Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE , INDUSTRIALE SI AGRICOLE


DOMENIUL : INGINERIE CIVILA

MASTER “INGINERIE STRUCTURALĂ”

TEMATICA pentru concursul de admitere - septembrie 2010

Proba 1 - Proba scrisa – CONSTRUCŢII METALICE

1. Imbinările şi prinderile elmentelor structurale din oţel:


- îmbinări şi prinderi cu sudură
- îmbinări şi prinderi cu şuruburi (obişnuite şi de înaltă rezistenţă pretensionate)
2. Alcătuirea, comportarea şi calculul elementelor structurale din oţel:
- elementelor structurale comprimate centric
- elementelor structurale încovoiate
3. Alcătuirea structurii de rezistenţă a halelor parter; elemente componente
şi funcţiunile acestora
4. Stâlpii halelor : alcătuire, detalii caracteristice, verificare prin calcul
5. Ferme: alcătuire, detalii caracteristice, verificare prin calcul
6. Contravântuirile halelor: amplasare, rol, detalii caracteristice, calcul

Bibliografie :
●Note de curs
●C.Dalban, S.Dima, E.Chesaru, C.Serbescu - ‘’Constructii cu structura metalica’’-
Editura Didactică şi Pedagogică, 1997
●C.Dalban N. Juncan, C.Serbescu, Al.Varga, S.Dima - ‘’Constructii metalice’’-
Editura Didactică şi Pedagogică, 1983

Proba 2- Probă scrisa – CONSTRUCŢII DIN BETON ARMAT

1. Calculul la SLU la încovoiere cu sau fără forţă axială a secţiunilor de beton


armat
2. Calculul la SLU la forţa tăietoare a elementelor de beton armat
3. Verificarea la SLS de deformaţie a elementelor de beton armat
4. Structuri în cadre de beton armat; determinarea eforturilor de proiectare;
verificarea la deplasarea laterală

Bibliografie :
●Note de curs
●T. Postelnicu, M Munteanu - “Curs de beton armat”, partea a II-a, Matrixrom 2003
●R. Pascu - “Comportarea si calculul elementelor de beton armat”, Conspress, 2009
●Normativ P 100 – 1/2006, Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare
pentru clădiri
30.07.2010