Sunteți pe pagina 1din 2

Numele_________________________ ___ Data____________

Test de evaluare sumativă Foarte Bine: 9p - 10p


Calificativ: Limba și literatura română Bine: 7p – 8,99p
Punctaj:
Suficient: 5p - 6,99p
Citeşte cu atenţie textul următor: Insuficient: 1p – 4,99p

În clasă e liniște deplină. Elevii scriu primele bastonașe. Învățătoarea se plimbă printre bănci și, unde
este nevoie de ajutorul ei, se oprește. Un băiețel cu ochi mici și negri o roagă să se apropie. Chipul școlarului
i se pare cunoscut. „De unde, oare?” se gândește învățătoarea.
Deodată, învățătoarea zâmbește. Își amintește că, într-o toamnă, când frunzele castanului de la poarta
școlii se scuturau, iar vrăbiile săreau speriate ori de câte ori castanele loveau trotuarul, acest băiețel se plimba
pe lângă școală. Ținea în mână un boboc de trandafir. Privea îndelung ferestrele și ușile școlii. Uneori,
încerca să dăruiască floarea cuiva, unei persoane nevăzute. Învățătoarea l-a întrebat cui dorește să ofere
trandafirul, însă copilul s-a fâstâcit și a rupt-o la fugă pe o uliță lăturalnică.
După câteva zile, învățătoarea l-a găsit chiar la poarta școlii. Părea îngândurat, iar bobocul se făcuse
un frumos trandafir.
- Ei, ce-i cu trandafirul? a insistat învățătoarea văzându-l încurcat.
- Eu am numai cinci ani și nu mă primește la școală. Trandafirul este din grădina noastră. Este pentru
dumneavoastră. Vă rog să îl luați și să-mi arătați unde învață copiii.
Băiatul i-a oferit trandafirul în dar, chiar în acea clipă, petalele roz-albe ale florii au căzut și s-au
risipit pe trotuar. După ele, au picat și două lacrimi. Învățătoarea l-a luat de mână și au intrat în sala de clasă.
La plecare, i-a dăruit viitorului școlar o carte cu ilustrații.
Învățătoarea îl privește acum cu emoție tocmai pe băiețelul cu bobocul de trandafir.
- Doamna învățătoare, acum am scris bine? întreabă școlarul cu ochi negri.
- Da, acum e bine! spune ea zâmbind duios.
Băiatul privește mulțumit caietul. Când învățătoarea se depărtează, se strecoară și pune pe catedră un
boboc de trandafir. Este sigur că nu l-a văzut nimeni.
Se acordă 1p din oficiu (Bobocul de trandafir, după Călin Gruia)

1. Completați: 0,60 p
a) Titlul și autorul textului: ________________________________________________________
b) Timpul și locul acțiunii: _________________________________________________________
c) Personajele textului: ____________________________________________________________

2. Răspundeți la următoarele întrebări: 1,50 p


a) Unde l-a văzut prima dată învățătoarea pe băiat?

b) Ce dorea să vadă copilul cu ochi negri?


c)

d) Când i-au picat băiatului două lacrimi?

1,50 p
3. Formulați trei întrebări pe baza textului, folosind următoarele cuvinte: Cine? Cum? De ce?

4. Precizează câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru cuvintele: ramurile, răutăcios, a primi.
_______________ ________________ _________________
5. Scrieți, pentru fiecare cuvânt de mai jos, câte un exemplu: 1p

a) cu sens asemănător pentru: a) cu sens opus pentru:


 răsplată _____________________;  curajul ______________________;
 vreme ______________________;  să scurtezi ___________________;
 grozav ______________________;  devreme
 supărată _____________________; _____________________;
 m-am hotărât _________________.  suficientă
____________________;
6. Scrieți două enunțuri în care să folosiți cuvântul bănci cu alte sensuri decât cel din text: 0,40 p

7. Enumerați trei situații în care se folosesc ghilimelele. Punem între ghilimele: 0,60 p
1.___________________________________; 2._______________________________________;
3.________________________________________.

8. Selectați din text:


a) un pronume personal, persoana I, numărul singular: __________________; 1,40 p
b) un substantiv comun, numărul plural, genul masculin: ___________________;
c) un adjectiv, numărul singular, genul feminin: ________________;
d) un verb, persoana a III-a, numărul singular, timpul prezent: __________________;
e) un numeral: _________________;
f) un substantiv însoțit de un adjectiv: ______________________________________.

9. Scrieți, pentru cuvântul pândea, care este: 0,60 p


a) forma: ________________; b) conținutul: ____________________________________________

10. Scrieți patru cuvinte înrudite cu cuvântul gând:


0,40 p

11. Imaginați-vă că învățătoarea l-ar fi văzut pe băiat când ar fi pus bobocul de trandafir pe 1 p
catedră. Continuați povestirea cu un dialog care să conțină cinci replici între cele două personaje.
Atenție la exprimare, punctuație și ortografie!

S-ar putea să vă placă și