. Impozitul pe dividende

Trăsăturile impozitului pe dividende sunt:


-impozitul pe dividende este un impozit direct (impozitele
directe sunt impozitele care au incidență directă asupra materiei
impozabila)
-impozitul pe dividende este un impozit real (impozitele reale
sunt impozitele care nu țin cont de situația plătitorului)
-impozitul pe dividende este un impozit anual (veniturile din
dividende sunt venituri care se stabilesc o dată pe an, adică anuale,
după încheierea exercițiului financiar, întocmirea bilanțului cu
anexele sale si hotărârea Adunării Generale ordinare)
Impozitul pe dividende este un impozit direct, real și anual.

Elementele impozitului pe dividende:

2.2.1 Denumirea:
-este dată de legea privind impozitul pe dividende: Legea
privind impozitul pe dividende nr. 170/1995
2.2.2. Subiectul:

17
-persoana juridică care obține venit sub formă de dividende
2.2.3 Suportatorul:
- este persoana juridică care suportă in fapt plata impozitului pe
dividende
In cazul nostru, suportatorul coincide cu subiectul (aceasta este
o caracteristică a impozitelor directe)
2.2.4 Materia impozabilă:
-este venitul sub formă de dividende
2.2.5. Baza impozabilă:
-este reprezentată de venitul sub forma de dividende.
Cuantumul venitului sub forma de dividende se stabilește aplicând
procentul aprobat de Adunarea Generală la venitul sub forma de
profit. In situația noastră, baza impozabilă coincide cu materia
impozabilă.
2.2.6. Unitatea de impunere:
-unitatea de măsură a materiei impozabile, in speța, venitul
sub forma de dividend, este moneda națională
2.2.7. Cota de impunere:
-imbracă formă procentuală, cota procentuala este o cota fixă
de 5%
2.2.8. Asieta:
-este ansamblul de tehnici, masuri, metode, procese de
evaluare a materiei impozabile, de calcul, determinare și virare a
impozitului pe dividende la buget.
2.2.9. Termenul de plată:
-impozitul care trebuie reținut se plătește la bugetul de stat
pana la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei in care se
plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au
fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile
financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data
de 31 decembrie a anului respectiv.

18
2.3. Metodologia de determinare, calcul și
virare a impozitului pe dividende la bugetul
de stat

2.3.1. Determinarea impozitului pe dividende

Adunarea Generala a agentului economic hotărăște ce parte


din profit se repartizează ca dividende. Aceasta sumă se împarte la
numărul total de acțiuni/parți sociale, rezultând dividendul pe o
acțiune/parte socială.
Fiecare acționar/asociat își calculează dividendele de încasat
înmulțind dividendul pe acțiune cu numărul de acțiuni deținute.
Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de
impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei
persoane fizice/juridice române.

2.3.2. Calcularea impozitului pe dividende:

Exemplu:

Dividende brute = 10.000 lei


Impozit pe dividende = 10.000x 5%= 500 LEI
Dividende nete distribuite =10.000 - 500= 9.500 LEI

2.3.3. Virarea impozitului pe dividende

Prin excepție, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost


plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situațiile
financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după
caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la

19
data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în
care s-au aprobat situațiile financiare anuale.
Conform art. 132 din Codul fiscal, plătitorii de venituri, cu
regim de reținere la sursa a impozitelor, sunt obligați sa calculeze,
sa rețină, sa plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până
la termenul de plată a acestuia inclusiv.
De asemenea, plătitorii de venituri cu regim de reținere la
sursa a impozitelor au obligația să depună o declarație privind
calcularea si reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie
inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor
de venituri din salarii si asimilate salariilor.

20
CAPITOLUL 3
3.1. Prezentarea F.E. Golden Wine M.K.
S.A.

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de


învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie
modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o
abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii
pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor
dobândite de elevi/studenţi în pregătirea profesională.
Firma de exercițiu F.E. Golden Wine M.K. S.A. a fost înființată
pe data de 9.10.2009, având ca obiect de activitate comerțul cu
ridicata al băuturilor non-alcoolice, cod CAEN 4634. Firma deține
un capital în valoare de 500 000 de lei, fiind repartizat in 50 000 de
acțiuni, fiecare acțiune valorând 10 lei.
Firma de exercițiu prezintă următoarele detalii:
• C.I.F. RO2110000302
• serie certificat A-FE
• număr certificat 110302,
• tip de activitate: comerț
• domeniu de activitate: comerț cu ridicata al băuturilor non-
alcoolice
• cod CAEN: 4634
• nr. reg. com.: J39/03/09.10.2009
• e-mail: Goldenwine.mk@yahoo.com
• telefon: 0237 212 544
• fax: 0237 613 731
• adresa: Strada Gării, nr. 25, Focșani, Vrancea

21
3.2. Organizarea F.E. Golden Wine M.K.
S.A.

Primul pas a fost sa întocmim documentele necesare pentru


întreprinzător. Obiectul de activitate al firmei este ,,Comerţul cu
ridicata al băuturilor non-alcoolice", comercializând produse de
înaltă calitate: sucuri, siropuri, ape minerale, vin fără alcool. Mai
apoi am aplicat tranzacţiile economice care există în practică,
începând de la achiziții trecând la inventarierea sarcinilor şi
sfârşind cu desfacerea. Toate activitățile comercial-administrative
au fost îndeplinite prin respectarea regulilor comerciale și a
prevederilor legislative. Cu toate acestea, mărfurile și serviciile
prestate precum şi banii necesari pentru plăți au fost prezenți
numai la nivel virtual.

