Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

PROIECT WinMENTOR

Student,

DUPALĂU ROBERT-ALEXANDRU
Alex SRL și Robert SRL

Producatorul și distribuitorul de rechizite Alex SRL își are sediul în Iași și confecționează
caiete de diferite tipuri și dimensiuni. Principalul său client, este Robert SRL, o librarie de
cartier.
Pentru asigurarea calității execuției și distributiei de caiete și rechizite au fost angajate 3
persone responsabile de producție și distribuție:
Dupalău Robert – contract pe o perioadă nedeterminată de timp, 8ore/zi (Angajat pe
funcția de șef secție, având calificarea de economist) cu un salar tarifar de încadrare 3000 de
lei și un spor de Week-end de 1%, în luna ianuarie a primit bonus de 200 de lei.
Mariciuc Ovidiu - contract nedeterminat 8 ore/zi, (Funcția de inginer), salariu încadrare: 3000
de lei, în luna ianuarie a efectuat 6 ore suplimentare.
Anton Geanina – contract pe o perioadă nedeterminată, 8ore/zi(Funcția de tăietor hârtie), cu
un salar tarifar de 2500 lei, în luna ianuarie a avut o zi învoire neplătită. Pe numele acesteia
este înființată o poprire de către un executor judecătoresc la nivelul de 1/3 din veniturile nete.
.

Tranzacții comune

Document Tip document Alex SRL Tip document Robert SRL


Aviz Iesire AE1/10.01.2020 Intrare AE1/10.01.2020
expeditie
Aviz Iesire AE2/11.01.2020 Intrare AE2/11.01.2020
expeditie
Factura Iesire F1/15.01.2020 Intrare F1/15.01.2020
Chitanta Intrare Ch1/25.01.2020 Iesie Ch1/25.01.2020
Factura Iesire F2/31.01.2020 Intrare F2/31.01.2020
Ordin de Intrare Op1/31.01.2020 Iesire Op1/31.01.2020
plata