Sunteți pe pagina 1din 6

Fise de evaluare cu

indicatori de calitate
specfici
Denumire Relatii de calcul Semnificatia
indicatori simbolurilor

1.Rata Rc=(P / CA) x100 P=profit brut


rentabilitatii CA= cifra de
comerciale afaceri

2.Profitabilitate Pa=[(D+Pf)/Cs]x100 D= dividende


a actiunilor Pf= prelevari din
profit pentru
fondul de
investitii
Cs= capital social
3.Potential de Pd=[(Pf + A -Ci) / A= amortizari
dezvoltare sau (Ac-Ob)] x 100 Ci= cheltuieli
crestere pentru investitii
Ac= active
circulante
Ob= obligatii
Ac - Ob= fond
de rulment
4.Perioada de Prc=[(Db + Fn) / Db= debitori
recuperare a Ca] x 365 Fn= facturi
creantelor neincasate
Db + Fn=creante
5.Perioada de Prd=(Ob/Ca) x365 D= dividende
rambursare a Pf= prelevari din
datoriilor profit pentru
fondul de
investitii
Cs= capital social

6.Rotatia Rs=Ca / (Ts - Fn) Ts= total stocuri


stocurilor
( in zile)
7.Productivitatea W= Ca / Np Np= numar total
muncii de angajati
(lei / angajat) (personal)

8.Ponderea Psc= (Sd / Cdp) Sd= salarii


salariilor in x100 directe
costuri Cdp= costuri
directe de
productie
Fisa de evaluare cu indicatori de
calitate specifici
Nr. Indi U Anul t-1 Anul t Pt Rt Ob
cato M -
Crt. r se
Obie Reali-
% Obie Reali- Pt-1 Rt- r-
c- zat ctive zat
tive 1 va
% tii
1. Rc % 25 30 120 35 36 103 140 120

2. Prc 30 35 116 28 25 89 93 71