Sunteți pe pagina 1din 1

SITUAȚIA PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020 LA NIVEL DE MUNICIPIU

Stadiu
Valoarea (depus, în evaluare, contract
Nr. Axa Valoarea totala
Municipiu Titlul proiectului nerambursabila de finanțare semnat, licitație
crt. prioritară (lei)
(lei) lucrări, în implementare,
finalizat)
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea
1 Bacau 4.1 coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu 91,433,500.59 89,604,830.58 Admis precontractare
bicicleta
2 Bacau 4.1 Modernizarea staţiilor de transport public 12,787,700.38 12,531,946.39 Admis precontractare
3 Bacau 4.1 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport 17,703,592.30 17,349,520.44 Admis precontractare
Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -
4 Bacau 4.1 12,155,939.60 11,912,820.79 Admis precontractare
Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)
Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -
5 Bacau 4.1 Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile 30,715,064.36 26,605,388.72 Admis precontractare
Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)
6 Bacau 4.1 Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriţei 5,408,894.99 5,300,717.09 Admis etapa 1 CAE (suspendat
în evaluare și trecut în rezervă)
(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe
7 Bacau 4.1 9,743,846.17 9,548,969.25 Admis etapa 1 CAE (suspendat
modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”) în evaluare și trecut în rezervă)
8 Bacau 4.1 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești 30,923,317.81 30,304,851.45 Admis etapa 1 CAE (suspendat
în evaluare și trecut în rezervă)
Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru
9 Bacau 4.1 4,732,928.33 4,638,269.77 Admis etapa 1 CAE (suspendat
- Insula de agrement în evaluare și trecut în rezervă)
10 Bacau 4.4 Modernizare și reabilitare Creşa nr. 3 2,518,159.02 2,335,350.81 Admis precontractare
11 Bacau 4.4 Modernizare și reabilitare Creşa nr. 9 1,843,235.08 1,716,894.01 Admis precontractare
12 Bacau 4.5 Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa 5,837,969.47 5,721,210.09 Admis precontractare
Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.
13 Bacau 4.5 8,281,163.22 7,597,732.22 Admis etapa 1 CAE (suspendat
Karpen în evaluare și trecut în rezervă)
Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - În implementare (demarate
14 Bacau 2.1B 21,370,616.88 9,534,057.70
“Hub pentru tineret” Cinema Orizont licitatiile de proiectare)
Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului In evaluare (admis etapa 1
15 Bacau 8.1A 11,753,821.52 10,486,456.10
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau CAE)