Sunteți pe pagina 1din 5

PĂRŢILE PRINCIPALE CONSTRUCTIVE ALE TRACTORULUI..

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Instalația de alimentare sau sistemul de alimentare al unui motor cu ardere internă are


rolul de a alimenta cilindrii motorului cu combustibilul și aerul necesar arderii și de a evacua
gazele arse. Instalația de alimentare cuprinde ansamblul organelor necesare alimentării
motorului cu amestecul carburant în proporțiile și cantitățile cerute de regimul de funcționare.
Combustibilul poate fi benzină, motorină, gaz lichefiat sau combustibil sintetic. Se consideră
parte componentă a sistemului de alimentare și piesele ce servesc la evacuarea gazelor de
ardere.

Componentele comune ale instalației de alimentare


Componentele generale ale instalației de alimentare sunt următoarele:
 Rezervor de combustibil
 Conducte de combustibil
 Filtru de carburant
 Decantor
 Pompă de combustibil
 Indicator de nivel
 Filtru de aer

Tipuri de instalații de alimentare


1. Sistemul de alimentare al motoarelor cu aprindere prin scânteie
La motoarele cu aprindere prin scânteie cu carburator amestecul de benzină și aer se
formează în exteriorul cilindrului, într-un dispozitiv numit carburator. La motoarele cu
aprindere prin scânteie cu injecție de benzină formarea amestecului carburant se poate face
atât în interiorul cilindrului cât și în exteriorul acestuia.
Sistemul de alimentare al MAS este format din rezervorul de combustibil, conducte de
combustibil, filtru, decantor, pompa de combustibil, filtrul de aer, carburatorul, indicatorul de
nivel. Aerul necesar formării amestecului carburant este purificat cu ajutorul filtrului de aer
iar amestecul este dirijat spre supapele de admisiune prin galeria de admisiune.
Dispozitivele specifice sistemelor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin
scânteie sunt următoarele: carburator
2. Sistemul de alimentare al motoarelor cu aprindere prin comprimare
La motoarele cu aprindere prin comprimare amestecul carburant se formează în
interiorul cilindrului, la sfârșitul cursei de comprimare a aerului, când se injecteaza motorina.
Dispozitivele specifice sistemelor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin
comprimare sunt următoarele: pompă de injecție
Schema sistemului de alimentare cu combustibil a MAC la majoritatea tractoarelor:
1. Rezervor cu motorină
2. Pompa suplimentară cu filtru de curăţare brută
3. Filtre de curăţare fină
4. Pompa de injecţie
5. Injector
6. Conducte pentru scurgerea motorinei surplus înapoi la pompa de injecţie
Prin intermediul săgeţilor este arătată calea pe care o parcurge motorina de la rezervor pînă în
camera de ardere.
Schema sistemului de alimentare cu combustibil a MAC la majoritatea tractoarelor mai
desfăşurată 
1. Injector
2. Pompa de injecţie
3. Regulatorul pentru toate regimurile
4. Pinion acţionat
5. Filtru de curăţare brută şi pompa suplimentară
6. Filtre de curăţare fină
7. Rezervor
Schema sistemului de alimentare cu carburator la MAS 
1. Rezervor cu pompa pentru benzină
2. Fltru de curăţare a benzinei
3. a,b,c,e Carburator. d. Filtru pentru aier
4. Indicator pentru temperatură
5. Indicator pentru gaze utilizate
Schema circuitului motorinei în sistemului de alimentare la MAC a tractoarelor 
1. Rezervor
2. Filtru de curăţare fină
3. Conducte de joasă presiune
4. Pompa de injecţie
5. Filtru de curăţare fină şi pompa suplimentară
6. Regulatorul pentru toate regimurile
7. Pedala accelerator
8. Conductă de înaltă presiune
9. Injectorul
10. Conducta de returnare a surplusului de motorină
11. Motorul