Firma de exercițiu a fost structurată în departamente, astfel


fiecare dintre noi avea o sarcină de realizat:
• departamenetul comercial
-se realizau contractele de vânzare-cumpărare
• departamentul de marketing
-se realizau materilele promoționale si totodată era
definită și imaginea firmei
• departament economic
- conduce, organizează şi răspunde de activitatea
personalului
• departament IT
-gestionarea site-ului Golden Wine
https://goldenwine9.wixsite.com/gwmk
• departament pentru resurse umane
-se realizează recrutarea personalului

22
Fiecare a trecut prin toate departamentele, întrucât eram obligați să
trecem și să efectuăm activitățile specifice fiecărui departament.
Desfăşurarea în bune condiții a activității firmei de exercițiu a fost
condiționată de existența a două componente esențiale: structura
organizatorică şi sistemul informațional de management.
Structura organizatorică asigura desfăşurarea activităților
firmei de exercițiu și sistemul informațional managerial asigură
circulația informației între diferitele componente organizatorice ale
firmei de exercițiu potrivit obiectivelor acestora.

23
3.3. Impozitul pe dividende in cadrul F.E.

În cursul lunii ianuarie 2021, in cadrul firmei de exercițiu F.E.


GOLDEN WINE MK S.A. au loc următoarele operații economice:
1. Se achiziționează conform facturii 1 din 01.01.2021 de la F.E.
BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. un mijloc de transport in valoare
de 5000 lei, TVA 19%.
2. Se înregistrează conform notei contabile nr 1 din 02.01.2021
amortizarea unui utilaj existent pentru valoarea de 500 lei.
3. Se depune în cont cu foaie de vărsământ 1 din 04.01.2021 suma de
2000 lei.
4. Se prestează servicii terților conform facturii 2 din 06.01.2021 în
valoare de 3000 lei, TVA 19%.
5. Se achită datoria pentru mijlocul de transport cumpărat, cu ordin
de plată numărul 1 din 09.01.2021.
6. Se închid conturile de venituri și cheltuieli conform notei contabile
2 din 25.01.2021.
7. Se calculează și înregistrează impozitul profit conform notei
contabile 3 din 25.01.2021.
8. Conform hotărârii AGA, 30% din profit se distribuie sub formă de
dividende celor patru asociați conform legea 31/1990 privind
societățile comerciale.
1. Cumpărare mijloc de transport conform facturii 1 din
01.01.2021:
-mijloc de transport
-furnizor de imobilizări
-TVA deductibil

2. Înregistrarea amortizării utilajului existent:


-amortizare utilaj
-cheltuieli cu amortizarea

24
3. Retragere numerar din casă din casă:
-casa în lei
-viramente interne
Depunere numerar în cont:
-viramente interne
-disponibil în cont

4. Prestare servicii terților conform facturii numărul 2:


-clienți
-venituri din prestări servicii
-TVA colectat

5. Achitare furnizor
-furnizor de imobilizări
-disponibil in cont

6. Închidere conturi de venituri


-venituri din prestări servicii
-profit/pierdere
Închiderea conturilor de cheltuieli
-cheltuieli cu amortizarea
-profit sau pierdere

TOTAL VENITURI TOTAL


CHELTUIELI
2.01.2021 500 lei
6.01.2021 3000 lei
TOTAL VENITURI > TOTAL CHELTUIELI
=> PROFIT BRUT

25
Pbrut= TV-TCh

= 3000-500

=2500

Pimp= Pbrut-DF+CNF .

DF=0

CNF=0

Pimp= 2500

Imp/prof= 16%xPimp=

= 16%x2500

=400

7. Înregistrare impozit pe profit:

-impozit/profit

-cheltuieli cu impozitul

Închidere cont 691

-cheltuieli cu impozitul

-profit/pierdere

8. Distribuire dvidende

Pnet= Pbrut-Pimp

= 2500-400

=2100 lei.

Val div=30%x Pnet

=30%x2100

=630 lei.

26
Imp/dividende= 10%xVal div

= 10%x630

=63 lei.

Val de distribuit= 630-63

=567 lei.

Val dividend= 567:4

=141,75 lei

27
ANEXE:

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Bibliografie

Constantin Crișu - Codul fiscal si normele de aplicare. Procedura fiscala, editura: Juris
Argessis, anul publicării: 2017
Daniela Hangan - Finanțe și fiscalitate, editura: CD Press, anul publicării: 2007
Emilian Duca - Codul fiscal al romaniei, editura:Universul Juridic, anul publicării: 2009
Gabriela Cristina - Taxele judiciare de timbru si ajutorul public judiciar in procesul civil
Editura Hamangiu, anul publicării:2020
Georgeta Vintila - Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale., editura: Editura Economica, Anul
publicării: 2006
Sorin-Constantin Deaconu - Contabilitate si gestiune fiscala, editura: C.H. Beck, anul
publicării: 2021
Vacarel Iulian - Finante Publice Editia VI, editura: Didactica si Pedagogica, anul publicării:
2017
https://dokumen.tips/documents/manual-de-finante.html
https://www.ujmag.ro/economie/fiscalitate/fiscalitate/rasfoire/
https://www.scribd.com/document/371451273/Fiscalitate-Notiuni-Generale
https://mfinante.gov.ro/domenii/fiscalitate/impozite-si-taxe
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/779500/Ghid_administrarea_impozitelor_taxelor_l
ocale.pdf
https://www.scribd.com/doc/211597474/Clasificarea-impozitelorâ
https://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/CLASIFICAREA-
IMPOZITELOR-SI-IM817.php
https://www.colorful.hr/totul-despre-dividende-plata-impozitare-norme-legale-2/
https://intreb.bancatransilvania.ro/ce-sunt-dividendele/
https://blog.smartbill.ro/impozit-dividende-cum-se-calculeaza/
https://sites.google.com/site/cameliaplandeafaceri/antreprenor---avantaje-dezavantaje

59