Sunteți pe pagina 1din 2

PĂRŢILE PRINCIPALE CONSTRUCTIVE ALE TRACTORULUI.

SISTEMUL DE UNGERE

Sistemul de ungere are rolul de a asigura o peliculă de ulei între piesele


motorului aflate în contact şi în mişcare relativă, cu următoarele scopuri: de a
reduce frecarea, de a îndepărta produsele frecării de la locul de ungere, răcirea
pieselor unse şi protecţia anticorozivă a acestora.
După procedeul prin care se realizează ungerea, sistemele de ungere se
clasifică în:
❖ sistem de ungere prin amestec;
❖ sistem de ungere prin stropire (balbotaj);
❖ sistem de ungere prin presiune;
❖ sistem de ungere mixt.
Sistemul de ungere prin amestec este utilizat pentru ungerea
pieselor motorului cu aprindere prin scânteie cu funcţionare în doi timpi.
Ungerea prin amestec este cel mai simplu procedeu de ungere şi constă în
adăugarea unor procente de ulei (2 – 3 %) în benzină, uleiul urmând aceeaşi
cale cu benzina, asigurând ungerea pieselor. Avantajul procedeului constă în
simplitatea lui, practic sistemul nu are părţi componente. Dezavantajele constau
în gradul spori de poluare, consum mai mare de ulei, uzură mai rapidă a pieselor
şi apariţia unor defecţiuni cauzate de depunerile de calamină pe bujii, segmenţi,
chiulasă etc. ca urmare a depunerilor de zgură şi calamină rezultate în urma
arderilor.
Sistemul de ungere prin stropire constă în ungerea pieselor cu
picături fine de ulei rezultate ca urmare a acţiunii capului mare al bielei care este
prevăzut cu proeminenţe sau linguriţe, în timpul mişcării de rotaţie a arborelui
motor.
Avantajul sistemului constă în simplitatea constructivă, dar ungerea pieselor
nu este controlată, în special la motoarele montate pe utilaje mobile datorită înclinării
motorului în timpul lucrului.
Sistemul de ungere prin presiune constă în trimiterea uleiului sub
presiune la piesele în mişcare cu ajutorul unei pompe. Procedeul se utilizează la
motoarele de mare turaţie, care în timpul lucrului îşi schimbă poziţia. Sistemul
cuprinde: baie de ulei, pompă de ulei, filtru de ulei, radiator de ulei, conducte şi
canale pentru circulaţia uleiului.
Sistemul de ungere prin stropire asigură o peliculă constantă de ulei între
piesele unse, asigură controlul temperaturii şi presiunii uleiului. Dezavantajul
sistemului constă în complexitatea constructivă şi implicit a preţului de cost mai
ridicat.
Sistemul de ungere mixt (fig.1) este cel mai răspândit deoarece îmbină
avantajele ungerii prin stropire cu cele ale ungerii prin presiune. Piesele cu jocuri
mari de montaj se ung prin stropire, iar cele cu jocuri mici de montaj se ung prin
presiune.

Figura 1 Schema sistemului de ungere mixt:


1 – baie de ulei; 2 – pompă de ulei; 3 – filtru de ulei; 4 – radiator de ulei;
5 – rampa principală; 6 – canale verticale pentru

Funcţionare. Uleiul din baie este absorbit de pompa de ulei prin


intermediul sorbului şi trimis sub presiune la filtrul de ulei. După filtrare, uleiul
este dirijat fie la radiatorul de ulei (când temperatura este ridicată) şi apoi la
rampă, sau direct la rampa principală, când uleiul este rece. Prin canale, uleiul
ajunge la lagărele paliere şi manetoane ale arborelui motor, pe care le unge prin
presiune. De la lagărele paliere ale arborelui motor, uleiul ajunge la lagărele
paliere ale arborelui cu came şi la culbutori care sunt unşi prin presiune.
Celelalte piese ale motorului sunt unse prin stropire. Ungerea prin stropirea este
realizată în principal de capul mare al bielei.