Sunteți pe pagina 1din 1

Adresa: Bld. Decebal, Bl.N, Ap.

4, Deva, Hunedoara
C.I.F. RO 4006030
Nr.O.R.C. J20/1070/1993
Banca: ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti
Cont Ron: RO31INGB0000999902130376
Euro: RO65INGB0000999902141210
E-mail: office@gbsro.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SC GREEN BUILDING SRL cu sediul în Deva, Bld. Decebal, Bl. N, Ap. 4, înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr: J20/1070/1993, cod fiscal RO4006030,
Declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG 1022/2002
privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
muncii și protecția mediului, că produsele menționate în factura nr. 3068 din data 09.02.2021
la care se referă această declarație (și anume: Geocalce F Antisismico, Steel Helibar 6) nu
pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra
mediului și respectă standardele de calitate, cu condiția respectării instrucțiunilor de
transport, depozitare, utilizare, întreținere și exploatare menționate în fișa tehnică a
produsului.

SC GREEN BUILDING SOLUTIONS SRL

Bld. Decebal, bl.N, ap.4, 330026 Deva, RO 4006030, J20/1070/1993, Tel: 0722 612 014, Fax: 0354 819 056,
www.greenbuildingsolutions.ro, e-mail: office@gbsro.ro 1