Sunteți pe pagina 1din 1

An şcolar : 2020-2021

Sem.ll

FIŞA DE LUCRU

L E C Ţ I A NR.1-2

Elev : …………………………………………

Clasa : a-Vlll-a

Disciplina : Fizică

*Se acordă 1 punct din oficiu. Folosiţi numai spaţiul de lucru al fişei. Lucraţi cât mai ordonat după
studierea cu atenţie a noţiunilor teoretice anterioare ,din sinteza lecţiei şi din manual.

1.0,50p.a) Ce tipuri de surse de lumină există ?.............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
0,50p. b) Lumina transportă energie : adevărat ,fals . (încercuieşte valoarea de adevăr a propoziţiei).

2.0,50p.a)Totalitatea culorilor componente ale luminii albe formează ……………………………………şi conţine

culorile : …………………………………………………………………………………………..prescurtat………………………………. .

0,50p.b)Lumina se propagă …………………………………….într-un mediu ………………………………………………….

3.0,50p.a) Reflexia luminii este: …………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1p.b)Efectuiază pe foaia de test o figură pe care să evidenţiezi : cele două medii,raza incidentă,
normala în punctul de incidenţă,raza reflectată ,unghiul de incidenţă ,unghiul de reflexie,folosind
notaţiile corespunzătoare.

4.Legile reflexiei sunt :0,50p.1)……………………………………………………………0,50p.2)……………………………………….

5.0,50p.a) Refracţia luminii este: ………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

0,50p.b)Indicele de refracţie absolut (n) este dat de raportul : n= ―― ,0,50p.c)Indicele de refracţie


relativ al mediului 2 faţă de mediul 1(n21) este dat de raportul : n21= ――.

6.Legile refracţiei sunt :0,50p.1)……………………………………………………………………0,50p.2)………………………………


7.0,75p. Fibra optică are la bază fenomenul de ………………………………….şi are aplicaţii în:…………………………
………………………………………………………………şi este formată din ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.0,75p. Prisma cu reflexie totală are secţiunea principală …………………………………………este confecţionată
din ………………………………………………………….şi are aplicaţii ………………………………………………………………………….
9.0,50p.Lentilele pot fi : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Efectuarea desenului şI dezvoltarea răspunsurilor:

S-ar putea să vă placă și