Sunteți pe pagina 1din 2
AR CATEVA ZILE ++....pana la startul Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Municipal de Urgenté Moinesti sub patronajul Academiei de Stiinfe Medicale din Romania, a Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, a Uniunii Medicale Balcanice gi a Universititii "Vasile Alecsandri" din Bacdu, organizeaza la inceput de toamna, in perioada 9 - 11 septembrie, cea de-a XVL-a Editie a SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA _conferintei cu participare international "Zilele Medicale MOINESTI ale Spitalului Municipal de Urgent Moinesti". Intitulaté sugestiv "Pacientul - punctul de intélnire al performantei si experientei medicale", manifestarea se adreseaza profesionistilor din sistemul medical romanesc, factorilor de decizie din Ministerul Sanataitii, Academiei de Stiinte Medicale, Colegiului Medicilor din Romania, reprezentantilor C.A.S., D.S.P., autorititilor locale, managerilor de spitale, medicilor din toate specialitatile, asistentilor medicali si kinetoterapeutilor. Va fi un eveniment stiintific, organizat pe sesiuni aplicativ-practice si teoretice, reunind practicieni de mare valoare din specialititile medico-chirurgicale atat din (ara, cat si din striindtate. Amintim aici doar cativa din invitatii care au confirmat _ prezenta: Prof. Uniy, Dr. Loghin Catalin - University of Texas Health Science Center at Houston, American Board of Internal Medicine, Prof. Univ. Dr. Loghin Monica - Department of Neuro - Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Rector U.M.F. "Gr. T. Popa" Iasi - Prof. Univ. Dr. Scripcariu Viorel, Rector U.MF. "Carol Davila" Bucuresti - Prof. Univ. Dr. Jinga Viorel, Rector U.S.M.P. “Nicolae Testemitanu" Chisinau - Prof. Univ. Dr. Ceban Emil, Acad. Prof. Univ. Dr. Ciurea Vladimir Alexandru - "Academia de Stiinte Medicale", Prof. Univ. Dr. Arsenescu-Georgescu Catalina - U.M.F. "Gr. T. Popa” Iasi, Prof. Univ. Dr. lordache Nicolae - Spitalul Clinic de Urgen{a "Sf. loan" Bucuresti, Conf. Univ. Dr. Habil. Diaconu Camelia - U.MF. “Carol Davila" Bucuresti, Prof. Univ. Dr. Debita Mihaela - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati. 14:00-16:00: DESCHIDEREA OFICIALA “Pacientul - punetul de intalnire al performantei si experienfei medicale’ 16:00-18:00: Masa rotund "'Strategia national in sinitate'’ Program: 9 SEPTEMBRIE 2021 - JOI 09:00-15:00: Zina Asistentului Medical “-Asistentul medical - $1 constiin{, implicare Fee te eee ~"Asociafia Alianfa Spitalelor din Romania” - “Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si 10 SEPTEMBRIE 2021 - VINERI Balneoclimatice din Romania". 09:00-13:30: Interventii chirurgicale transmise LIVE 09:00-13:00: Sesiune stiintifica specialitati medicale 11 SEPTEMBRIE 2021 - SAMBATA Sesiune stiinfficd specialitafi chirurgicale 09-00-13:00: Sesiune stiintifiea specialitafi medicale 09:00-13:30: Workshop Gastroenterologie Sesiune stiinfified specialita{i chirurgicale 09:00-11:00: Sesiune stiinfifica medici rezidenti Curs “Complicafiile cardiovasculare in Covid-19” 09:00-13:00: Workshop Fiziokinetoterapie - Conf. Univ. Dr. Habil. Camelia Diaconu 13:00-14:00: Pauzat 14:00: Inchiderea reuniunii inminarea certificatelor de participare DOAR CATEVA ZILE cale ale Spitalulu ....pana la startul Zilelor Municipal de Urgenta Moinesti fn cadrul conferinfei "Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenti Moinesti" se vor realiza interventii chirurgicale transmise live si un workshop de gastroenterologie digestiva terapeutica, unde se vor efectua: doua ecoendoscopii cu punctie cu ac fin (F.N.A) si dou& cazuri de colangiopancreatografie retrograd’ endoscopica (E.R.C.P.) efectuate de As, Univ, Dr. Stan-llie Cristina Madalina si As. Univ. Dr. Sandru Vasile - Spitalul Clinic de Urgenta "Floreasca" Bucuresti, alituri de As. Univ. Dr. Balan Gheorghe - Spitalul Clinic Judefean de Urgent "Sf, Spiridon” Iasi. De asemenea, dr. Damian Victoria, medic primar oftalmolog in colaborare cu Asociafia Moinesti "Salvénd o viafi, salvezi o lume" va reda sansa la o viata normala la doi pacienti din mediu defavorizat, asigurand suportul in vederea intervenfiei chirurgicale de cataract cu implantare de cristalin, care altfel nu ar putea beneficia de acest serviciu medical. Ne bucurdm sa fim gazda unei mese rotunde intitulaté "Strategia Nationala in Sdnatate" - Asociatia "Alianta Spitalelor din Romania", concretizatii intr-un grup de lueru cu participarea managerilor de spitale si a reprezentantilor Parlamentului, Ministerului Sanatatii. Totodata, in cadrul acestei intalniri va avea loc si reuniunea primarilor, membri ai "Asociatiei Nationale a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Roménia’, prin care se doreste crearea unei filicre turistice balneare si balneoclimatice la nivelul farii. Evenimentul va fi creditat de citre Colegiul Medicilor din Romania, Ordinul Asistenfilor Medicali, creditele fiind acordate pentru participanti Locafia evenimentului: Sala Club Lira Moinesti si salile de conferin{a existente din cadrul spitalului nostru, respectind normele epidemiologice in vigoare impuse de actuala pandemie cu Covid-19.