Sunteți pe pagina 1din 10

Calificarea personalului

 In prezent in Romania exista 5 niveluri de


calificare profesionala, primele trei niveluri
sunt formate prin invatamantul preuniversitar,
iar nivelurile 4 si 5 sunt specifice
invatamantului superior.Prin aplicarea
deciziilor Comisiei Europene privind formarea
continua a adultilor vor fi delimitate 8 niveluri
de calificare profesionala.
 Prin hotararea Guvernului nr.1246 din 6
decembrie 2001 privind sistemul de certificare a
nivelurilor de calificare prin invatamantul profesional,
liceal-filiera tehnologica si vocationala-si postliceal,
in art. 1. se precizeaza: in invatamantul
preuniversitar, organizat prin scoala profesionala,
scoala de ucenici, liceul-filiera tehnologica si
vocationala, scoala postliceala si scoala de maistri,
se certifca urmatoarele niveluri de calificare:
 a)nivelul 1 de calificare – muncitor ucenic,
daca pregatirea profesionala se face prin
scoala de arte si meserii;
 b)nivelul 2 de calificare – muncitor, daca
pregatirea profesionalase se face prin scoala
profesionala;
 c)nivelul 3 de calificare – tehnician, daca
pregatirea profesionala se face prin liceu –
filiera tehnologica si vocationala; tehnician
specialist, maistru, daca pregatirea
profesionala se face prin scoala postliceala,
respectiv scoala de maistri.
 Complexitatea sarcinilor. Unele activitati cu
un grad mai mare de complexitate pot
necesita implicarea directa a managerului
intr-o masura mai mare decat activitatile
simple de rutine. Aria de control in structura
organizatorica trebuie diminuata in cazul
activitatilor complexe.
 Experienta si capacitatile celor condusi.
Angajatii cu experienta sau capacitati mai
reduse au nevoie mai mare de contactul
direct cu managerul, cel putin pana la
dezvoltarea acestora, motiv pentru care aria
initiala de control poate fi redusa initial, si
apoi extinsa pe parcurs.
 Filozofia conducerii organizatiei. Acest factor
poate determina diferite dimeniuni ale ariei
de control intr-o organizatie in functie de
orientarea spre centralizare (arie de control
redusa) sau descentralizarea (arie de control
extinsa) a structurii organizatorice
concepute.
 Capacitatile si experienta managerului.
Managerul poate fi lipsit de experienta sau
de capacitati, motiv pentru care aria sa de
control poate fi mai mica. Este important sa
nu se considere ca toti managerii de la
acelasi nivel ierarhic trebuie sa aiba aceeasi
arie de control.