Sunteți pe pagina 1din 2

OFERTA DE FORMARE PENTRU CURSURI AVIZATE A ASOCIAȚIEI ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL

BACĂU, ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT CU CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI - AN ȘCOLAR


2021-2022
Cursurile se vor desfăşura în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoşani, conform Protocolului de parteneriat,
înregistat la CCD Botoşani cu Nr. 508 din 03.09.2021 şi de Asociația Învățătorilor din județul Bacău cu Nr. 10 din
15.09.2021, în cadrul Proiectului „Optimizarea procesului educațional din învățământ”

A. SECȚIUNEA: STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE - EVALUARE


1. NE AMINTIM, EXERSĂM, CONSOLIDĂM, ÎNVĂȚĂM REGULI DE SCRIERE CORECTĂ
Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar (secretare, informaticieni) din învățământul
preuniversitar
Pret: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/ySzZqzun7FHGiqwY9

2. UTILIZAREA CERCULUI DE LECTURĂ CA INSTRUMENT DE CONEXIUNE TRANSDISCIPLINARĂ LA


NIVELUL MAI MULTOR ARII CURRICULARE
Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/cSqxKZ6C5wsKN2xKA

3. OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL A LECȚIILOR DIGITALE, CU AJUTORUL NOILOR


TEHNOLOGII. #lecțiaaltfel
Nr de ore: 30 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 75 lei
Link inscriere: https://forms.gle/9dfY3Qkzb4yf78hV6

4. METODE DE INTEGRARE A INSTRUMENTELOR DIGITALE DE CONCEPȚIE PROPRIE ÎN LECȚIE


Nr de ore: 40 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 95 lei
Link inscriere: https://forms.gle/Me6YZbPzMA8a18gJ9

B. SECȚIUNEA: CONSILIERE ÎN DOMENIUL CARIEREI


5. PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – NIVEL PREPRIMAR
(PREȘCOLAR) ȘI PRIMAR
Nr de ore: 40 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 95 lei
Link inscriere: https://forms.gle/nf2qkK398RFNLxPb7

6. PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA TITULARIZĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – NIVEL PREPRIMAR


(PREȘCOLAR) ȘI PRIMAR
Nr de ore: 40 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 95 lei
Link inscriere: . https://forms.gle/qmAt68h3qUMceTZ3A
C. SECȚIUNEA: CONSILIERE ȘCOLARĂ
7. MODALITĂŢI PRACTICE DE COMBATERE A VIOLENŢEI ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR
DINTRE ELEVI
Nr de ore: 40 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
Preț: 95 lei
Link inscriere: https://forms.gle/YEPRNRUNmvzyMyXW8

D. SECȚIUNEA: PROTECȚIA MEDIULUI


8. OBȚINEREA COMPOSTULUI ÎN GOSPODĂRII – CURS PRACTIC ÎN VEDEREA CONCEPERII ȘI
DERULĂRII UNOR PROIECTE EDUCAȚIONALE/OPȚIONALE CU ELEVII, PĂRINȚII ACESTORA ȘI
REPREZENTANȚI AI COMUNITĂȚII
Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Pret: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/2RwciC1ZkcTARFTf6

E. SECȚIUNEA: PERSONAL DIDACIC AUXILIAR


9. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE SECRETARIAT ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE
Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Pret: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/BFrGNUSEZ79g1g1L8

10. MANAGEMENTUL EXPERIMENTULUI DE LABORATOR ÎN PREDAREA ȘI ÎNȚELEGEREA


ȘTIINȚELOR
Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Pret: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/Cc5PyrNsRQh5FoDg6

11. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI INFORMATIZARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE


Nr de ore: 24 ore online
Public-țintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Pret: 65 lei
Link inscriere: https://forms.gle/gZJfq5yo7FSbtaHRA