Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Facultatea de Chimie

Calcul încadrare în fondul repartizat pentru anul univ. 2019-2020


Ciclul de licenţă: Total fond sem. II - 202608.00 lei

Număr de burse sem. II


Studiu integrală Studiu parţială- Socială - 580 Fond sem. II lunar
Anul de studii Merit-730 Ron -630 Ron 580 Ron Fond merit+studiu Ron total

Anul I 1 1 12 8320 7 12380


Anul II CM 1 2 2 3150 5 6050
Anul II TC 1 4 2950 1 3530
Anul III CM 4 1 3500 5 6400
Anul III CH 1 3 2370 2 3530
Anul III BT 0 1 580

FOND LUNAR TOTAL 6 5 22 20290 21 32470

TOTAL FOND
CONSUMAT
Anul de studii Fond sem. II lunar Februarie* Martie Aprilie Mai Iunie Iulie** August Septembrie SEM. II

Anul I 12380 0 0 12380 12380 12380 12380 12380 12380 74280.00


Anul II CM 6050 0 0 6050 6050 6050 6050 6050 6050 36300.00
Anul II TC 3530 0 0 3530 3530 3530 3530 3530 3530 21180.00
Anul III CM 6400 2868.97 6400 6400 6400 6400 1032 0 0 29501.22
Anul III CH 3530 1582.41 3530 3530 3530 3530 569 0 0 16271.77
Anul III BT 580 260.00 580 580 580 580 94 0 0 2673.55
0
TOTAL/LUNA 32470 4711.38 10510.00 32470.00 32470.00 32470.00 23655.16 21960.00 21960.00 180206.54

_ bursierii din sem. II, anii I şi II primesc bursa pentru sem. II în perioada 1.04.2020 - 30.09.2020 DIFERENŢĂ (fond alocat - fond consumat) 22401.46
_bursierii din sem. II, anul III primesc bursa pentru sem. II în perioada 17.02.2020 - 5.07.2020 (*februarie - 13 zile; **iulie-5 zile)

Bugetul pt o bursa partiala


Anii I, II şi I Master 580 0 0 580 580 580 580 580 580 3480.00
Anul III şi II Master 580 260 580 580 580 580 94 0 0 2673.55

Total alocat facultate


(licenta+master)= 280,998.00 lei

Total consumat Licenta 180,206.54 lei

Total consumat MASTER 93,574.26 lei


Ajutoare ocazionale (2 burse
ajutor ocazional)
Diferenta la nivel de facultate
fond alocat-fond consumat 7,217.20 lei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Facultatea de Chimie

Calcul încadrare în fondul repartizat pentru an univ. 2019-2020

Ciclul de Master: Total fond sem. II - 78390 lei

Număr de burse sem. II


Studiu integrală Socială - 580 Fond lunar total
Anul de studii Merit-730 Ron -630 Ron Studiu parţială-580 Ron Fond merit+studiu Ron sem. II

Anul I CPCF 2 2 2620 2620


Anul I CC 3 5 4790 3 6530
Anul II CPCF 4 2 1 4760 4760
Anul II CMSA 1 4 3050 1 3630

FOND LUNAR TOTAL 7 5 12 15220 4 17540

TOTAL FOND
CONSUMAT
Anul de studii Fond lunar Februarie* Martie Aprilie Mai Iunie Iulie** August Septembrie SEM. II

Anul I CPCF 2620 0 0 2620 2620 2620.00 2620.00 2620.00 2620.00 15720.00
Anul I CC 6530 0 0 6530 6530 6530.00 6530.00 6530.00 6530.00 39180.00
Anul II CPCF 4760 2133.79 4760 4760 4760 4760.00 767.74 0 0 21941.54
Anul II CMSA 3630 1627.24 3630 3630 3630 3630.00 585.48 0 0 16732.73
0
TOTAL/LUNA 17540 3761.03 8390.00 17540.00 17540.00 17540.00 10503.23 9150.00 9150.00 93574.26

_bursierii din sem. II, anul I Master primesc bursa pentru sem. II în perioada 1.04.2020 - 30.09.2020
_bursierii din sem. II, anul II Master primesc bursa pentru sem. II în perioada 17.02.2020 - 5.07.2020 (*februarie - 13 zile; **iulie-5 zile)

DIFERENŢĂ (fond alocat - fond consumat) -15184.26