Sunteți pe pagina 1din 10

Principalele instrumente de planificare la nivelul

intreprinderii sunt:
 Planificarea evenimentelor cheie
 Planificarea evenimentelor succesive
 Planificarea prin diagrama cu bare(de tip
Grantt)
Planificarea evenimentelor
cheie
Este una din cele mai simple forme de plan,consta
dintr-o lista de evenimente cheie si data(sau chiar ora)
cand este planificat sa aiba loc fiecare eveniment.

Un eveniment este o actiune sau o activitate


planificata sa aiba loc intr-un anumit moment.

Evenimentele “cheie” sunt cele mai importante din


plan,celelalte,mai putin importante,se aduna in jurul
lor.
Planificarea prin evenimente cheie se utilizeaza
in doua situatii:
F.E. X S.R.L.
PLANUL evenimenimentelor cheie.Inaugurarea firmei de
exercitiu
Se tine sedinta asupra activitatii
departamentelor
planificata realizate pe trimestrul
pentru al-III-lea al anului
ZZ.LL.
constituirea calendaristic.Se
echipei de lucru elaboreaza planuri
si fixarea detaliate pe fiecare
profesor privind
sarcinilor aplicarea in realizarea
acestui proiesct

Se prezinta planul Se actualizeaza planul


propus pentru cu propunerile
ceremonia de profesorului,aprobate
ZZ.LL. inaugurare si de elevi.Se distribuie
profesorului in cadrul organizatiei
coordonator al firmei planul aprobat al
de exercitiu ceremoniei.
Se primesc materialele
publicitare realizate de
Se primesc si apoi referentii de
se distribuie marketing.Se confirma
ZZ.LL. lista invitatilor.Se
materiale convine asupra
promotionale. invitatilor de presa.Se
redacteaza si se trimit
invitatiile.

Se propun rectificari
Se organizeaza o ale prezentarilor de
catre elevi si
ZZ.LL. vizualizare a
profesor.Se stabileste
prezentarilor in cine va conduce
POWER POINT prezentarea.Se fixeaza
ordinea prezentarilor.
Se fixeaza lista finala de
Sedinta de invitati participanti.Se asigura
planificare si se verifica amenajarea salii
ZZ.LL. urmata de si finctionarea aparaturii
necesare.Se revad prezentarile
repetitia firmelor in ordinea fixata,se
generala. cronometreaza.

Asigurarea primirii
Inaugurarea invitatiilor.Asigurarea
ZZ.LL. oficiala a protocolului.Distribuirea
firmelor de materialelor
exercitiu. publicitare.Derularea
prezentarilor.
Acest plan al evenimentelor
cheie,dat ca exemplu,este un
plan colectiv,dar pot fi
realizate si planuri
individuale(de exemplu
,informaticianul firmei fixeaza
un plan de realizare a site-ului
firmei).
Planificarea etapelor succesive
Planificarea etapelor
succesive este des utilizară
atunci când este necesară
raportarea activităţii la date
prestabilite
Planificarea prin
Planificarea prin diagrame
diagrame cu
cu bare
bare


Planificarea de tip Grantt
poate fi utilizată pentru
orice tip de proiect,
individual sau colectiv