Sunteți pe pagina 1din 11

CORESPONDENTA

COMERCIALA
Prin corespondenta comerciala intelegem
totalitatea scrisorilor ce se schimba intre
agentii economici sau intre acestia si
diferite persoane fizice.
CEREREA DE OFERTA

Cererea de oferta este primul pas in cadrul unei negocieri


precontractuale. Aceasta initiaza tratativele comerciale in vederea
achizitionarii sau distributiei de produse/servicii oferite de un
potential vanzator sau prestator de servicii. Aceasta deschide dialogul
intre parteneri.
Cererea de oferta se poate face pe cale verbala, prin discutiile directe
intre parteneri sau prin intermediul comunicarii telefonice, dar si in
scris. De multe ori se opteaza pentru ambele variante. Pentru a
consolida cele discutate verbal, se poate trimite si o cerere scrisa.
Astfel, printr-o cerere de oferta, dvs. in calitate de reprezentant al
intreprinderii,solicitati unei alte intreprinderi:
*O oferta de produse/servicii care sa contina detalii precum
pret, modalitate de plata,conditii de livrare.
*O oferta de cataloage, monstre, brosuri sau informatii
suplimentare.
Model- Cerere de oferta
Catre ......................................................................................... Str. ......................
nr. ......................, bloc .............., scara ............., etaj ............, apartament ............,
localitatea ................................ Judetul/Sectorul .................. Codul postal ...............
Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de ......................... o oferta detaliata
pentru urmatoarele produse:

1. ..............................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................; etc.

In  oferta  va  rugam  sa  se  specifice  cantitatea,  calitatea  si  preturile 
produselor, termenele de livrare, precum si eventualele reduceri de preturi
pentru comenzile de loturi mari.

Asteptam cu interes raspunsul Dvs.


SC .............................................
Adresa.................................................
Obs: Continutul cererii trebuie sa fie clar si
concis pentru ca ofertantul sa nu aiba
nedumeriri in privinta celor solicitate. Astfel
se exclude o intelegere eronata a mesajului.
Daca nu ati mai facut afaceri cu potentialul
furnizor, atunci este necesar sa puneti intr-o
postura cat mai favorabila compania dvs. Daca va
aratati cat mai dornic sa achizitionati produsul cat
mai curand, veti beneficia de un raspuns prompt.
Pentru un raspuns favorabil
cererii aveti in vedere
urmatoarele chestiuni: listarea
detaliata a produselor
solicitate; includerea unui plic
timbrat auto-adresat companiei
dvs si propunerea unei
modalitati de dialogare.
Oferta
Cantitatea dintr-un bun economic, factor de productie etc.,
care, intr-o perioada determinata si la un anumit pret unitar,
este disponibila pentru vanzare.Oferta individuala este
reprezentata de un barem care cuprinde cantitatea pe care un
producator ofertant este dispus sa o vanda la diferite niveluri
ale pretului.Din insumarea ofertelor individuale corespunzatoare
fiecarui nivel al pretului rezulta oferta totala sau oferta pietei.
Intre nivelul pretului unui bun si cantitatea oferita exista o
relatie directa.

Scrisoare trimisa de furnizor / producator, din proprie initiativa


sau ca raspuns la o cerere de oferta, prin care isi prezinta
partenerului toata gama de produse /servicii, inclusiv caracteristicile
acestora (denumirea marfii sau a serviciului, calitatea, cantitatea ce
se poate livra, pretul, termenul de livrare, conditiile de plata, durata
valabilitatii ofertei).
Comanda

Scrisoare ce urmeaza in urma unei oferte


lansate de furnizor prin care clientul
solicita livrarea de produse sau
executarea de servicii, indicand totodata
ca ulterior se va incheia si comanda
ferma.